• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 353
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu, çocuklarda ve yetişkinlerde diş hekimliği korkusu ve kaygısı için öğrenci yetkinlik diş hekimliği davranışı yönetimi sağlamayı amaçlayan bir dönemlik çok disiplinli bir derstir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste psikolojik yaklaşım, dental korku ve dental anksiyete, farmakolojik olmayan davranış yönetimi, ağrısız dental tedavi, farmakolojik davranış yönetimi, istenmeyen davranışların ve ağız alışkanlıklarının yönetimi, dental anksiyete ve protezli hastalara psikolojik yaklaşım konuları ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C: Boşluk doldurma D: Yanlış ve doğru, E: Sözlü Sınav F: Portfolyo, G: Ders etkinliklerine katkı H:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri  Değerlendirme yöntemleri 
1) Hastalara sosyal, psikolojik ve fizyolojik gelişimleri açısından diş bakımı sağlayabilme 2-5,8,12 1,2,3 A,B,C
2) Diş korkusu ve kaygısı olan diş hastalarına uygun bakım davranışı gösterebilme. 2-5,8,12 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (5. YARIYIL) (Teorik)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Çocuk ve ergenlerin psikolojik gelişimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
2 Çocuk ve ergenlerin psikolojik gelişimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Çocuklarda diş korkusu ve diş kaygısı Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Çocuklarda farmakolojik olmayan davranış yönetimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Çocuklarda farmakolojik olmayan davranış yönetimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 Pediatrik diş hastalarında ağrı kontrolü Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Çocuklarda farmakolojik davranış yönetimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
8 Çocuklarda oral alışkanlıkların yönetimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
9 Protezli hastalara psikolojik yaklaşım Önerilen kaynakların ön incelemesi
10 Diş kaygısı Önerilen kaynakların ön incelemesi

Kaynaklar

 

Ders kitabı  

Pediatrik Diş Hekimliği: Bebeklikten Ergenliğe Kadar. Jimmy R. Pinkham Saunders; 5. baskı, 2012.

Çocuk ve Ergen için Diş Hekimliği, yedinci baskı, Ralph E. McDonald, David R. Avery, The Mosby Co, 10. baskı, 12 Kasım 2015.

Pediatrik Diş Hekimliği: Klinik Bir Yaklaşım, Göran Koch, Sven Poulsen, Munksgaard, Kopenhag; 2. baskı, 22 Haziran 2009.

Evert van Amerongen. Çocuk Diş Hekimliğinde Vaka Raporları. Quintessence Pub Co; 2. baskı, 1 Temmuz 2015.

Oral Radyoloji: İlkeler ve Yorumlama. Stuart C. White ve Michael J. Pharoah; 7. baskı, 2014.

 

Ek kaynaklar  

Dağıtılanlar

Klinik Kılavuzlar

AAPD ve EAPD Yönergeleri

 

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler Çağdaş edebiyat.
Ödevler Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınav 1 50%
Quiz - -
Final  1 50%
Toplam   100%
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
Toplam   100

 

 

KURS KATEGORİ Zorunlu

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları KATKI
1 2 3 4 5  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.         X  
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
ETKİNLİK Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 14 1 14
Ara sınav 1 1 1
Ev ödevi      
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     30
Toplam İş Yükü / 25 (h)     1.2
Dersin AKTS Kredisi     1