• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 218
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı çürük sürecinin aşamalarını, oluşumlarını, fizyolojilerini ve korunma yöntemlerini, mikrobiyal diş plağı kontrolü ve ağız hijyeni uygulama yöntemlerini açıklamak ve diş çürüklerini oluşturmaktır. koruyucu diş hekimliği kavramı.
Dersin İçeriği: 

Prekliniklerden klinik çalışmalara geçiş ve kliniklerde gerekli olan temel bilgilerin birleştirilmesi için özel dikkat gerektirir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E:OSCHIE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program
Öğrenme Çıktıları
Öğretme teknikleri  Değerlendirme yöntemleri 
Dersin sonunda öğrenci,
yapabilme
PLO 6, PLO 7, PLO 9 1, 2 A
Birincil ve ikincil etiyolojik faktörleri tanımlar.
çürük.
PLO 6, PLO 7, PLO 9 1, 2,4 A
Makroskopik ve mikroskobik yapıları tanımlar
mine, dentin ve sementumdan oluşur.
PLO 6, PLO 7, PLO 9 1, 2,4 A
Çürük sürecini ve bununla ilişkisini tanımlayın.
diş sert dokuları.
PLO 6, PLO 7, PLO 9 1, 2 A
Faaliyetlerin yerini, kapsamını ve derecesini değerlendirin.
diş çürüğü.
PLO 6, PLO 7, PLO 9 1, 2 A
Farklı çürük tanı yöntemlerini değerlendirin PLO 6, PLO 7, PLO 9 1, 2 A
Farklı çürük riskleri için profilaktik stratejiler planlayın
gruplar.
PLO 6, PLO 7, PLO 9 1, 2 A
Farklı durumlar için bir diş sağlığı eğitim programı planlayın.
gruplar
PLO 6, PLO 7, PLO 9 1, 2 A

 

Dersin Akışı

DERS İÇERİĞİ GÜZ
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Diş Çürüklerinin Etyolojisi  
  Diş Çürüklerinin Etyolojisi  
2 Diş Çürüklerinin Etyolojisi  
  Diş Çürüklerinin Etyolojisi  
3 Diş minesi ve dentin  
  Diş minesi ve dentin  
4 Diş minesi çürüğü  
  Diş minesi çürüğü  
5 Diş çürükleri  
  Mikrobiyal diş plağının tanımı ve diş plağı tespiti
yöntemler
 
6 Çimento Çürükleri  
  Ağız hijyeninin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler  
7 Eğilimsel Faktörler  
  Yetişkinlerde ağız hijyeni eğitimi ve diş fırçalama yöntemleri  
8 Diş Çürüklerinin Klinik Yönleri  
  Çocuklarda diş fırçalama  
9 Diş Çürüklerinin Klinik Yönleri  
  Diş hekimliğinde florürlerin tarihi  
10 Demineralizasyon-Remineralizasyon  
  Diş çürüklerinin önlenmesinde florür (toplum bazlı uygulamalar)  
11 Arasınav  
12 Diş Çürüklerinin Risk Değerlendirmesi  
  Çocuklarda ve adolesanlarda diyet ve diş çürükleri derneği  
13 Diş Çürüklerinin Tespiti ve Teşhisi  
  Çocuklarda ve adolesanlarda diyet ve diş çürükleri derneği  
14 Diş macunları  
  Bütünleme Sınavı  

 

DERS İÇERİĞİ BAHAR
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Antimikrobiyallerle Diş Hastalıklarının Önlenmesi  
2 Antimikrobiyallerle Diş Hastalıklarının Önlenmesi  
3 Bebeklerde ve Okul Öncesi Çocuklarda Ağız Sağlığının Geliştirilmesi  
4 Okul Çocukları ve Ergenlerde Ağız Sağlığının Geliştirilmesi  
5 Diş Hastalıklarını Önlemede Şeker Alkolleri, Ksilitol ve Sakızın Rolü  
6 Diş Hastalıklarını Önlemede Şeker Alkolleri, Ksilitol ve Sakızın Rolü  
7 Arasınav  
8 Kalsiyum Fosfat Bazlı Remineralize Edici Ajanların Mine Çürükleri Üzerindeki Önleme ve Tedavi Etkinliği  
9 Kalsiyum Fosfat Bazlı Remineralize Edici Ajanların Mine Çürükleri Üzerindeki Önleme ve Tedavi Etkinliği  
10 Çürük Tespitinde Kullanılan Gelişmiş Araçlar  
11 Hasta Merkezli Bakım  
12 Eksiksiz Ağız Sağlığı ile Günlük Koruma Paradigmasını Değiştirme  
  Kardiyolojiye Giriş Pratik İş Akışı-Pratik  
  Gebelikte Ağız Sağlığı Eğitimi ve Önleme - Pratik  
  Bebeklerde ve Okul Öncesi Çocuklarda Ağız Sağlığı Eğitimi ve Korunması - Pratik  
  Okul Çocuklarında Ağız Sağlığı Eğitimi ve Önleme - Pratik  
  Adolesanlarda Ağız Sağlığı Eğitimi ve Önleme - Pratik  
  Yetişkinlerde Ağız Sağlığı Eğitimi ve Önleme - Pratik  
  Geriatride Ağız Sağlığı Eğitimi ve Önleme - Pratik  
  Özel Bakım Hastalarında Ağız Sağlığı Eğitimi ve Önleme - Pratik  
  Kronik Periodontitisli Hastalarda Ağız Sağlığı Eğitimi ve Korunması - Pratik  

 

Kaynaklar

Ders kitabı Ağız bakım ürünleri firmalarının ders notları, power point sunumları, hasta videoları
Ek kaynaklar 1. Murray JJ, Nunn JH, Steele JG. Ağız hastalığının önlenmesi. 4. baskı. Oxford. 2003.
2. Limeback H. Kapsamlı Koruyucu Diş Hekimliği. John Wiley & Sons, Ltd., 2012

3. Karen B. Williams; Kimberly Bray. Motivasyonel Görüşme: Olumlu Davranış Değişikliğini Ortaya Çıkarmak İçin Hasta Merkezli Bir Yaklaşım. Sürekli Eğitim. http://www.dentalcare.com/media/en-US/education/ce381/ce381.pdf

 

Materyal Paylaşımı

Belgeler Ders notları, power point sunumları
Ödevler Hasta gruplarında bireysel görüşme ile ağız bakımı ihtiyaçlarının belirlenmesi
Sınavlar 3 Teorik sınav

 

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Arasınav 2 50%
Quiz    
Final sınavları 1 50%
Toplam    
SON SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50%
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50%
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         x  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek     x    
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.     x    
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         x
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek     x    
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.     x    
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         x
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.     x    
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.       x  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmak         x
11 Hastanın ilk basamak sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         x
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         x
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.       x  
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.     x    
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.     x    

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Quantity Duration
(Hour)
Total
Workload
(Hour)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) 28 2 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 28 2 56
Ara Sınav 2 1 2
Ödev 17 2 34
Final 1 1 1
Toplam iş yükü 149
Toplam iş yükü / 25 (s) 5,96
Dersin AKTS kredisi 6