• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 115
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
5
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, 1. sınıf diş hekimliği öğrencilerine süt ve daimi dişlerin morfolojisi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi ve tam protezlerin yapım aşamalarını anlamalarını ve gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme Teknikleri  Değerlendirme Yöntemleri 
Dersin sonunda öğrenci,      
Süt ve daimi dişlerin numaralandırma sistemlerini tanımlar ve uygun sınıflandırma sistemini kullanır. PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Süt ve daimi dişlerin morfolojik yapılarını yakalayın PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Süt ve daimi dişlenmede oklüzyonu ve önemini açıklar. PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Tüm üst ve alt sağ, sol süt ve kalıcı dişleri ayrı ayrı tanımlayın PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C 
Tam protezlerin laboratuvar aşamalarını açıklar PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Dişsiz çenelerdeki anatomik noktaları tanımlayın PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Dişsiz çenelerde bireysel tepsiler, akrilik taban plakaları, mum kenarları gerçekleştirin PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Tam protezlerde diş dizilimi kurallarını açıklar PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Artikülatörde montaj kalıplarını tanımlayın ve gerçekleştirin PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Tam protezlerin şişeleme prosedürünü açıklayın ve tam protezlerin polimerizasyon ve bitirme prosedürlerini gerçekleştirin. PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (2. Dönem)
Hafta Teorik Konular Çalışma Materyalleri
1 Ders müfredatı ve hedeflerinin açıklanması; tam protezler hakkında genel düşünceler Önerilen kaynaklar
2 Dişsiz çenelerde anatomik noktalar Önerilen kaynaklar
3 Bireysel ölçü tepsileri Önerilen kaynaklar
4 Destekleyici dokuların sınıflandırılması, 2. ölçülerin boksu ve alçı alınması Önerilen kaynaklar
5 Taban plakaları ve balmumu jantları Önerilen kaynaklar
6 Artikülatörler ve alçıların artikülatöre montajı Önerilen kaynaklar
7 Tam protezler için diş düzenlemeleri

Tam protezler için modelleme

Önerilen kaynaklar
8 Balmumunun şişmesi ve çıkarılması Önerilen kaynaklar
9 Akrilik ve polimerizasyon teslimi Önerilen kaynaklar
10 Şişeden takma dişlerin çıkarılması; bitirme ve cilalama Önerilen kaynaklar
11 Akrilik protezlerde Porozite Tipleri Önerilen kaynaklar
12 Tam protezler hakkında genel düşünceler Önerilen kaynaklar
13 Tam protezlerin onarımı Önerilen kaynaklar
14 Tam protezlerin gözden geçirilmesi Önerilen kaynaklar

 

 

DERS İÇERİĞİ (2. Dönem)
Hafta Pratik Konular Çalışma Malzemeleri
1 Laboratuar malzemelerinin açıklanması ve eksiksiz ile ilgili kurallar  Önerilen kaynaklar
2 Dişsiz döküm modelinde anatomik önemli noktaların çizilmesi Önerilen kaynaklar
3 Bireysel ölçü tepsilerinin yapımı  (üst) Önerilen kaynaklar
4 Bireysel ölçü tepsilerinin yapımı  (alt) Önerilen kaynaklar
5 Taban plakalarının hazırlanması Önerilen kaynaklar
6 Balmumu jantlarının hazırlanması Önerilen kaynaklar
7 Kalıpların artikülatöre montajı Önerilen kaynaklar
8 Tam protezler için diş düzenlemeleri (ön dişler) Önerilen kaynaklar
9 Tam protezler için diş düzenlemeleri (arka dişler) Önerilen kaynaklar
10 Balmumu gösteriminin şişelenmesi ve çıkarılması Önerilen kaynaklar
11 Akrilik ve polimerizasyon gösteriminin teslimi Önerilen kaynaklar
12 Tam protezler hakkında genel düşünceler Önerilen kaynaklar
13 Şişeden takma dişlerin çıkarılması; bitirme ve cilalama gösterimi Önerilen kaynaklar
14 Tam protezlerin onarımı gösterimi Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

Ders Kitabı 1. Hüsnü Yavuzyılmaz. Diş morfolojisi ve anatomisi. Gazi basımevi 2013

2. Kataoka -Yoshimi Nishimura .Diş şekli ve Shigeo formunun doğa morfoloji atlası, 2005

3. Senih Çalıkkocaoğlu, Pınar Kursoğlu, Nuray Çapa. Total Protezlerin Laboratuvar İşlemleri, 2007

4. Senih Çalıkkocaoğlu. Dişsiz hasta protetik tedavisi: Klasik tam protezler, 2010

5. Lamb, D. J. Komple protez protezlerinde problemler ve çözümler, 1993

 

Ek Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
BELGELER ÇAĞDAŞ EDEBİYAT
ÖDEVLER Ev ödevi olarak manuel uygulamalar
SINAVLAR 3 Teorik ve pratik sınavlar

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınavlar: 2 x (teorik + pratik) 2 50%
Quiz    
Final: 1 x (teorik + pratik) 1 50%
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4    
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.            
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm önleyici tedbirleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.     X      
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda uzmana sevk etmek            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.                              
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Aktivite Miktar Süre
(saat)
Toplam iş yükü
(saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 28x Toplam ders saati) 14

14

11

9

154

126

Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 5 1 5
Ara sınav 4 2 8
Evödevi 4 1 4
Final sınavı 2 5 10
Toplam İş Yükü     307
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     12,28
Dersin AKTS Kredisi     12