• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MDD 196
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, öğrenciye araştırma metodolojisinin temel terimleri ve kavramları ile betimsel istatistik ve uygulaması hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: 

Araştırma metodolojisinin temel terimleri ve kavramları ile betimsel istatistik ve uygulaması hakkında bilgi verme

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: laboratuvar çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Programın Öğrenme Çıktıları Öğretme Teknikleri Değerlendirme Yöntemleri
Veri toplama yöntemlerini listeleyin PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Araştırma planlama yöntemlerini açıklamak PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Veri türlerini listeleyin ve verilerin grafiksel gösterimini uygulayın PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini açıklayın PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Prevalans, insidans, mortalite, morbidite oranlarını tanımlayın ve iki farklı grubun prevalans, insidans ve mortalite ve morbidite oranlarının karşılaştırılmasından kaynaklanan sorunları ifade edin. PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Standardizasyon yöntemlerinin gerekliliğini açıklar. PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
İstatistiksel dağılımların türlerini ve özelliklerini listeleyin PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Epidemiyolojik yöntemleri tanımlar. PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Veri toplama yöntemlerini listeleyin PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (2. dönem)  
Hafta Teorik Konular                                 Çalışma Materyallari
1 Biyoistatistiğin Temel Kavramları Önerilen kaynaklar 
2 Frekans dağılımları Önerilen kaynaklar 
3 Grafik Önerilen kaynaklar 
4 Merkezi Eğilim Ölçüleri Önerilen kaynaklar 
5 Merkezi dağılım ölçüleri Önerilen kaynaklar 
6 Oranlar ve Oranlar Önerilen kaynaklar 
7 Standardizasyon Yöntemleri Önerilen kaynaklar 
8 Olasılık Önerilen kaynaklar 
9 Teorik Dağılımlar Önerilen kaynaklar 
10 Epidemiyolojiye Giriş Önerilen kaynaklar
11 Genel hususlar ve problem çözme  Önerilen kaynaklar 
12 Genel hususlar ve problem çözme  Önerilen kaynaklar 
13 Genel hususlar ve problem çözme Önerilen kaynaklar
14 Genel hususlar ve problem çözme  Önerilen kaynaklar 
       

Kaynaklar

 

Ders kitabı  

-Dawson, Beth Trapp, Robert G., Temel ve Klinik Biyoistatistik, Lange Tıp Kitapları/

McGrow--‐Hill NewYork 2004

-Glantz, Stanton A., Primer of Biostatistics, McGrow--‐Hill NewYork 2002.

-Daniel Wayne W., Sağlık Bilimlerinde Analiz Vakfı. 9. baskı, Wiley

Olasılık ve İstatistik Serileri, 2009.

-Armitage, P., İstatistiksel Yöntemler ve Tıbbi Araştırmada, Blackwell Science Oxford

2002.

Ek Kaynaklar - Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

 

Documents Fotokopi paylaşılabilir.
Atamalar Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
ARASINAV 1 50
Quiz - -
EV ÖDEVİ - -
Toplam   50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Aktivite NUMARA SÜRE
(SAAT )
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(SAAT)
Kurs süresi  2.  dönem  ( teorik) 14 2 28
Ders dışı çalışmalar ( 1. dönem ) 14 1.5 21
TOPLAM     49
Toplam iş yükü /25     1.96
Dersin AKTS kredisi     2