• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 115
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
6
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, 1. sınıf diş hekimliği öğrencilerine süt ve daimi dişlerin morfolojisi hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi ve tam protezlerin yapım aşamalarını anlamalarını ve gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHEDiş morfolojisine giriş ve daimi dişlerin farklı lokalizasyon sistemleri Süt dişlerinin morfolojisine giriş

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
By the end of the course, the student will be able to      
Süt ve daimi dişlerin numaralandırma sistemlerini tanımlar ve uygun sınıflandırma sistemini kullanır. PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Süt ve daimi dişlerin morfolojik yapılarını yakalayın PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Süt ve daimi dişlenmede oklüzyonu ve önemini açıklar. PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Tüm üst ve alt sağ, sol süt ve kalıcı dişleri ayrı ayrı tanımlayın PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C 
Tam protezlerin laboratuvar aşamalarını açıklar PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Dişsiz çenelerdeki anatomik noktaları tanımlayın PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Dişsiz çenelerde bireysel tepsiler, akrilik taban plakaları, mum kenarları gerçekleştirin PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Tam protezlerde diş dizilimi kurallarını açıklar PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Artikülatörde montaj kalıplarını tanımlayın ve gerçekleştirin PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C
Tam protezlerin şişeleme prosedürünü açıklayın ve tam protezlerin polimerizasyon ve bitirme prosedürlerini gerçekleştirin. PLO 1,PLO 9,

PLO 15

1,2,3,5 A,B,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (1.dönem)
Hafta Teorik Konular Çalışma Materyallaeri
1 Diş morfolojisine giriş ve daimi dişlerin farklı lokalizasyon sistemleri

Süt dişlerinin morfolojisine giriş

Önerilen kaynaklar
2 Üst kalıcı merkezi kesici diş

Üst birincil merkezi kesici diş

Önerilen kaynaklar
3 Üst kalıcı yan kesici diş

Üst birincil yan kesici diş

  

Önerilen kaynaklar
4 Üst kalıcı köpek

Üst birincil köpek

  

Önerilen kaynaklar
5 Üst kalıcı 1. ve 2. küçük azılar

Üst süt 1. azı dişi

Önerilen kaynaklar
6 Üst kalıcı 1. ve 2. azı dişleri

Üst süt 2. azı dişi

Önerilen kaynaklar
7 Alt kalıcı merkezi kesici diş

Alt birincil merkezi kesici diş

Önerilen kaynaklar
8 Alt kalıcı yan kesici diş

Alt birincil yan kesici diş

Önerilen kaynaklar
9 Alt kalıcı köpek

Alt birincil köpek

Önerilen kaynaklar
10 Alt kalıcı 1. ve 2. küçük azılar

Alt birincil 1. molar

Önerilen kaynaklar
11 Süt ve daimi dişlerin morfolojisi hakkında genel düşünceler Önerilen kaynaklar
12 Alt kalıcı 1. ve 2. azı dişleri

Alt süt 2. azı dişi

Önerilen kaynaklar
13 Üst-Alt kalıcı diş incelemesi

Üst Alt süt dişleri incelemesi

Önerilen kaynaklar
14 Genel oklüzal terimler

Süt dişlenmede oklüzyon

Önerilen kaynaklar

 

 

DERS İÇERİĞİ (1.dönem)
Hafta Pratik Konular Çalışma Materyalleri
1 Laboratuvar kurallarına ve manipülatif becerilere giriş Önerilen kaynaklar
2 Upper permanent central incisor manipulation  and Drawing  Upper primary central incisor   Önerilen kaynaklar
3 Üst kalıcı yan kesici diş manipülasyonu  ve Çizim Üst birincil yan kesici diş Önerilen kaynaklar
4 Üst kalıcı köpek dişleri manipülasyonu ve Çizim Üst birincil köpek dişleri  Önerilen kaynaklar
5 Üst kalıcı 1. ve 2. premolar manipülasyonu  ve Çizim  Üst birincil  1. molar dişi   Önerilen kaynaklar
6 Üst kalıcı 1. ve 2. azı dişlerinin manipülasyonu ve Çekilmesi  Üst 1. 2. büyük azı dişleri Önerilen kaynaklar
7 Üst daimi diş incelemesi manipülasyonu  ve Çizimi Üst süt dişleri incelemesi Önerilen kaynaklar
8 Alt kalıcı orta kesici diş manipülasyonu  ve Çizim  Alt birincil orta kesici diş Önerilen kaynaklar
9 Alt kalıcı yan kesici diş manipülasyonu ve Çekme  Alt birincil yan kesici diş Önerilen kaynaklar
10 Alt kalıcı  köpek manipülasyonu  ve Çizim  Alt birincil köpek dişi  Önerilen kaynaklar
11 Alt kalıcı 1. ve 2. küçük azıların manipülasyonu ve Çekilmesi  Alt 1. ve 2. büyük azıların Önerilen kaynaklar
12 Alt kalıcı 1. ve 2. azı dişlerinin manipülasyonu ve Çekilmesi  Alt süt kesici dişlerin incelenmesi Önerilen kaynaklar
13 Alt daimi dişlerin manipülasyon incelemesi ve alt süt dişlerinin çizilmesi incelemesi Önerilen kaynaklar
14 Üst daimi dişlerin manipülasyon incelemesi ve üst süt dişlerinin çizimi incelemesi Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

 

Kaynaklar
Ders Kitabı 1. Hüsnü Yavuzyılmaz. Diş morfolojisi ve anatomisi. Gazi basımevi 2013

2. Kataoka -Yoshimi Nishimura .Diş şekli ve Shigeo formunun doğa morfoloji atlası, 2005

3. Senih Çalıkkocaoğlu, Pınar Kursoğlu, Nuray Çapa. Total Protezlerin Laboratuvar İşlemleri, 2007

4. Senih Çalıkkocaoğlu. Dişsiz hasta protetik tedavisi: Klasik tam protezler, 2010

5. Lamb, D. J. Komple protez protezlerinde problemler ve çözümler, 1993

 

Ek Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Documents Contemporary literature
Assignments Manual practices as homework
Exams 3 Theoretical and practical exams

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınavlar: 2 x (teorik + pratik) 2 50%
Quiz    
Final: 1 x (teorik + pratik) 1 50%
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4    
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.            
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm önleyici tedbirleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.     X      
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda uzmana sevk etmek            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.                              
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Aktivite Miktar Süre
(saat)
Toplam iş yükü
(saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 28x Toplam ders saati) 14
14
11
9
154
126
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 5 1 5
Ara sınav 4 2 8
Evödevi 4 1 4
Final sınavı 2 5 10
Toplam İş Yükü     307
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     12,28
Dersin AKTS Kredisi     12