• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
DENT 461
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
1,5
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciye ortodontik tedavi ihtiyaçları, teşhis ve tedavi yaklaşımları konularında yeterlik kazandırmayı amaçlayan iki dönemlik bir derstir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, ortodontik diş hareketi dahil olmak üzere diş hareketinin biyomekaniği ve histolojisi, ortodontide biyomekanik, ankraj, ortodontide kullanılan malzemeler, ortodontik tedavi yaklaşımları ağız içi ve ağız dışı apareyler, üst çenenin hızlı ve yavaş genişlemesi, fonksiyonel ortodontik tedavi. , sabit ortodontik tedavi, ortodontik tedavide komplikasyonlar, ortognatik cerrahi, ortodontik tedavi sonrası tutma protokolleri, disiplinler arası tedavi planlaması ve ortodontide problem/vaka temelli öğrenme konuları ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C: Boşluk doldurma D: Yanlış ve doğru, E: Sözlü Sınav F: Portfolyo, G: Ders etkinliklerine katkı H:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri  değerlendirme yöntemleri
1) Ortodontik diş hareketindeki süreçleri ve ortodontide diş hareketinin histolojisini tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
2) Ortodonti ve ankrajda biyomekaniği tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
3) Ortodontide kullanılan malzemeleri tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
4) Ortodontide ortodontik tedavi ihtiyaçlarını ve ağız dışı apareyleri ve üst çene genişletme protokollerini tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
5) Fonksiyonel tedavi ile sabit ortodontik tedaviyi tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
6) Dental hastayı ortognatik cerrahi ihtiyaçları açısından değerlendirebilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
7) Hastayı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilme ve disiplinler arası tedavi planı yapabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
8)Ortodontik tedavi sonrası tutma protokollerini tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
9)Karma dişlenme durumlarında ortodontik tedavi ihtiyaçlarını anlayabilme ve tedavi planı yapabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (7.YARIYIL) (Teorik)
Week  
Konular Çalışma materyalleri
A Diş Hareketinin Biyomekaniği ve Histolojisi  
1 Ortodontik diş hareketinin mekanizması
 1. Osteoblastlar ve osteoklastlar
 2. Hücre dışı matris
 3. Kemik oluşumu ve emilim
Önerilen kaynakların ön incelemesi
2 Biomekanik
 1.  Kuvvet tanımı, moment, direnç merkezi
 2. Farklı diş hareketi türlerinde kuvvet ve momentler
 3. Dönme merkezi ve kuvvet uygulama noktaları
 4. Ortodontik kuvvetlerin özellikleri
Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Ankraj
 1. Tanım 
 2. Ankraj apareyleri ve ortodontide kullanımları
Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Ortodontide Kullanılan Malzemeler Önerilen kaynakların ön incelemesi
B Ortodontik Tedavi Yaklaşımları Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Ağız Dışı Aletler

Başlıklar

1- Servikal

2-oksipital

3-Birleştir

4-Ters

5-Mandibular

6- J-Kancalar

7-Çene başlığı

B)  Yüz Maskesi

 

Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 A) Genişleme

1- Yavaş genişleme türleri ve cihazlar

2- Hızlı genişleme türleri ve cihazlar

3- Kortikotomi destekli genişleme endikasyonları

 

Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Ortodontide Fonksiyonel Tedaviler
 1. Fonksiyonel ortodontik tedavilerin felsefesi
 2. Sınıf II ve Sınıf III vakalar için fonksiyonel tedavi
 3. Fonksiyonel ortodontik tedavide kullanılan apareyler

 

Önerilen kaynakların ön incelemesi
8 Sabit Ortodontik Tedavi
 1. Edgewise, Tip Edge, Begg, Düz tel teknikleri ve kuralları
 2. Sınıf II durumlarda sabit tip Molar distalizasyon cihazları
 3. Farklı tipte sabit ortodontik tedavilerin avantajları ve dezavantajları.
Önerilen kaynakların ön incelemesi
9 Ortodontik Tedavilerde Komplikasyonlar
 1. periodontal problemler
 2. Emaye yüzey problemleri
 3. Pulpa ile ilgili sorunlar
 4. Kök resorpsiyonları
 5. TME sorunları
 6. Apareylerin neden olduğu problemler ve tedavi tarzları
Önerilen kaynakların ön incelemesi
10 Ortognatik Cerrahi
 1. Belirteçler
 2. Ortognatik cerrahi hazırlıkları
 3. Vakalar ve tedavi yöntemleri
Önerilen kaynakların ön incelemesi

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı
 1. Prof.Dr.Mustafa Ülgen; Ortodontik Tedavi Prensipleri İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayın Yeri: İstanbul Yayın Yılı: 1993.
 2. McNamara JA, Brudon WL. Orthodontic and Orthopedic Treatment in the mixed dentition. Needham Press, Michigan, 1993
 3. Prof.Dr.Filiz Perkün; Çene ortopedisi (IV cilt) Beta Basım Yayım
 4. Erken Ortodontik Tedavi; Çeviri Editörü:Tülin Taner, Quintessence Yayınları 2008
 5. Contemporary Orthodontics. Proffit,William and Fields,Henry, The Mosby Co, 3rd edition.
 6. Laura Mitchell, An Introduction to Orthodontics (Oxford Medical Publications) (Paperback) Oxford University Press, USA; 2 edition, june 7, 2001.
 7. Ortodontik Tedavi: Kavramlar ve Stratejiler Frans P.G.M. van der Linden, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tülin Arun.
Ek Kaynaklar
 1. Hand-outs
 2. Clinical manuals
 3. AAPD and IAPD guidelines

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dosyalar Güncel Literatürler.
Ödevler Paylaşılabilir
Sınavlar Paylaşılamaz

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Vize 2 50%
Quiz - -
Final Sınavı 1 50%
Total   100%
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Contribution
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         X  
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.         X  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Faaliyetler Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 28x Toplam ders saati) 28 3  
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 2 7 14
Ara sınavlar 2 1 2
Ev ödevi      
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     101
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     4.04
Dersin AKTS Kredisi     4