• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 399
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
2,5
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencinin araştırma metodolojisi ve tasarımının terminolojisini ve ana kavramlarını anlamasını kolaylaştıracaktır. Kursun diğer amaçları, öğrencilerin şunları yapabilmelerini sağlamaktır: Araştırmanın etik ilkelerini yansıtmak Bir araştırma projesi yürütmenin içerdiği adımları anlayın. Bir araştırma önerisi planlayın ve bir araştırma raporu yazın
Dersin İçeriği: 

Bu ders araştırma yöntemleri, tasarımları ve tekniklerine genel bir bakış sağlar. Araştırma metodolojisinin temel ilkelerini içerir; etik, çalışma tasarımı, veri toplama ve analizinin yanı sıra bir araştırma önerisi örneği.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Konferans 2. Örnek olay 3. Problem çözme 4. Tartışma 5. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. AGİT sınavı

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Kurs öğrenme çıktıları Program öğrenme çıktıları  Öğretme teknikleri  Değerlendirme yöntemleri 
Bu dersin sonunda öğrenci;   1,2,3,4,5 1,2,3,
Araştırmanın temel kavramlarını ve kapsamını tanımlar.
metodolojiler.
15 1,2,3,4,5 1,2,3
Bir araştırma konusu belirleyin ve uygun araştırma problemini seçin 1,15 1,2,3,4,5 1,2,3
Bir araştırma projesini planlayabilme ve analiz edebilme 4, 7,8,13,15 1,2,3,4,5 1,2,3
Çalışma önerisiyle ilgili kapsamlı bir literatür taraması yapın 15 1,2,3,4,5, 1,2,3
Araştırma etiğinin önemini anlayın ve araştırma etiğini araştırma projelerine entegre edin 3,5 1,2,3,4,5 1,2,3
Araştırma raporu yazabilme 15 1,2,3,4,5 1,2,3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI 
Hafta  Konular Ön çalışmalar
1 Bilimsel Araştırmanın Temel Kavramları Önerilen kaynaklar
2 Araştırma Yöntemleri Önerilen kaynaklar
3 Araştırma Türleri Önerilen kaynaklar
4 Sağlık Araştırmalarında Kullanılan Temel İstatistiksel Yöntemler  Önerilen kaynaklar
5 Bilimsel Yöntemin Adımları Önerilen kaynaklar
6 Bilimsel kanıt arama Önerilen kaynaklar
7 Bilimsel kanıt arama Önerilen kaynaklar
8 Bilimsel kanıt arama Önerilen kaynaklar
9 Bilimsel kanıt arama Önerilen kaynaklar
10 Bilimsel kanıt arama Önerilen kaynaklar
11 Farklı araştırma çalışmalarının incelenmesi Önerilen kaynaklar
12 Farklı araştırma çalışmalarının incelenmesi Önerilen kaynaklar
13 Farklı araştırma çalışmalarının incelenmesi Önerilen kaynaklar
14 Farklı araştırma çalışmalarının incelenmesi Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

Der notları Eğitmen tarafından verilen slaytlar ve sunumlar
Diğer Kaynaklar Dişçi R. Temel ve Klinik Biyoistatistik. İstanbul Tıp Kitabevi, 2008

K. Sümbüloğlu, V. Sümbüloğlu, Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri, Hatiboğlu

Yayıncılık, Ankara 2004.

O. Hayran, Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2012

Ranjit Kumar. Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, fourth  edition,  SAGE Publications Ltd, 2014

Materyal Paylaşımı

Belgeler Sunumlar ve slaytlar
Ödevler  Bir araştırma teklifi hazırlama
Sınavlar  Ara sınav ve final sınavı olarak AGİT sınavı

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi
ARA DÖNEM ÇALIŞMALARI NO  PERCENTAGE OF CONTRIBUTION 
Ödev 1 50%
Mid-term assignment  -  
Final Ödevi 1 50%
Toplam 2 100%
Finalin Başarıya Oranı 1 50%
Yıl içinin Başarıya Oranı 1 50%
Toplam 2 100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser, sürekli mesleki gelişim ve uygulama için gerekli planlamaları yapar.       x    
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak uygulamada ekip çalışması planlamak            
3 Tüm hastalarda etik ilkeleri kullanmak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         x  
4 Diş hekimi personeli ve hastalar ile etkin bir iletişimin sağlanması.     x      
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine birinci derecede özen göstermek ve hasta kayıtlarını doğru tutmak ve sürdürmek         x  
6 Ağız ve diş hastalıklarının tespiti için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.       x    
8 Hasta için alternatif tedavi seçeneklerini planlamak ve tedavi planlamasına hastayla birlikte avantaj ve dezavantajlarını anlatarak karar vermek.       x    
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.            
11 İlk adım sağlık hizmetlerini maksimum psikomotor becerilerle ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.            
12 Pediatri hastaları ile zihinsel gelişim evrelerini göz önünde bulundurarak iletişim kurmak ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.       x    
14 Yeniden yapılanma ve ulusal sağlık politikaları alanında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini pratikte uygulamak.         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

KURS KATEGORİ Uzmanlık / Alan Dersleri
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik  No  Duration
(Hours )
Toplam iş yükü
(Saatler)
Course duration   14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

Sınıf dışı çalışmalar  Ön çalışmalar, geliştirme)

 

11 1 11
Ödev 0 0 0
Ara dönem ödevi 0 0 0
Final ödevi 0 0 0
       
Total workload  25 1 25
Total workload / 25 (s)     1
Dersin AKTS kredisi     1