• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
MDD 303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı diş hekimliği öğrencilerine ağız, baş ve boyun bölgesinin anatomisi ve histolojisi hakkında bilgi vermektir. Dişlerin, çenelerin, ağız boşluğunun ve tükürük bezlerinin makroskopik ve mikroskobik özelliklerini ayrıntılı olarak kapsar. Bu dersteki temel köprüleme bilgisi, öğrencilerin öğrenme stratejileri oluşturmalarına, klinik derslere yaklaşmalarına ve anlamalarına yardımcı olacak ve öğrencilerin yeteneklerini artıracaktır. Bir hastayı klinik olarak değerlendirmek için.
Dersin İçeriği: 

Ders, biyofilm, tükürük bezlerinin klinik anatomisi, dişlerin ve çevre dokuların makroskopik ve mikroskobik anatomisi, dudaklar, yanakların ve dilin fonksiyonel anatomisi, mukozal immünoloji, genetik bilimler ve genetik kökenli sendromlar gibi konuları içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: laboratuvar çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri  Değerlendirme yöntemleri
Biyofilmi, yapısını ve oluşumunu açıklar PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Tükürük bezlerinin yapısını ve işlevlerini tanımlar PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Farklı epitel tiplerini adlandırın, sınıflandırın, tanımlayın ve işlevini bilin PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Ağız mukozası ve diş etinin hücreleri, lifleri ve zemin maddesi dahil bağ dokusu PLO 9,15 1, 2, 3, 4,  A, B
Dişin (mine, dentin ve sement) ve periodonsiyumun ve ayrıca tükürük bezlerinin bileşenlerinin yapısını ve işlevini adlandırın, sınıflandırın, tanımlayın ve tanımlayın PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A, B

Dersin Akışı

TEORİK DERS İÇERİĞİ  *GÜZ

 

DERS İÇERİĞİ (5. yarıyıl)  
Hafta Teorik Konular                                     Çalışma Materyalleri
1 diş biyofilmi Önerilen kaynaklar 
2 diş biyofilmi Önerilen kaynaklar 
3 Tükürük bezlerinin klinik anatomisi I Önerilen kaynaklar 
4 Tükürük bezlerinin klinik anatomisi II Önerilen kaynaklar 
5 Dişlerin ve çevre dokuların makroskopik ve mikroskobik anatomisi Önerilen kaynaklar
6 Dişlerin ve çevre dokuların makroskopik ve mikroskobik anatomisi Önerilen kaynaklar
7 Dudaklar, yanaklar ve dil-fonksiyonel anatomi Önerilen kaynaklar
8 Mukozal immünoloji Önerilen kaynaklar
9 Mukozal immünoloji Önerilen kaynaklar 
10 Genetik bilimlerine giriş Önerilen kaynaklar 
11 Genetik bilimlerine giriş Önerilen kaynaklar 
12 Genetik kökenli hastalıklar Önerilen kaynaklar  
13 Genetik kökenli hastalıklar Önerilen kaynaklar  
14 Genel inceleme Önerilen kaynaklar  

Kaynaklar

 

Ders Kitabı Eğitmen tarafından önerilen ders kitapları
Ek kaynaklar

- Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler fotokopi paylaşılabilir.
Ödev Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara Sınav 1 50
Quiz - -
Evödevi - -
Toplam   50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik NUMARA  Süre
(Saatler )
Toplam iş yükü
(Saatler )
Kurs süresi  1. dönem  ( teorik)  14 2 28
Kurs süresi  1. dönem  ( uygulamalı ) 14 1.5 21
Ders dışı çalışmalar ( 1. dönem )       
TOPLAM     49
Toplam iş yükü /25     1.96
Dersin AKTS kredisi     2