• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 315
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
2,5
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin tam protezin doğumundan önce ve sonra dişsiz bir hastanın tedavisinin tüm klinik aşamalarını yönetmelerini sağlamak. Farklı sabit restorasyon alternatiflerinin anlatılması, tedavinin planlanması ve uygulanması; ve olası olası sorunları çözmek.
Dersin İçeriği: 

Tam protez ve sabit protez yapımı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 4: Case Study 5: Practice
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Teaching Methods  Değerlendirme yöntemleri
Tam protez retansiyonunu ve stabilizasyonunu etkileyen anatomik yapıları ve farklı tipte tam protez hastalarını içeren ağız içi muayeneyi tanımlar. PLO 2,PLO 3,

PLO 4, PLO15

1,2,3,5 A,B,C,D
Ölçü materyallerini, artikülatörleri ve yüz yaylarını, inter-oklüzal kayıtları tanımlayın. PLO 2,PLO 3,

PLO 4, PLO15

1,2,3,5 A,B,C,D
Klinik prosedürleri, yani tedavi planlamasını, tam protezin ölçü alma konfigürasyonunu ve diş düzenlemesi ve protez bitirme ilkelerini analiz edin. PLO 2,PLO 3,

PLO 4, PLO15

1,2,3,5 A,B,C,D
Tam protezlerin laboratuvar prosedürlerini ve gerekirse klinik düzeltmelerini analiz eder ve protezlerin doğumundan sonraki sorunları çözer. PLO 2,PLO 3,

PLO 4, PLO15

1,2,3,5 A,B,C,D
Sabit protezlerin endikasyonlarını belirtin. PLO 2,PLO 3,

PLO 4, PLO15

1,2,3,5 A,B,C,D
Eksik dişlerin yerine konmasını analiz edin. PLO 2,PLO 3,

PLO 4, PLO15

1,2,3,5 A,B,C,D
Sabit protezlerin klinik prosedürlerini planlayın PLO 2,PLO 3,

PLO 4, PLO15

1,2,3,5 A,B,C,D
Ölçü malzemelerinin sınıflandırılması ve özellikleri, döner aletler ve frezlerin kullanımı, artikülatörler ve yüz yayları, inter-oklüzal kayıtlar, geçici restorasyonlar, bitirme ve simantasyon analiz edin. PLO 2,PLO 3,

PLO 4, PLO15

1,2,3,5 A,B,C,D
Gerekirse sabit restorasyonların laboratuvar prosedürlerini ve klinik düzeltmelerini tanımlayın PLO 2,PLO 3,

PLO 4, PLO15

1,2,3,5 A,B,C,D

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (5. Yarıyıl)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Tam proteze giriş Önerilen kaynaklar
2 Tam protez ile ilgili yapılar (çiğneme kasları, bağlar) Önerilen kaynaklar
3 Kalıcılığın sağlanması : İzlenim, Tam protezlerin birincil izlenimi   Önerilen kaynaklar
4 Tam protezlerin şifalı ot testleri ve İkincil (son) izlenimi Önerilen kaynaklar
5 Tam protezlerin tutulmasını etkileyen faktörler Önerilen kaynaklar
6 Yüz yayları Önerilen kaynaklar
7 yatay ilişkiler Önerilen kaynaklar
8 Vertical dimension Önerilen kaynaklar
9 Kararlılık ve artikülasyon kurallarının sağlanması Önerilen kaynaklar
10 Tam protezlerde diş seçimi, düzenlenmesi ve deneme Önerilen kaynaklar
11 Prostodonti ile ilgili genel hususlar Önerilen kaynaklar
12 Protezin teslimi,  interoklüzal ilişkilerin ayarlanması Önerilen kaynaklar
13 artikülatörler Önerilen kaynaklar
14 Olası olası sorunlar Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

 

Ders kitabı  

Dağıtılanlar

Prostodontik Klinik El Kitabı

Senih Çalıkkocaoğlu, Pınar Kursoğlu, Nuray Çapa. Total Protezlerin Laboratuvar İşlemleri, 2007

Senih Çalıkkocaoğlu, Pınar Kursoğlu, Nuray Çapa. Parsiyel Protezlerin Laboratuvar şlemleri, 2005

İdil Dikbaş, Temel Köksal (Türk editörler). Bir Bakışta Protez, 2015. Orijinal: Bir Bakışta Prostodonti, İrfan Ahmed. Wiley-Blackwell.

Pınar Kursoğlu (Türk editör). Hareketli Bölümlü Protezler, 2011. Orijinal: Nicholas J A Jepson, Quintessence.

Senih Çalıkkocaoğlu. Dişsiz hasta protetik tedavisi: Klasik tam protezler, 2010

Ender Kazazoğlu (Türk editör). Total Protezlerin Temel İlkeleri ve Pratiği, 2007. Orijinal: Iwao Hayakawa. Öz.

Allen, P. Finbarr. Komple Protezler: planlamadan problem çözmeye, 2003

Senih Çalıkkocaoğlu. Bölümlü protezler, 1996

Shillinburg, Herbert T. Sabit Protez Tedavisinin Temelleri, 1997

George A. Zarb. Boucher'ın dişsiz hastalar için protetik tedavisi, 1997

Lamb, D. J. Komple protez protezlerinde problemler ve çözümler, 1993

Grant, Alan A. Hareketli protez protezi, 1992

Kratochvil, F. James. Kısmi hareketli protez, 1988

McCracken, William L. McCracken'in Çıkarılabilir kısmi protezi, 1985

McLean, John W. Dental seramik bilimi ve sanatı, 1980

 

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler çağdaş edebiyat
Ödev  
Sınavlar 3 teorik sınav

Değerlendirme Sistemi

 

IN-TERM STUDIES NUMARA YÜZDE
ARA SINAV 2 %50
Quiz    
Final  1 %50

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No Program Öğrenme Çıktıları KATKI
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.     X      
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.     X      
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurarak            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.            
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

ETKİNLİK MİKTAR Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14

14

3

2

42

28

Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 2 56
Ara sınav 2 1 2
Evödevi 15 2 30
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     160
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     6,4
Dersin AKTS Kredisi     6