• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 556
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilere Ağız, Diş ve Çene cerrahisi kavramını tanıtmayı amaçlamaktadır. Dersin amacı, atrofik çenelerin patofizyolojisini, alveolar süreçteki rezorbsiyonun sınıflandırılmasını, preprotetik cerrahinin prensiplerini ve oral kavitenin sert ve yumuşak dokularında tedavi yaklaşımlarını, distraksiyon osteogenezisi ve alveolar distraksiyonun prensiplerini, artılarını ve eksilerini öğretmektir. diş implantlarının temel ve ileri cerrahi prosedürü olan segmental osteotomilerin
Dersin İçeriği: 

Bu derste canlı cerrahi desteklenerek sert ve yumuşak dokularda preprotetik cerrahi, distraksiyon osteogenezisi, alveolar distraksiyon, segmental osteotomi ve dental implantlarda temel ve ileri cerrahi prosedürlerin temel ve ileri cerrahi prosedürleri öğretilecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Protez öncesi cerrahi ihtiyacını değerlendirin ve basit alveoloplasti ve diğer preprotetik prosedürleri gerçekleştirin  
1,3,8,9,10,15
1,2,3,4,5 A,D
Ağız boşluğunda basit yumuşak doku yönetimi gerçekleştirin 1,3,6, 8,9,10,15 1,2,3,4,5 A,E
Maksillofasiyal kemik grefti prosedürlerinde yer alan çeşitli cerrahi prensipleri listeleyin. 1,6,10 1,2,3,4,5 A,D,E
Diş implantları ve alveolar süreç üzerinde basit kemik aşılama prosedürlerini gerçekleştirin 1,3,6, 8,9,10,15 1,2,3,4 A,E
Distraksiyon osteogenezisi ve/veya segmental osteotomi ihtiyacını değerlendirin 1,3,10 1,2,3,4,5 A,E
Cerrahi prosedürlerle ilişkili cerrahi sonrası komplikasyonları teşhis edin ve tedavi edin 1,3,6, 8,9,10,15 1,2,3,4 A,D,E
Ameliyat sonrası bakım sağlayın ve ek takip tedavisi ve/veya bir uzmana sevk ihtiyacını belirleyin. 6,8,10,15 1,2,3,4 A,D

Dersin Akışı

  2. Dönem  
Hafta Konular Çalışma Materyalleri
1 Distraksiyon osteogenezisinin prensipleri Önerilen kaynaklar
2 Alveolar distraksiyon endikasyonları Önerilen kaynaklar
3 Segmental osteotomi endikasyonları Önerilen kaynaklar
4 Anterior segmental osteotomi Önerilen kaynaklar
5 Posterior segmental osteotomi Önerilen kaynaklar
6 Oral ve maksillofasiyal cerrahide yumuşak doku yönetiminin ilkeleri Önerilen kaynaklar
7 Yumuşak doku uyuşmazlığının sınıflandırılması ve etiyolojisi Önerilen kaynaklar
8 Yumuşak dokularda protez öncesi cerrahi Önerilen kaynaklar
9 Yumuşak doku yönetiminde canlı cerrahi Önerilen kaynaklar
10 Yumuşak doku ile ilgili rezektif ameliyatlar Önerilen kaynaklar
11 Yumuşak doku ile ilgili kret uzatma ameliyatları Önerilen kaynaklar
12 Vestibuloplastinin tanımı Önerilen kaynaklar
13 Vestibuloplastilerde deri ve mukoza greftleri Önerilen kaynaklar
14 Yumuşak doku yönetiminde canlı cerrahi  

Kaynaklar

 

  1. Motamedi MHK, A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery, ISBN 978-953-51-1146-7, 870 pages, Publisher: InTech, 2013
  2. Michael Miloro, G. E. Ghali, Peter E. Larsen, Peter Waite. Peterson's Principals of Oral and Maxillofacial Surgery 2 Vol. set. Second Edition
  3. Jensen OT. The osteoperiosteal flap: a simplified approach to alveolar bone reconstruction. Quintessence publishing Co. inc, Hanover park, China 2010
  4. Fonseca RJ. Oral and Maxillofacial Surgery, WB Saunders, USA, 2000
  5. Laskin MD, Abubaker OA. Decision making in Oral and Maxillofacial surgery. Quintessence publishing Co. inc, Hanover park, China 2007
  6. Khoury F, Anton H, Missika P. Bone augmentation in oral implantology. Quintessence publishing Co. Ltd. New Malden, UK, 2007
  7. Online and printed journals

Materyal Paylaşımı

Belgeler Literatürler
Ödev  
Sınavlar Teorik ve pratik biçimlendirici ve özetleyici sınavlar

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NO YÜZDE
Biçimlendirici sınavlar 2 70%
Özetleyici 1 30%
Toplam 3 100%
Finalin genel başarıya katkısı 1 50%
Biçimlendiricilerin genel başarıya katkısı 1 50%
Toplam 3 100%
     

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek. X          
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi. X          
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.         X  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak. X          
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.         X  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek. X          
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması. X          
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. X          
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak. X          
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Miktar Süre

(Saatler)

Toplam İş Yoğunluğu

(Saatler)

Ders süresi Güz dönemi  (teorik) 14 1 14
Ders süresi Güz dönemi  (pratik) 14 2 28
Ders süresi Bahar dönemi  (teorik) 14 1 14
Ders süresi Bahar dönemi  (pratik)  
14 2 28
Ders dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) (1. ve 2. dönem) 28 1 28
Ara-Sınavlar 2 7 14
Quizler 1 7 7
Ödevler      
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     143
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     5,72
Dersin AKTS Kredisi     6