• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 382
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilere periodontal dokuların anatomisi ve fizyolojisi, periodontal hastalıkların etiyolojisi ve bu hastalıkların etiyolojisinde lokal ve sistemik faktörlerin rolü hakkında bilgi vermektir. Ayrıca, öğrencilerin farklı periodontal hastalık formlarını teşhis edebilmeleri ve ağız hijyeni ve ölçekleme ve kök planlama tekniklerini (hem elle hem de ultrasonik aletlerle) ve bu tekniklerle ilgili endikasyonları, kontrendikasyonları, avantaj ve dezavantajlarını öğrenmeleri beklenecektir. Kursun sonunda öğrencinin, hastanın periodontal sağlığını elde etmek ve sürdürmek için yukarıda belirtilen tüm bilgileri birleştirmesi beklenecektir.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Metodları Değerlendirme yöntemleri
Dersin sonunda öğrenci,      
Periodonsiyumun biyolojisini ve patolojisini tanımlar. PLO 9 1,2,3,5 A,B,C,D
Mikrobiyal diş plağının nasıl oluştuğunu ve periodonsiyumu nasıl etkilediğini açıklayın PLO 9 1,2,3,5 A,B,C,D
Tüm hastalar için mevcut olan ağız hijyeni yardımcılarını belirleyin ve diş fırçalama tekniklerini gösterin PLO 4,7,13 1,2,3,5 A,B,C,D
Periodontal aletleri ve kullanımlarını tanımlayın ve tanımlayın PLO 11 1,2,3,5 A,B,C,D
Yerel iyatrojenik faktörleri listeleyin PLO 1,2 1,2,3,5 A,B,C,D
Periodontal hastalıkların sınıflandırılmasını tartışır PLO 7,8 1,2,3,5 A,B,C,D
Periodontal hastalıkların etiyolojisinde sistemik hastalıkların ve eksikliklerin rolünü açıklayabilme PLO 6,7,8 1,2,3,5 A,B,C,D
Periodontal hastalıkların etiyolojisi ve patogenezi ile ilgili güncel bilgileri tanımlayabilir, tartışabilir ve örneklendirebilir. PLO 2,3,6,8 1,2,3,5 A,B,C,D
Toplanan verileri yorumlayabilir ve ardından farklı diş eti ve periodontal hastalık formlarını teşhis edebilir. PLO 6,7,8,10 1,2,3,5 A,B,C,D
Ameliyatsız periodontal tedavi uygulayabilme PLO 2,7,8,11 1,2,3,5 A,B,C,D

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (5.DÖNEM)
Hafta Teorik Konular Çalışma Materyalleri
1 Klinik bilimlere giriş Önerilen kaynaklar
2 Periodontolojinin Tarihçesi Önerilen kaynaklar
3 Diş eti Önerilen kaynaklar
4 Diş destek yapısı (Alveolar kemik) Önerilen kaynaklar
5 Diş destek yapısı (Simentum) Önerilen kaynaklar
6 Dişi destekleyen yapı (Periodontal membran) Önerilen kaynaklar
7 Plak ile ilişkili hastalıkların etiyolojisi (yerel faktörlerin rolü) Önerilen kaynaklar
8 Plak ile ilişkili hastalıkların etiyolojisi (sistemik faktörlerin rolü) Önerilen kaynaklar
9 Periodontal hastalıkların sınıflandırılması Önerilen kaynaklar
10 Periodontal hastalıkların sınıflandırılması Önerilen kaynaklar
11 Mikrobiyal diş plağı Önerilen kaynaklar
12-13 periodontal mikrobiyoloji Önerilen kaynaklar
14 Matematik Önerilen kaynaklar

 

 

DERS İÇERİĞİ (6.yarıyıl)
Hfta Teorik Konular Çalışma materyalleri
1 Tükürük Önerilen kaynaklar
2-6 Sistemik hastalıkların periodonsiyum üzerindeki etkisi Önerilen kaynaklar
7-9 Dişeti iltihabı (diş eti hastalıklarının klinik bir özelliği (akut,) Önerilen kaynaklar
10-11 Dişeti iltihabı (diş eti hastalıklarının klinik bir özelliği (kronik) Önerilen kaynaklar
12 Dişeti iltihabı (diş eti hastalıklarının klinik bir özelliği (akut, kronik, pul pul dökülme) Önerilen kaynaklar
13 Periodontitis (iltihap yolları, periodontal ceplerin patolojisi ve aktivite) Önerilen kaynaklar
14 Periodontitis (iltihap yolları, periodontal ceplerin patolojisi ve aktivite) Önerilen kaynaklar

  

DERS İÇERİĞİ 
Hafta Practik Konular Çalışma materyalleri
1-2 Mikrobiyal diş plağının değerlendirilmesi ile ilgili yöntemler Önerilen kaynaklar
3 Plak kontrolü Önerilen kaynaklar
4 Periodontal grafik Önerilen kaynaklar
5 Klinik tanı Önerilen kaynaklar
6 Periodontal aletlerin tanıtılması Önerilen kaynaklar
7-10 Ağzın farklı bölgelerinde periodontal enstrümantasyon Önerilen kaynaklar
11-12 Klinikte periodontal muayene ve çizelgeleme Önerilen kaynaklar
13-14 Klinikte cerrahi olmayan periodontal tedavi Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR
DERSKİTABI
  1. Ders notları
  2. Periodontoloji Klinik El Kitabı
  3.  

    Herbert F. Wolf, Edith M&Klaus H Rateitschak, Thomas M. Hassell. Diş Hekimliği Renk Atlası . Periodontology.Thieme Publishing 3. baskı.

  4. Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold, Fermin A. Carranza. Carranza'nın Klinik Periodontoloji 11. Baskısı, Elsevier Saunders
  5. Jan Lindhe, Thorkild Karring, Niklaus P. Lang, Klinik Periodontoloji ve İmplant Diş Hekimliği, 5. Baskı, Blackwell Munksgaard
EK KAYNAKLAR  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
BELGELER ÇAĞDAŞ EDEBİYAT
ATAMALAR Ev ödevi olarak manuel uygulamalar
SINAVLAR 3 Teorik ve pratik sınavlar

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınavlar: 2 x (teorik + pratik) 2 50%
Quiz    
Final: 1 x (teorik + pratik) 1 50%
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

 

  DERS KATEGORİ      Uzmanlık/Alan Kursları

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         x  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek         x  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         x  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         x  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek x          
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         x  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm önleyici tedbirleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         x  
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.         x  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         x  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda uzmana sevk etmek x          
11 Hastanın ilk basamak sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.                       x  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması. x          
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.         x  
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak. x          
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu. x          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Etkinlik Miktar Süre
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 28x Toplam ders saati) 28 2 56
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 14 3 42
       
Ev ödevi     0
Final sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     113
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     4,5
Dersin AKTS Kredisi     5