• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 317
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
1,5
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Endodontik tedavinin temel prensiplerini öğretmek
Dersin İçeriği: 

Kurs, kliniklerde endodontik tedavi prosedürlerini, hasta bakımını ve endodontinin arka planını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri  Değerlendirme yöntemleri 
Pulpa hastalıkları ve endodontide etkileri PLO 1,PLO 3,
PLO 5,PLO 15
1,2,3 A,B, C
Temel endodontik tedavinin özelliklerini özetler PLO 1,PLO 3,
PLO 5,PLO 15
1,2,3 A,B,C
Çeşitli klinik durumlarda tedavi seçeneklerini açıklar PLO 1,PLO 3,
PLO 5,PLO 15
1,2,3 A,B, C
Endodonti klinik pratiğinde yeni teknolojileri ve kullanımlarını uygular PLO 1,PLO 3,
PLO 5,PLO 15
1,2,3 A,B, C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (6. Yarıyıl)

Hafta Konular Çalışma materyalleri
15 Endodontide hasta muayenesi Önerilen kaynaklar
16 Endodontide hasta muayenesi Önerilen kaynaklar 
17 Endodontik tedavide başarı/ Endodontik tedavi görmüş dişlerin seçimi Önerilen kaynaklar 
18 Endodontide lokal anestezi Önerilen kaynaklar
19 Pulpa tedavisi, pulpa kaplaması ve pulpa amputasyonu Önerilen kaynaklar 
20 Vital pulpa tedavileri (PBL) Önerilen kaynaklar 
21 Kanal sulama Önerilen kaynaklar 
22 Kanal sulama Önerilen kaynaklar
23 Kök kanallarının ilacı Önerilen kaynaklar 
24 Ara sınav Önerilen kaynaklar 
25 kanal dolgu malzemeleri Önerilen kaynaklar 
26 Kök kanal dolgusu (PBL) Önerilen kaynaklar 
27 Kök kanal dolgusu (PBL) Önerilen kaynaklar
28 Nickel-titanium rotary systems Önerilen kaynaklar 
29 Kanal tıkanıklığı Önerilen kaynaklar 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders kitabı Cohen's Pathways of the Pulp, 12. Baskı, 2018
Harty's Endodonti in Clinical Practice, 7. Baskı, 2015

Torabinejad&Walton, Endodonti İlkeleri ve Uygulaması, 2013

Ek kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler çağdaş edebiyat
Ödev  
Sınavlar 3 Teorik sınav

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Arasınav 2 50%
Quiz    
Final sınavı 1 50%
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

 

 

KURS KATEGORİ Uzmanlık/Alan Kursları

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.   X        
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.       X    
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek       X    
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurarak            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.                       
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Etkinlik Miktar Süre
(Saat)
Total
Workload
(Hour)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 1 1 1
Ara sınav 1 1 1
Homework      
Final Sınavı 10 1 10
Toplam İş Yükü     26
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     1.04
Dersin AKTS Kredisi     1