• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 416
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, farklı restoratif materyallerin çeşitli uygulamalarını yönetmek; Sert doku kaybına göre farklı tipte restoratif tekniklerin prensiplerini öğretmek.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme çıktıları Program  Learning  Outcomes Program Öğrenim Sonuçları Değerlendirme methodu
Dersin sonunda öğrenci      
Diş sert doku kaybına göre restorasyon tiplerini planlayın PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
Evaluate and diagnose the clinical cases with a large tooth loss. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
İndirekt restorasyonların adezyon adımlarını açıklayın. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
Kompozit ve porselen onley ve inleylerin endikasyonlarını ve uygulama adımlarını karşılaştırın. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
Estetik tedavilerin uygulama aşamalarını planlar. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
Endodontik tedavili dişlerin tedavi prosedürlerini değerlendirir. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
Beyazlatma prosedürünün endikasyonlarını açıklayın. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
Porselen laminatelerin endikasyonlarını ve uygulama adımlarını açıklar. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
Restorasyonların mevcut sorunlarını tanır. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
Fiberle güçlendirilmiş dental materyallerin özelliklerini, endikasyonlarını ve uygulama prosedürünü tanımlar. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C
Er:YAG lazerin diş sert dokularında kullanımını karşılaştırın. PLO 1,  

PLO 6,  

PLO 8,  

PLO 10

1,2,3  A,C

Dersin Akışı

DERS  İÇERİĞİ (7. Semester )
  Haftalık teorik konular Çalışma materyalleri
Sert doku kaybına göre restorasyon türleri 1 Önerilen kaynaklar
Sert doku kaybına göre restorasyon türleri 2  

Önerilen kaynaklar

Endodontik tedavilil dişlerde restorasyon Önerilen kaynaklar
Endodontik tedavilil dişlerde restorasyon Önerilen kaynaklar
Fiber posts ve uygulamaları Önerilen kaynaklar
Estetik diş hekimliği Önerilen kaynaklar
Renk ve renk seçimini etkileyen faktörler Önerilen kaynaklar
Bleaching 1 Önerilen kaynaklar
Bleaching 2 Önerilen kaynaklar
10  Kompozit veneers 1 Önerilen kaynaklar
11  Kompozit veneers 2 Önerilen kaynaklar
12  Minimal invaziv diş hekimliği Önerilen kaynaklar
13  Bulk-Fill kompozit restorasyonlar Önerilen kaynaklar

 

DERS  İÇERİĞİ (8. Semester )
 
Haftalık teorik konular  
Çalışma materyalleri
Kompozit, inlayler-onlayler-overlayler 1 Önerilen kaynaklar
Porselen inlayler-onlayler-overlayler 2 Önerilen kaynaklar
Porselen inlayler-onlayler-overlayler 3 Önerilen kaynaklar
indirect restorasyonlarda adezyon 1 Önerilen kaynaklar
  indirect restorasyonlarda adezyon 2
Önerilen kaynaklar
Porselen Veneer restorasyonlar 1 Önerilen kaynaklar
Porselen Veneer restorasyonlar 2 Önerilen kaynaklar
Fiber güçlendirilmiş kompozitler Önerilen kaynaklar
Fiber güçlendirilmiş kompozitler  
Önerilen kaynaklar
10 
Fiber güçlendirilmiş anterior restorasyonlar  
Önerilen kaynaklar
11  Restorasyonlarda komplikasyonlar 1 Önerilen kaynaklar
12  Restorasyonlarda komplikasyonlar 2 Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

1) Theodore M Roberson, Harald O Heynman Edward J Swift  Türkçe Çeviri Sevil Gürgan. Sturdevants Art and Science of  Operative Dentistry, Güneş Tıp Yayınları, 2011. 
2) Berrin Dayangaç. Kompozit Rezin Restorasyonlar Güneş  Kitapevi, 2000. 
3) Richard S. Schwartz, Thomas Hilton, J. William Robbins,  James B. Summitt. Fundamentals of Operative Dentistry: a  contemporary approach Quintessence Publishing Co, 2006 
4) Jean-François Poulet, Nairn H. F. Wilson. Massimo Fuzi.  Türkçe Çeviri: Arzu Aykor, Jale Tanalp. O5) Galip Gürel Porselen laminat veneerler (Bilim ve Sanat)  Quintessence Yayıncılık, 2004.
peratif Dişhekimliğinde Gelişmeler Güncel pratik uygulamalar,  Quintessence Yayıncılık, 2006.  

Materyal Paylaşımı

Materyal paylaşımı
Dosyalar Güncel literatürler
Değerlendirme  Ev ödevi olarak manuel uygulamalar
Sınavlar  3 kez teorik ve pratik sınav

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR    YÜZDELİK ETKİ
Yarıyıl  50%
Quizler    
Final sınavı 50%
Total    
SON SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Total    100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
  Program Öğrenme Çıktıları Yok Katkı
    1 2 3 4 5      
Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         x  
Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.            
Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            

 

6

Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         x  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm önleyici tedbirleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması       x    
Temel tıp bilimlerini klinik bilimlere entegre etmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmak         x  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini maksimum psikomotor becerilerle ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.            
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13  Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14  Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunulması            
Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek

15

ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliğinin entegrasyonu.

AKTS İş Yükü Tablosu

DERSİN ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE ALAN AKTS AÇIKLAMASI
Aktiviteler Miktar Süre (Saat) Toplam
İş gücü(Saat)

 

7

Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: (28x Toplam kurs saati) 14 

14

3

42 

42

Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28  56
Yarı-yıl sınavları 6
Ev ödevi 2
Final sınavları 10  10
Total iş gücü     158
Total iş gücü / 25 (s)      6,32
Dersin AKTS Kredisi     6