• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MDD 190
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
6
Uygulama Saati: 
6
Kredi: 
7
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders Tıbbi Biyoloji, Biyofizik, Tıbbi Organik Kimya ve Histoloji ve Embriyoloji bölümlerinin işbirliği ile yürütülmektedir. Ders, biyomedikal bilimlere genel bir giriş yapmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders, Tıbbi Biyolojiye Giriş, Yaşamın Kökeni, Hücre Biyoloğunun Araçları, Hücresel Yaşam Organizasyonu, Hücre zarı, Hücre iskeleti, Hücre yapışması, Hücre sinyal olayları, Hücreler arası hücre sinyali, Programlanmış hücre ölümü, Hücre döngüsü, İlkeleri gibi konuları kapsar. Laboratuvar, DNA ekstraksiyonu, İnsan vücudunun organik kimyasal reaksiyon temelleri, Biyofiziğe Giriş; Fiziksel Ölçüler ve Birimler, Birim standartları, Kuvvet, Yerçekimi, Yerçekimi Yasası, Kütle ve Ağırlık; Newton Kanunları, Kütle Merkezi, Yerçekimi, Enerji, Kinetik ve Potansiyel Enerji, Enerjinin Korunması Prensibi; Hız, İvme, Moment; Problem Çözüm Uygulamaları, Biyomalzemeler: Elastomerler, Hook Yasası, Young Modülü, Biyoelektronik: Biyoelektrik Aktivite, Elektrik Akımı Etkileri; Biyoelektronik: Membran Empedansı, Elektrik Güvenlik Sistemleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Laboratuvar çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Canlı hücrelerdeki tüm biyokimyasal mekanizmalara moleküler bakış açısını tanımlar, PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
İnsan genom projesini ve bu projenin sonuçlarının biyoloji ve sağlık bilimlerinin geleceği için önemini açıklar. PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Evrim teorisini tanımlar ve insan genomunun oluşumuna kadar olan evrim aşamalarını tanımlar. PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Protein saflaştırma-‐tanımlama-‐fonksiyon--ekspresyon çalışmaları, doku kültürü ve hücre popülasyonu analizi, klonlama ve genetik analizde kullanılan yöntemleri açıklar. İmmünolojik testleri, mikroskopi tekniklerini, doku kültürünü, akış sitometrisini, kromatografi tekniklerini ve elektroforezi tanımlayın PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Hücre içi organelleri ve görevlerini tanımlar. PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Membranların yapısını, organizasyonunu ve fonksiyonlarını tanımlar. PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Hücre iskeletinin yapısını ve organizasyonunu tanımlayın

Hücre iskeletinin görevlerini açıklar

Doku yapısında adezyonun önemini kavrar

Yapışma aracılık eden molekülleri ve destekleyici rollerini tanımlayın.

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Sinyal iletim mekanizmasını açıklayın

Hücrenin değişen çevresel koşullara tepkisini açıklayın

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Hücreler arası iletişim moleküllerini tanımlar

Bir hücrenin, başka bir hücreden gelen bir sinyale yanıt olarak davranışını nasıl aldığını, üzerinde hareket ettiğini ve davranışını nasıl değiştirdiğini açıklayın.

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Programlanmış hücre ölümünü açıklayın

Programlanmış hücre ölümünü tanımlayın

Yaşamın evrelerindeki işlevleri açıklar.

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Hücre döngüsünün aşamalarını tanımlayın

Döngüde yer alan moleküllerin yapısını ve organizasyonunu tanımlayın

Kanser gibi hücre döngüsü ile ilişkili hastalıkları tanımlar.

Programlanmış hücre ölümünü tanımlayın

Yaşamın evrelerindeki işlevleri açıklar.

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Laboratuvar becerileri için gerekli olan hem pratik hem de teorik bilgileri uygular.

Mitoz ve mayoz bölünmenin evrelerini inceler ve genetik girişimin ilkelerini tanımlar.

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Farklı DNA izolasyon yöntemlerini tanımlar ve uygular. PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Fiziksel ölçümleri vektörlerine ve skaler yapılarına göre ayırt eder

Ölçümler üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirin

Birim vektör kavramını ve önemini açıklar

Temel ve türetilmiş fiziksel birimler arasında dönüşümler yapın

Birim standartlarını listeleyin

Vücut Kitle İndeksini Tanımlayın

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Kuvvet kavramını ve etkilerini açıklayın

Kuvvet, Kütle, Ağırlık kavramları arasındaki farkları ve benzerlikleri açıklayın

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Newton'un Yerçekimi Yasasını açıklayın ve 2. maddede listelenen kavram ilişkileri için yasanın önemini formüle edin

Newton'un 1., 2. ve 3. Kanunlarını ve bunların önemini açıklar ve Kanunların birbirine dönüşme şartlarını tartışır.

“Kitle Merkezi” kavramını ve önemini açıklayın

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
Enerji ve İş kavramları arasındaki farkları ayırt eder

Kinetik ve potansiyel enerjilerin birbirine dönüşme durumunu açıklayınız.

Enerji Tasarrufu ve Dönüşüm İlkesini Açıklayın

Momentin Korunumu Prensibini Anlatmak için Hız, İvme ve Moment kavramlarını açıklayınız.

Kuvvetin mekanik ve biyolojik önemini açıklar.

PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
    1, 2, 3, 4, A, B

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (1.dönem)  
Hafta Teorik Konular                        Çalışma Materyalları
1 Hücrenin bileşenleri ve işlevleri Önerilen kaynaklar
2 Laboratuvar prensipleri ve DNA ekstraksiyonu  Önerilen kaynaklar 
3 Biyofiziğin temelleri Önerilen kaynaklar
4 Biyoelektronik ve biyooptik Önerilen kaynaklar 
5 Tıbbi organik kimyaya giriş Önerilen kaynaklar
6 Tıbbi histoloji ve embriyolojiye giriş  Önerilen kaynaklar 

 

 

 

DERS İÇERİĞİ (1.dönem)  
Hafta Pratik Konular                                 Study Materials
1 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar 
2 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar 
3 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar
4 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar 
5 Laboratuar çalışmaları  Önerilen kaynaklar 
6 Laboratuar çalışmaları Önerilen kaynaklar 

Kaynaklar

 

Ders Kitabı 1. Giriş Biyofiziği: Yaşayan Durum Üzerine Perspektifler. J.R.Claycomb ve Jonathan Quoc P.Tran,,ABD,2010

2.Biyofizik, Bir Giriş Rodney M.J. Cotterill,İngiltere,2005

3.Biyolojik Fizik Philip C,Nelson,New York,2004

4.Organik Kimya Mc Murry,Brooks-‐Cole ISBN-‐13:978-‐0-‐495-‐11258-‐7

5. Temel histoloji: metin ve atlas. Anthony Mescher, 12. baskı, McGraw-‐Hill Medical (2009).

6. Histoloji ve hücre biyolojisi: patolojiye giriş Abraham L. Kierszenbaum A.L., Üçüncü Baskı, Mosby (2011).

7. Oral Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji. B.K.B. Berkovitz, G.R. Holland, BJ Moxham, 4. baskılar, Mosby (2009).

8. Oral Histoloji ve Embriyolojinin Esasları: Klinik Bir Yaklaşım. James K. Avery, Daniel J. Chiego, 3. baskılar, Mosby (2005).

Ek Kaynaklar

- Ders notları

 

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler Fotokopi paylaşılabilir.
Ödevler Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınav 1 50
Quiz - -
Ev Ödevi - -
Toplam   50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Toplam   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik NUMARA  SÜRE
(saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ
(saat)
Ders süresi  1. dönem  ( teorik)  6 10 60
Ders süresi  1. dönem  ( pratik) 6 1.5 9
Ders dışı çalışmalar ( 1. dönem )  9 12 108
TOPLAM     177
Toplam iş yükü /25     7.08
Dersin AKTS kredisi     7