• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 316
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
2,5
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, farklı restoratif materyallerin çeşitli uygulamalarını tanıtmak ve dentin aşırı duyarlılığı, diş aşınması ve anomalilerin yönetimi hakkında gerekli bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri 
Geleneksel ve adeziv restoratif materyallerin özelliklerini ve uygulama prosedürlerini tanımlar. PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Mine ve dentine yapışma mekanizmasını açıklayın PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Işıkla sertleşen cihazların yapışma performansı üzerindeki etkisini analiz edin PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Minimal invaziv diş hekimliği ve ART'nin önemini karşılaştırın. PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Bitirme ve cilalama prosedürlerinin önemini tanır PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Ön ve arka kompozit restorasyonlar için önemli faktörleri tanımlayın PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Diş aşınmasının tanı ve tedavisini planlar. PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Dentin aşırı duyarlılığını teşhis edin ve tedavi seçeneklerini seçin. PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Anomalileri ve bunların restoratif prosedürlerini tanımlayın. PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Tedavi eksikliklerini öz değerlendirme ile gösterin. PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C
Restorasyonların onarımı veya değiştirilmesi arasındaki farkları değerlendirin. PLO 1, PLO 9, PLO 11 1,2,3 A,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (5. yarıyıl)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Klinik bilimlere giriş - Oryantasyon  Önerilen kaynaklar 
2 Amalgam restorasyonların bileşimi ve endikasyonu Önerilen kaynaklar 
3 Mine ve dentine yapışma Önerilen kaynaklar
4 Yapıştırıcı sistemleri Önerilen kaynaklar
5 Işıkla sertleşen cihazlar 1 Önerilen kaynaklar 
6 Işıkla sertleşen cihazlar 2 Önerilen kaynaklar 
7 Ön kompozit restorasyonlar (Sınıf III) Önerilen kaynaklar 
8 Ön kompozit restorasyonlar (Sınıf IV) Önerilen kaynaklar 
9 Ön kompozit restorasyonlar (Sınıf V) Önerilen kaynaklar 
10 Posterior kompozit restorasyonlar (Sınıf I) Önerilen kaynaklar
11 Posterior kompozit restorasyonlar (Sınıf II) Önerilen kaynaklar 
12 Dolaylı kavite preparatları Önerilen kaynaklar
13 Restorasyonların bitirme ve cilalama işlemleri Önerilen kaynaklar 
14 CAD-CAM sistemlerinin dijital kaydı Önerilen kaynaklar 

 

DERS İÇERİĞİ (6. yarıyıl)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1  Kliniğe giriş Önerilen kaynaklar 
2 Pulpa muhafazası Önerilen kaynaklar 
3 Diş aşınması 1 Önerilen kaynaklar
4 Diş aşınması 2 Önerilen kaynaklar
5 Dentin aşırı duyarlılığı 1 Önerilen kaynaklar 
6 Dentin aşırı duyarlılığı 2 Önerilen kaynaklar 
7 Restorasyon Onarımı Önerilen kaynaklar 
8 Restoratif diş hekimliğinde anomaliler Önerilen kaynaklar 
9 Anomalilerin restoratif prosedürleri Önerilen kaynaklar 
10 Restoratif Diş Hekimliğinde Başarısızlıklar 1 Önerilen kaynaklar
11 Restoratif Diş Hekimliğinde Başarısızlıklar 2 Önerilen kaynaklar 
12 Etkileşimli klinik prosedürler 1 Önerilen kaynaklar
13 Etkileşimli klinik prosedürler 2 Önerilen kaynaklar 
14 Etkileşimli klinik prosedürler 3 Önerilen kaynaklar

 

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR

Ders kitabı 1) Elden çıkarmalar
2) RestoratifDiş HekimliğiKliniği Kılavuzu
3) Theodore M Roberson, Harald O Heynman Edward J Swift Türkçe Çeviri Sevil Gürgan. Sturdevants Operatif Diş Hekimliği Sanat ve Bilimi, Güneş Tıp Yayınları, 2011.
4) Berrin Dayangaç. Kompozit Rezin Restorasyonlar Güneş Kitapevi, 2000.
5) Richard S. Schwartz, Thomas Hilton, J. William Robbins, James B. Summitt. Operatif Diş Hekimliğinin Temelleri: çağdaş bir yaklaşım Quintessence Publishing Co, 2006.
6) Jean-François Poulet, Nairn H. F. Wilson. Massimo Fuzi. Türkçe Çeviri: Arzu Aykor, Jale Tanalp. Operatif Dişhekiminde Gelişmeler Güncel pratik uygulamalar, Quintessence Yayıncılık, 2006.
Ek kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler Çağdaş edebiyat
Ödev Ev ödevi olarak manuel uygulamalar
Sınavlar 3 Teorik sınav

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Arasınav 2 50%
Quiz    
Final sınavı 1 50%
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

 

KURS KATEGORİ Uzmanlık/Alan Kursları

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.   X        
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.       X    
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek       X    
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda uzmana sevk etmek            
11 Hastanın ilk basamak sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.                      
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Etkinlik Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: (28x Toplam ders saati) 14

14

4

2

56

28

Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 1 28
Arasınav 2 5 10
Evödevi 1 3 3
Final sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     135
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     5,4
ECTS Credit of the Course     5