• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 332
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, ağız dışı ve ağız içi muayene ilkelerini, ağız bulguları ile sistemik hastalıklar arasındaki ilişkiyi ve tanısal testleri açıklamak, temel ilkeleri kullanarak doğru bir tedavi planlaması yapmaktır.
Dersin İçeriği: 

Ağız dışı ve ağız içi muayene, ağız bulguları ile sistemik hastalıklar arasındaki ilişki ve tanı testleri, tedavi planlaması. Programın 1. haftasında Dentomaksillofasiyal Radyoloji Anabilim Dalı ve diğer klinik bölümlerin katılımıyla multidisipliner olarak “Hasta muayenesi ve klinik bilimlere giriş” dersi verilmektedir. Her bölümden bir öğretim üyesi, daha önce tahsis edilen hafta programında konusunu açıklar. İlk haftayı takiben programın tüm dersleri Dentomaksillofasiyal Radyoloji Anabilim Dalı tarafından verilmektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek olay, 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik öncesi laboratuvar çalışması, C: Ödev-Vaka çalışması, D: Klinik performans değerlendirme formları, E: AGİT

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri  Değerlendirme yöntemleri
1) Kapsamlı bir tıbbi geçmişini ve hastanın ağız ve diş durumuna ilişkin bir geçmişi ve uygun bir iletişim yoluyla her türlü tedavi için bilgilendirilmiş onamını kaydedin ve arşivleyin. PLO 2, PLO 3, PLO 5, PLO 6 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
2) Tedavi planlaması yaparken ve tedavi sırasında hasta beklenti ve ihtiyaçlarını, sosyal ve psikolojik faktörleri tanımlayın. PLO 4, PLO 6, PLO 8, PLO 10 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
3) Her hastaya ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak alternatif tedavi planları yapar, bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında hastaya gerekli bilgileri verir ve hasta ile birlikte nihai tedavi planına karar verir. PLO 2, PLO 3, PLO 4, PLO 6, PLO 8, PLO 10 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
4) Öykü ve klinik muayeneden elde edilen bulguları yorumlayarak ve ilişkilendirerek geçici veya kesin bir tanı geliştirmek için karar verin. PLO 6, PLO 8 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
5) Kendi sınırlarının farkına varın. Hastaların yönetimi için kapsamlı bir teşhis, tedavi ve/veya sevk planı oluşturun. PLO 5 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
6) Uygun laboratuvarı ve diğer teşhis prosedürlerini ve testleri sunun. PLO 6 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
7) Sistemik hastalıkların oral belirtilerini değerlendirin. PLO 6 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
8)Ortodontik anomaliler, ileri cerrahi prosedürler, periodontal cerrahi, temporomandibular rahatsızlıklar vb. belirli alanlardaki sınırlamaları doğru tespit edin ve gerektiğinde bir uzmana (2. ve 3. servisler) başvurun. PLO 10 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E

Dersin Akışı

TEORİK DERS İÇERİĞİ  *GÜZ

 

DERS İÇERİĞİ (5.yarıyıl)  
Hafta Teorik Konular                                 Çalışma materyalleri
1 Multidisipliner dersi Kaynakları inceleyin.
2 Tükürük bezleri Kaynakları inceleyin.
3 Bacteremia Kaynakları inceleyin.
4 Diş hekimliğinde enfeksiyon Kaynakları inceleyin.
5 Laboratuvar teknikleri I Kaynakları inceleyin.
6 Laboratuvar teknikleri II Kaynakları inceleyin.
7 Diş hekimliğinde hepatit Kaynakları inceleyin.
8 Cardiovascular diseases in dentistry Kaynakları inceleyin.
9 Vaka tartışması Kaynakları inceleyin.
10 Diş hekimliğinde hamilelik Kaynakları inceleyin.
11 Tedavi planlaması Kaynakları inceleyin.
12 Tedavi planlaması Kaynakları inceleyin.
13 Probleme dayalı Kaynakları inceleyin.
14 Probleme dayalı Kaynakları inceleyin.

 

     TEORİK DERS İÇERİĞİ *BAHAR

DERS İÇERİĞİ  (6. dönem)  
Hafta  Teorik Konular                                  Çalışma materyalleri
1 Diabetic dental patients Kaynakları inceleyin.
2 Solunum sistemi hastalıkları Kaynakları inceleyin.
3 Kan hastalıklarının belirtileri Kaynakları inceleyin.
4 Kan hastalıklarının belirtileri Kaynakları inceleyin.
5 Tiroid bozuklukları Kaynakları inceleyin.
6 AIDS Kaynakları inceleyin.
7 Hastaların Diş Tedavisi Kronik böbrek yetmezliği Kaynakları inceleyin.
8 Kemik hastalıkları I Kaynakları inceleyin.
9 Vaka tartışması Kaynakları inceleyin.
10 Kemik hastalıkları II Kaynakları inceleyin.
11 Tedavi planlaması Kaynakları inceleyin.
12 Tedavi planlaması Kaynakları inceleyin.
13 Tedavi planlaması Kaynakları inceleyin.
14 Tedavi planlaması Kaynakları inceleyin.

 

 

     PRATİK DERS İÇERİĞİ  * GÜZ

DERS İÇERİĞİ (5.dönem)  
Hafta Teorik Konular                            Çalışma materyalleri
1 Hasta kayıt dosyasındaki formların doldurulması  Kaynakları inceleyin.
2 Diş anamnezi Kaynakları inceleyin.
3 Tıbbi anamnez Kaynakları inceleyin.
4 Ekstraoral muayene Kaynakları inceleyin.
5 Ağız içi muayene Kaynakları inceleyin.
6 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
7 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
8 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
9 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
10 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
11 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
12 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
13 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
14 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.

 

   PRATİK DERS İÇERİĞİ  * BAHAR

 

DERS İÇERİĞİ  (6.dönem)  
Hafta  Teorik Konular                                      Çalışma materyalleri
1 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
2 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
3 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
4 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
5 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
6 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
7 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
8 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
9 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
10 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
11 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
12 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
13 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.
14 Pratik çalışmalar* Ağızdan teşhis Kaynakları inceleyin.

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı  
- Ders Notları

Her dersin sonunda öğretim üyesi tarafından çıktılar verilir.

- Dentomaksillofasiyal Radyoloji Klinik El Kitabı

Ek Kaynaklar  
Bricker S.L., Langlais R.P., Miller C.S. (2002), Oral Diagnosis, Oral Medicine and Treatmet Planning, Second Edition, London.

Scully C. (2008) Oral ve Maksillofasiyal Tıp, İkinci Baskı, Elsevier.

Laskaris G (2005) Ağız Hastalıklarının Tedavisi, Thieme, NY ABD

Crispian Scully (2004) Oral ve Maksillofasiyal Tıp, Elsevier

Bilim Sınırlı

Şükrü Şirin, İlknur Özcan. Oral Diagnoz, İ.Ü. Dişhek. Fak. İ.Ü Basımevi ve Film Merkezi,1997.ISBN: 975-404-448-1

Semih Özbayrak, (1993) Oral Mukoza Hastalıkları, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkiye

Semih Özbayrak (2006 ) Ağız Hastalıkları Atlası, Quintessence

Bilge OM, Akgül M, Dağistan S (2012) Diş Hekimliğinde Muayene ve Oral Diagnoz, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, Türkiye

AR İlker Cebeci (2009) Oral Tıp I Hastalıkların İncelenmesi ve Güncel Dişhekimi Yaklaşımı Ankara, Türkiye

İlknur Özcan (2007) Sistemik Yaklaşımlarla Oral Diagnoz, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, Türkiye.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler Fotokopi paylaşılabilir.
Ödev Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınav 2 50
Quiz - -
Ev ödevi - -
Toplam   50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.         X  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.         X  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Etkinlik Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil: 28 x Toplam ders saati) 28 2 56
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 1 28
Arasınav 2 10 10
Ev ödevi - - -
Final  1 10 15
Toplam İş Yükü     109
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     4,36
Dersin AKTS Kredisi     4