• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
DENT 374
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciye diş embriyolojisi, orofasiyal büyüme ve gelişme ve orofasiyal yumuşak ve sert dokularla ilgili gelişimsel anomaliler konularında yeterlik kazandırmayı amaçlayan iki dönemlik multidisipliner bir derstir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste yumuşak dokunun doğum öncesi gelişimi, dudak damak yarığı, sert dokunun doğum öncesi büyümesi, kafatasının doğum öncesi oluşumu, kemik dokuların gelişiminin temel ilkeleri, maksilla-mandibular kompleksin doğum sonrası büyümesi, yüz gelişiminin önemli noktaları, diş embriyolojisi , diş sürme ve ilgili teoriler, diş sürme sırasında alveolar kemik ve diş mukozasındaki değişiklikler, daimi dişlerin sürmesi ve süt dişlerinin fizyolojik kök rezorpsiyonu, süt dişlerinin kök rezorpsiyonu anormallikleri, süt ve daimi dişlerin sürme süreleri, erken ve gecikmeli sürme süt ve daimi dişlerin sınıflandırılması, dişlerdeki gelişimsel anormalliklerin sınıflandırılması ve etiyolojisi tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C: Boşluk doldurma D: Yanlış ve doğru, E: Sözlü Sınav F: Portfolyo, G: Ders etkinliklerine katkı H:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
1) Kraniyofasiyal embriyolojideki süreçleri tanımlayabilme, normal ve anormal somatik ve kraniyofasiyal büyümeyi tartışabilme 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
2) Büyümenin yüz, oklüzyon ve diş arklarının gelişimini nasıl etkilediğini tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
3) Normal ve anormal diş/oklüzal/yüz gelişimini tanımlayabilme ve tanıyabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
4) Gelişimsel anormallikler üzerinde kapsamlı ve doğru tanı koyabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
5) Being able to internalize of the normal and abnormal development of primary and permanent teeth. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
6) Pediatrik diş hastasını beklenen büyüme ve gelişme açısından değerlendirebilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (5.YARIYIL) (Teorik)
Hafta Topics Çalışma materyalleri
1 Tanıtım
Doğum Öncesi Gelişim:
Baş-yüz-çene büyümesi ve gelişmesi (yumuşak doku)
Üç katmanlı embriyolojik plak oluşumu
Korda dorsalis oluşumu
Sinir sisteminin oluşumu
İlkel ağız oluşumu (stomatogenez)
Üst yüz oluşumu (yüz burcons)
Önerilen kaynakların ön incelemesi
2 İlkel damak oluşumu
İkincil damak oluşumu
Maksiller sinüs oluşumu
mandibular oluşumu
dil oluşumu

 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Yarık dudak ve damak
oluşum mekanizması
etiyoloji
sınıflandırma

 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Yarık dudak ve damak
Yenidoğanda ortodontik yaklaşım
Birincil tedavi adımları (ilk yıl)

 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Doğum öncesi gelişim:
B) Sert doku gelişimi
1-Enkondral kemikleşme
2- Membranöz kemikleşme
3- Kemiğin büyüme merkezleri ve işlevleri
4- Epifiz plak ve epifiz kıkırdağı
5- Dikişler

 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 6- Senkondroz
7- Kemik yüzeyinde büyüme aktivitesi
8- Çene kemiklerinin büyümesinde rol alan büyüme merkezlerinin aktivitesi
9- Kondillerin kıkırdağı
10- Periodontal membran
11- Processus alveolaris

 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 A) Kafatasının doğum öncesi oluşumu
1- Kondrokranyum oluşumu
2- Meckel kıkırdağı
3- Kafa tabanının doğum öncesi gelişimi
4- Kafatasının doğum öncesi gelişimi
5- Maksillanın doğum öncesi gelişimi
6- Mandibulanın doğum öncesi gelişimi

 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
8 B) Doğum sonrası kafatası oluşumu
1- Kafa tabanının doğum sonrası gelişimi
2- Kafatasının doğum sonrası gelişimi

 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
9 Kemik dokularının gelişiminin temel prensipleri
 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
10 Maksiller kompleksin doğum sonrası büyümesi
 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
11 Mandibular kompleksin doğum sonrası büyümesi
 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
12 diş embriyoloji
 
Önerilen kaynakların ön incelemesi
13 Diş sürme ve ilgili teoriler Önerilen kaynakların ön incelemesi
14 Diş sürmesi sırasında alveolar kemik ve diş mukozasında meydana gelen değişiklikler Önerilen kaynakların ön incelemesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURSE CONTENT (6.SEMESTER) (Theoretical)
Week Topics Study Materials
1 Eruption of permanent teeth and physiological root resorption of primary teeth Preliminary reviewing of recommended sources
2 Abnormalities of root resorption of primary teeth Preliminary reviewing of recommended sources
3
 1. Eruption times of primary teeth
 2. Early and delayed eruption of primary teeth
 3. Eruption disturbances of primary teeth
Preliminary reviewing of recommended sources
4
 1. Eruption times of permanent teeth
 2. Early and delayed eruption of permanent teeth
Preliminary reviewing of recommended sources
5 Classification and etiology of developmental abnormalities of teeth Preliminary reviewing of recommended sources
6
 1. Anomalies of size
Preliminary reviewing of recommended sources
7
 1. Anomalies of number
Preliminary reviewing of recommended sources
8
 1. Anomalies of shape
Preliminary reviewing of recommended sources
9
 1. Anomalies of structure
Preliminary reviewing of recommended sources
10
 1. Anomalies of structure
Preliminary reviewing of recommended sources
11
 1. Anomalies of color during dental development
Preliminary reviewing of recommended sources
12
 1. Anomalies of color during dental development
Preliminary reviewing of recommended sources
13 Maternal effects on dental development Preliminary reviewing of recommended sources
14 Effects related with children during dental development Preliminary reviewing of recommended sources

Kaynaklar

 

Ders Kitabı
Pediatrik Diş Hekimliği: Bebeklikten Ergenliğe Kadar. Jimmy R. Pinkham Saunders; 5. baskı, 2012.

Çocuk ve Ergen için Diş Hekimliği, yedinci baskı, Ralph E. McDonald, David R. Avery, The Mosby Co, 10. baskı, 12 Kasım 2015.

Pediatrik Diş Hekimliği: Klinik Bir Yaklaşım, Göran Koch, Sven Poulsen, Munksgaard, Kopenhag; 2. baskı, 22 Haziran 2009.

Evert van Amerongen. Çocuk Diş Hekimliğinde Vaka Raporları. Quintessence Pub Co; 2. baskı, 1 Temmuz 2015.

Prof.Dr.Mustafa Ülgen; Ortodontik Tedavi Prensipleri İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayın Yeri: İstanbul Yayın Yılı: 1993.

McNamara JA, Brudon WL. Karışık dişlenme döneminde Ortodontik ve Ortopedik Tedavi. Needham Press, Michigan, 1993

Prof.Dr.Filiz Perkün; Çene ortopedisi (IV cilt) Beta Basım Yayım

Erken Ortodontik Tedavi; Çeviri Editörü:Tülin Taner, Quintessence Yayınları 2008

Çağdaş Ortodonti. Proffit, William and Fields, Henry, The Mosby Co, 3. baskı.

Laura Mitchell, Ortodontiye Giriş (Oxford Medical Publications) (Ciltli Kitap) Oxford University Press, ABD; 2. baskı, 7 Haziran 2001.

Ortodontik Tedavi: Kavramlar ve Stratejiler Frans P.G.M. van der Linden, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tülin Arun.

Ek kaynaklar  

Dağıtılanlar

Klinik kılavuzlar

AAPD ve IAPD yönergeleri

 

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler Çağdaş edebiyat.
Ödev Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Vize 2 50%
Quiz - -
Final  1 50%
Toplam   100%
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm önleyici tedbirleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         X  
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.         X  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Etkinlik Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil: 28x Toplam ders saati) 28 2 56
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 1 1 1
Ara sınavlar 2 1 2
Ev ödevi      
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     2.4
Dersin AKTS Kredisi     2