• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 217
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilere endodonti kavramını tanıtmayı amaçlar ve endodontik yöntemlerle dişin korunmasının önemini vurgular.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

 

 

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka Çalışmaları 5: Pratik
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik öncesi laboratuvar C: Ödev-vaka çalışması  D: klinik performans form E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenim Çıktıları Program Öğrenim Çıktıları Öğretme Yöntemleri Değerlendirme Yöntemleri
Farklı kavite tasarımları hazırlamak için uygun el ve döner aletlerin kullanır. PLO 1, PLO 3, PLO 6, PLO 9 1,2 A,C
Endodonti anabilim dalının genel amaç ve ilkelerini kavrar. PLO 1, PLO 3, PLO 6, PLO 9 1,2 A,C
Daimi dişlerin morfolojisini, kök kanal anatomisini ve endodontik kavite prensiplerini kavrar. PLO 1, PLO 3, PLO 6, PLO 9 1,2 A,C
Vital pulpa tedavisi ve endodontik tedavi aşamalarını tanımlar. PLO 1, PLO 3, PLO 6, PLO 9 1,2 A,C
Rubber-dam kullanımının avantajlarını hem klinik hem de etik açıdan tanımlar ve uygulamasını tanımlayabilir PLO 1, PLO 3, PLO 6, PLO 9 1,2 A,C

 

Dersin Akışı

Week DERS AKIŞI (1.semester) (Teorical  Topics) Çalışma materyalleri
1 Endodontinin tanımı ve tarihçesi                Tavsiye kaynak
2 Pulpa tedavisi ve fantom laboratuvarında pulpa tedavi yöntemleri Tavsiye kaynak
3 Endodontide büyütme yöntemleri Tavsiye kaynak
4 Endodontide rubber-dam Tavsiye kaynak
5 Endodontide kullanılan aletler Tavsiye kaynak
6 Endodontide giriş kavitesi hazırlığı Tavsiye kaynak
7 Üst ve alt çene kesici ve kanin dişlerinin pulpa anatomisi ve giriş kavitesi hazırlığı Tavsiye kaynak
8 Üst ve alt çene küçük azı dişlerinin pulpa anatomisi ve giriş kavitesi hazırlığı Tavsiye kaynak
9 Üst ve alt çene büyük azı dişlerinin pulpa anatomisi ve giriş kavitesi hazırlığı Tavsiye kaynak
10 Çalışma uzunluğunun belirlenmesi Tavsiye kaynak
11 Pulpal hastalıklar Tavsiye kaynak
12 Kök kanal ağızlarının belirlenmesiTavsiye kaynak , kök kanallarının temizliği ve yıkanması- girişTavsiye kaynak Tavsiye kaynak
13 Endodontide radyografik yöntemlere giriş Tavsiye kaynak
14 Dersin genel değerlendirmesi Tavsiye kaynak

 

Kaynaklar

Kitap Mahmoud Torabinejad, Richard E Walton. Endodontics: Princible and practice, 2009.
Kitap Philip Lumley, Nick Adams, Philip Tomson. Practical Clinical Endodontics, 2006.
Kitap Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves. Pathways of the pulp, 2010.
Additional Resources Ders Notları ve Pratik uygulamalar

 

Materyal Paylaşımı

Döküman Güncel Literatür
Ödevler Manuel pratik
Sınav 2 adet teorik sınav

 

Değerlendirme Sistemi

Dönem için çalışmalar SAYI KATKI YÜZDESİ
Vize 1 50%
Quiz    
Final 1 50%
  Total 100%
     
Dönem içi Sınavların toplam not üzerine etkisi    
  Total 100%

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

    Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.     x    
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek          
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.       x  
4 Diş hekimliği personeli ve hastalarla etkin bir iletişimin sürdürülmesi.          
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek          
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanmak ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlamak.         x
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm önleyici tedbirleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.          
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.          
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         x
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurarak          
11 Hastanın ilk basamak sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.          
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.          
13 Özel gruplara odaklanan toplum temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.          
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.          
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.          

 

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Quantity Duration
(Hour)
Total
Workload
(Hour)
Ders Süresi (Sınav haftası dâhildir: 14x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 7 7
Ödev 1 4 4
Final 1 10 10
Toplam iş yükü 126
Toplam iş yükü / 25 (s) 5,04
Dersin AKTS kredisi 5