• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MDD 295
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, çıkarımsal istatistik yöntemlerini tercüme etmek ve deneysel ve epidemiyolojik çalışmalar yapmak için gerekli becerileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, epidemiyoloji, standardizasyon, parametrik olmayan beceriler ve çeşitli problem çözme becerileri gibi konuları içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: laboratuvar çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları

Dersin sonunda öğrenci;

Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri  Değerlendirme yöntemleri 
1. Epidemiyolojinin tanımını açıklayabilecek, PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
2. Epidemiyolojik araştırma tasarım türlerini listeler PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
3. Örnekleme yöntemlerini listeleyin PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
4. Örneklem büyüklüğü belirlemenin önemini açıklar PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
5.istatistiksel karar teorisini tanımlar PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
6. Karar sürecinde yapılan hataları listeler PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
7. Önem testlerini listelemek ve önem testlerini bunlara göre ayırt etmek PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
8. parametrik ve parametrik olmayan testleri tanımlar PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
9. Bir araştırma çalışması tasarlar ve uygular, sonuçları değerlendirir ve yorumlar. PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B
10. Epidemiyolojinin tanımını açıklar, PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (1. dönem)  
Hafta
Teorik Konular 

                                  

Çalışma materyalleri
 1 Epidemiyoloji (Örnekleme, veri toplama

ve veri işleme)

Önerilen kaynaklar 
 2 Standardizasyon yöntemleri Önerilen kaynaklar 
 3 İstatistiksel karar teorisi, test

hipotezler ve önem

Önerilen kaynaklar 
 4 Hipotezlerin testi ve önemi

küçük örnekler

Önerilen kaynaklar 
 5 Hipotezlerin testi ve önemi

büyük örnekler

Önerilen kaynaklar 
 6 parametrik olmayan istatistikler Önerilen kaynaklar
 7 Tıbbi karar vermedeki riskler ve olasılıklar Önerilen kaynaklar 
 8 Güvenilirlik aralığı Önerilen kaynaklar 
 9 Doğrusal regresyon ve korelasyonlar Önerilen kaynaklar
10 Epidemiyolojiye Giriş Önerilen kaynaklar 
 11 Testlerin bilgisayar uygulamaları

önem

Önerilen kaynaklar 
 12 Genel inceleme ve problem çözme Önerilen kaynaklar
 13 Genel inceleme ve problem çözme Önerilen kaynaklar 
 14 Genel inceleme ve problem çözme

 

Kaynaklar

 

Ders kitabı -Eğitmen tarafından verilen ders notları

-Dawson, Beth Trapp, Robert G., Temel ve Klinik Biyoistatistik, Lange Tıp Kitapları/

McGrow--‐Hill NewYork 2004

-Glantz, Stanton A., Primer of Biostatistics, McGrow--‐Hill NewYork 2002.

-Daniel Wayne W., Sağlık Bilimlerinde Analiz Vakfı. 9. baskı, Wiley

Olasılık ve İstatistik Serileri, 2009.

-Armitage, P., İstatistiksel Yöntemler ve Tıbbi Araştırmada, Blackwell Science Oxford

2002.

Ek Kaynaklar - Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

Materyal Paylaşımı
Belgeler Fotokopi paylaşılabilir.
Ödevler Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Arasınav 1 50
Quiz - -
Evödevi - -
Toplam   50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No Program Çıktılarına Katkısı Katkı
1 2 3 4 5  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik NUMARA   SÜRE
(saat )
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat )
Kurs süresi  1. dönem  ( teorik)   14 1 14
Ders dışı çalışmalar ( 1. dönem ) 11 1 11
TOPLAM     25
Toplam iş yükü /25     1
Dersin AKTS kredisi     1