• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENTGT 440
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrenciye tıbbi kulak-burun-boğaz uzmanlığı ve ağız boşluğu ile ilgili hastalıklar hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bir dönemlik multidisipliner bir derstir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste kulak-burun-boğaz bölgesindeki işlev ve vücut organları, kulak-burun-boğaz hastalıkları ve ağız boşluğu ile ilgili hastalıklar, tanı ve tedavi seçenekleri verilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C: Boşluk doldurma D: Yanlış ve doğru, E: Sözlü Sınav F: Portfolyo, G: Ders etkinliklerine katkı H:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları  Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
1) İlgili bölgedeki yapıları ve vücut organlarını tanımlayabilme 2-5,8,12 1,2,3 A,B,C
2) Hastalara doğru tanı ve tedavi veya sevk planı gösterebilme 2-5,8,12 1,2,3 A,B,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (5. YARIYIL) (Teorik)
Haftalar Konular Çalışma Materyalleri
1 Larinksin anatomisi ve fizyolojisi Önerilen kaynakların ön incelemesi
2 Kulağın anatomisi ve fizyolojisi Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Paranazal sinüslerin anatomisi ve fizyolojisi Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 LeFort kırıklarının sınıflandırılması Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 LeFort kırıklarının sınıflandırılması Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 Boyun kitleleri Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Trakeostomi Önerilen kaynakların ön incelemesi
8 Velofaringeal yetmezlik Önerilen kaynakların ön incelemesi
9 Kulak burun boğaz bölgesindeki kaslar Önerilen kaynakların ön incelemesi
10 Ağız boşluğundaki yumuşak dokular Önerilen kaynakların ön incelemesi

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitapları
  1. Ear Nose Throat Diseases with head and neck surgery Hans Behrbohm, liver Kaschke, Tadeus Nawka, Andrew Swift, Thieme, 3rd edition,July 2009.
  2. Otolarynghology: A color handbook. Laura H. Swibel, Monica O. Patadia, James A. Stankiewicz, 1st edition, August 2016.

 

Ek Kaynaklar
  1. Hand-outs
  2. Clinical Manuals 
  3. AAPD and EAPD Guidelines

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler Güncel Literatür.
Ödevler Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

ASSESSMENT
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Vize 1 50%
Quiz - -
Final Sınavı 1 50%
Total   100%
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Contribution
1 2 3 4 5  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.         X  
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Faaliyetler Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 14 1 14
Ara sınavlar 1 1 1
Ev ödevi      
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     30
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     1.2
Dersin AKTS Kredisi     1