• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 213
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, sınırlamaları da dahil olmak üzere dental biyomalzeme bilimi hakkında bilgi sağlamayı ve kullanımlarıyla ilgili çevre sorunları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Dental materyallerin özellikleri (Biyolojik-mekanik reolojik) Dental materyallerin özellikleri (Termal- Optik-Diğer), diş hekimliğinde çeşitli laboratuvar ve klinik restoratif-protez materyalleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E:OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Cam iyonomer siman ve restoratif materyallerin özelliklerini tanımlar. PLO 9,
PLO 15
1,2,3,5 A, B, C
Amalgam restorasyonların bileşenlerini ve özelliklerini değerlendirin PLO 9 PLO 15 1,2,3,5 A, B, C
Yapışkan malzemelerin bileşimini ve kullanımını açıklayın. PLO 9, PLO 15 1,2,3,5 A, B, C
Hem ön hem de arka bölge için kompozit malzemelerin özelliklerini değerlendirin PLO 9, PLO 15,  1,2,3,5 A, B, C
Dental materyallerin özellikleri için kullanılan terminolojiyi tanımlayın PLO 9, PLO 15 1,2,3,5 A, B, C
Oyuncuların ve yatırımların özelliklerini ayırt etme PLO 9, PLO 15 1,2,3,5 A, B, C
Ölçü materyallerinin tipini, endikasyonunu, kontrendikasyonunu ve karşılaştırmasını tanımlayın PLO 9, PLO 15 1,2,3,5 A, B, C
Diş materyali olarak kullanılan mum türlerini tanımlayın PLO 9, PLO 15 1,2,3,5 A, B, C
Akrilik reçinelerin bileşenlerini ve kullanımını açıklayın PLO 9, PLO 15 1,2,3,5 A, B, C
Korozyon türlerini ve sabit ve hareketli protezlerde kullanılan metallerin türünü, bileşimini tanır. PLO 9, PLO 15 1,2,3,5 A, B, C
Diş seramiklerinin içeriğini, özelliklerini tanımlayın PLO 9, PLO 15 1,2,3,5 A, B, C
Kron ve köprü restorasyonu için geleneksel ve yapıştırıcı simanların içeriğini, özelliklerini ve kullanımını değerlendirmek PLO 9, PLO 15 1,2,3,5 A, B, C

Dersin Akışı

 

Hafta Konular Çalışma Materyalleri
1 Dental materyallerin özellikleri 1. (Biyolojik-mekanik reolojik) Önerilen kaynaklar
2 Dental materyallerin özellikleri 2. (Termal- Optik- Diğer) Önerilen kaynaklar
3 Alçıtaşı Önerilen kaynaklar
4 Yatırım Önerilen kaynaklar
5 Ölçü materyallerinin ve hidrokolloid ölçü materyalinin sınıflandırılması. Önerilen kaynaklar
6 Çinko oksit öjenol ve ölçü bileşiği Önerilen kaynaklar
7 Elastomerik ölçü malzemeleri Önerilen kaynaklar
8 Ölçü malzemelerinin karşılaştırılması Önerilen kaynaklar
9 Balmumu Önerilen kaynaklar
10 Protez diş hekimliğinde kullanılan malzemeler hakkında genel hususlar Önerilen kaynaklar
11 Akrilik reçineler Önerilen kaynaklar
12 Metal ve Korozyon Önerilen kaynaklar
13 Diş Seramikleri Önerilen kaynaklar
14 Dental Seramik türleri, metal/seramik bağlantı Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

 

1. Elden çıkarmalar

2. Sevil Gürgan (Türk editörler) Orjinal:  Sturdevant Art and Science of Operative Dentistry,Theodore M Roberson, Harald O Heynman Edward J Swift, 2011.

3. Berrin Dayangaç. Kompozit Rezin Restorasyonlar., 2000.

4. Richard S. Schwartz, Thomas Hilton, J. William Robbins, James B. Summitt. Operatif Diş Hekimliğinin Temelleri: çağdaş bir yaklaşım, 2006.

5.Arzu Aykor, Jale Tanalp. (Türk editörler)  Operatif Dişhekimliğinde Gelişmeler Güncel pratik uygulamalar. Orijinal:  Jean-François Poulet, Nairn H. F. Wilson. Massimo Fuzi. Türkçe Çeviri, 2006.

6. Robert G. Craig, John M. Powers, John C. Wataha. Dental Materyal Özellikleri ve Manipülasyonu ,2000

7. William J. O'Brien. Dental Malzemeler ve Seçimleri. 2002.

8. Senih.Çalıkkocaoğlu, Dişhekimliğinde maddeler bilgisi: metal ürünler, 2000.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
BELGELER ÇAĞDAŞ EDEBİYAT
ÖDEVLER  
SINAVLAR 3 Teorik ve pratik sınavlar

Değerlendirme Sistemi

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınav 2 50%
Quiz    
Final sınavı 1 50%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.            
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.     X      
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurarak            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.                           
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik Miktar Süre
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Ders süresi 28 1 28
Sınıf dışı çalışma saatleri (ön çalışma, uygulama) 10 2 20
Ara sınav 2 1 2
Ev ödevi 10 2 20
Final sınavı 1 1 1
Toplam iş yükü     71
Toplam iş yükü / 25 (h)     2.84
Dersin AKTS Kredisi     3