• Türkçe
 • English

1. ISO-9001(Uluslararası Standart Organizasyon )

 • Hasta odaklı, çalışan katılımına önem veren, proses yaklaşımını benimsemiş, sürekli iyileşmeyi amaç edinmiş, karar verme süreçlerinde gerçekçi ve etik yaklaşımlardan ayrılmayan, tüm tedarikçi ve diğer paydaş ilişkilerinde karşılıklı yararı gözeten bir anlayıştır.

 • Kurum içinde planlı ve sistematik çalışma koşullarını sağlar.

 • Hedeflenen kalitenin sürekliliğini ve iyileştirilmesi için gerekli çalışma koşullarını oluşturur.

 • Faaliyetlerin izlenebilirliğini ve geriye dönük çalışmalara ulaşılabilirliğini sağlar.

 • Kalite planları, proses kontrol, muayene deney, kalibrasyon vs. gibi şartların yerine getirilmesiyle kusursuz hizmet elde etme imkanı sağlar.

 • Maliyet ve zamandan tasarruf,

 • Hasta şikayetinin daha aza indirir,

 • Karlılığı ve verimliliği artırır,

 • Etkin bir yönetim sağlar.

 

 

2. JCI (Joint Commition International) 
 

 

Hastanemizin gönüllü olarak başvurduğu bu akreditasyonun amacı; uluslararası sağlık yönetim standartlarına sahip ve gelişimini giderek yükseltmeyi hedeflediğine dair uyum belgesidir. 

Amaçları:

 • Kaliteyi iyileştirmek

 • Maliyetleri düşürmek

 • Verimliliği arttırmak

 • Kurum güvenilirliğini arttırmak ve imajını sağlamlaştırmak

 • Sağlık hizmetleri yönetimini iyileştirmek

 • Eğitim sağlamak

 • İş tatmininin artmasını sağlamak

 • Tarafsız ölçme ve değerlendirmeyi sağlamak

 

3. ADEE (Association of Dental Education in Europe) 

16.01.2008 tarihinde denetlenilerek Fakültemizin verdiği eğitimin Avrupa standartlarında olduğu belgelenmiştir.
Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Birliği’nin Amacı; diş hekimliğinde en yüksek eğitim standartlara ulaşmak, tüm uygulama ve denetim metotlarını geliştirmek, eğitimci ve öğrencilerin “değişim programlarında” yer almalarını sağlamak,süreçten elde edilen faydaların ölçülmesi

 

4.Avrupa Periodontoloji Federasyonu(European Federation of Periodontology) EFP

02.11.2005 tarihinde Lisansüstü eğitimde almış olduğumuz akreditasyondur.
Amacı ; Avrupa'da periodontal sağlığı iyileştirmek, periodontoloji eğitimini iyileştirmek, periodontoloji eğitimini en üst düzeye çıkarmak ve ülkeler arasında birliği sağlamaktır. 1991 yılında kurulan Avrupa Periodontoloji Federasyonu Avusturya, Belçika, İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Danimarka, İspanya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, İrlanda, İsrail, Hollanda, Portekiz, Polonya, Finlandiya, Slovenya, Büyük Britanya, Norveç ve İsveç’i kapsamaktadır.