• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 216
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilere restoratif diş hekimliği kavramını tanıtmayı amaçlar ve dişlerin korunmasının önemini vurgular.
Dersin İçeriği: 

 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

ÖĞRENME ÇIKTILARI Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Dersin sonunda öğrenci,      
Farklı kavite tasarımları hazırlamak için uygun el ve döner aletleri kullanın. PLO 1, PLO 3, PLO 6, PLO 9 1,2 A,C
Çürük lezyonlarını ve sağlam diş sert dokularını tanımlayın. PLO 1, PLO 3, PLO 6, PLO 9 1,2 A,C
Black'in ilkelerine göre kavite hazırlama tekniklerini gösterin. PLO 1, PLO 3, PLO 6, PLO 9 1,2 A,C

Dersin Akışı

 

Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Kavite preparatlarının isimlendirilmesi Önerilen kaynaklar
2 Operatif Diş Hekimliğinde Döner Aletler Önerilen kaynaklar
3 Amalgam boşlukları Önerilen kaynaklar
4 Kompozit boşluklar Önerilen kaynaklar
5 Operatif Diş Hekimliğinde El Aletleri Önerilen kaynaklar
6 Temel malzemelerin uygulanması Önerilen kaynaklar
7 Cam İyonomer Çimentonun klinik uygulaması Önerilen kaynaklar
8 Reçine modifiye cam iyonomerler - Giomerler Önerilen kaynaklar
9 Cam iyonomerler ve klinik kullanımları 2 Önerilen kaynaklar
10 Çürük Tespiti Önerilen kaynaklar
11 Anatomik form Önerilen kaynaklar
12 Matrisler 1 Önerilen kaynaklar
13 Matrisler 2 Önerilen kaynaklar
14 Dezenfeksiyon ve sterilizasyon Önerilen kaynaklar
DERS İÇERİĞİ (Pratik)
Hafta Konular Önerilen kaynaklar
1 Fantom laboratuvarında ergonomik çalışma pozisyonu Önerilen kaynaklar
2 Kavite anahatlarını, mine ve dentin yapısını çizme Önerilen kaynaklar
3 Diş kesiti Önerilen kaynaklar
4 Mum modelleme Önerilen kaynaklar
5 Sınıf I kavitenin hazırlanması Önerilen kaynaklar
6 Sınıf II kavitenin hazırlanması Önerilen kaynaklar
7 Sınıf V boşluğunun hazırlanması Önerilen kaynaklar
8 Kavitedeki çürüklerin tespiti ve çıkarılması Önerilen kaynaklar
9 Kağıt hamuru kapatma malzemelerinin ve astarlarının uygulanması Önerilen kaynaklar
10 Cam iyonomerler ve klinik kullanımları Önerilen kaynaklar
11 Matrisler Önerilen kaynaklar
12 Matris ve kama uygulaması Önerilen kaynaklar
13 Genel uygulamalı çalışmalar Önerilen kaynaklar
14 Genel uygulamalı çalışmalar Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

1) Elden çıkarmalar

2) Restoratif Diş Hekimliği Kliniği El Kitabı

3) Theodore M Roberson, Harald O Heynman Edward J Swift Türkçe Çeviri Sevil Gürgan. Sturdevants Art and Science of OperativeDentistry, Güneş Tıp Yayınları,  2011.

4) Berrin Dayangaç. Kompozit Rezin Restorasyonlar Güneş Kitapevi, 2000.

5) Richard S. Schwartz, Thomas Hilton, J. William Robbins, James B. Summitt. Operatif Diş Hekimliğinin Temelleri: çağdaş bir yaklaşım Quintessence Publishing Co, 2006.

6) Jean-François Poulet, Nairn H. F. Wilson. Massimo Fuzi. Türkçe Çeviri: Arzu Aykor, Jale Tanalp. Operatif Dişhekiminde Gelişmeler Güncel pratik uygulamalar, Quintessence Yayıncılık, 2006.

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler Çağdaş edebiyat
Ödevler Ev ödevi olarak manuel uygulamalar
Sınavlar 3 teorik sınav

Değerlendirme Sistemi

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Arasınav 2 50%
Quiz    
Final sınavları 1 50%
Toplam    
SON SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.            
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmak            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini maksimum psikomotor becerilerle ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.             
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.            

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik Miktar Süre (saat) Toplam İş Yükü
(saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14 5 70
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 14 1 14
Ara sınav 1 5 5
Evödevi 1 3 3
Final sınavı 1 15 15
Toplam İş Yükü     107
Toplam İş Yükü / 25 (h)     4,28
Dersin AKTS Kredisi     4