• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENTGT 410
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin sonunda öğrenci; 1 Sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan eğilimleri uygun şekilde değerlendirin ve entegre edin. 2 Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini kullanır. 3 Kanıta dayalı uygulama için en iyi araştırma sonuçlarını klinik uzmanlık ve hasta değerleriyle değerlendirin ve entegre edin. 4 Yetki alanı dahilinde pratik yapın ve gerektiğinde profesyonel meslektaşlara danışın veya onlara başvurun. 5 Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimser ve sürekli mesleki gelişim için plan yapma ve uygulama becerisi kazanır. 6 Tıbbi ve dişle ilgili acil durumları önleyin, tanıyın ve yönetin.
Dersin İçeriği: 

Teorik ders içeriği, göz ve çevre dokuların anatomisini, bileşenlerini ve hastalıklarını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Lecture, 2: Question-Answer, 3: Discussion, 4: Case Study 5: Practice
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Testing, B: Experiment C: Homework-Case study D: Clinical performance form

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Öğretici Methodları  Değerlendirme Methodları 
  1. İnsan gözünün anatomik bileşenlerini tanımlar.
1,2,3,4 A
  1. Kornea, konjonktiva, uvea, sklera, vitreus ve retina gibi yapıların anatomik özellikleri ve işlevleri hakkında kapsamlı bir açıklama yapın.
1,2,3,4 A
  1. Farklı göz bozuklukları türleri ve klinik belirtiler arasında kapsamlı bir anlayışa sahip olun.
1,2,3,4 A
  1. Kontakt lens, gözlük ve büyüteçlerin kullanım alanlarını açıklar ve ilgili göz hastalığı ile doğru ilişki kurar.Have a thorough understanding of the principles of first aid during eye emergencies and trauma.
1,2,3,4 A

Dersin Akışı

 

Dersin Akışı
Hafta Başlık Çalışma Materyalleri
1 Anatomi Önerilen Kaynaklar
2 Kırılma Hataları Önerilen Kaynaklar
3 konjonktiva Önerilen Kaynaklar
4 Kornea Önerilen Kaynaklar
5 Glokoma Önerilen Kaynaklar
6 Kontakt Lens - Gözlük - Büyüteç Önerilen Kaynaklar
7 Lens Önerilen Kaynaklar
8 Uvea - Sclera  
9 Vitreus, Retina, Macula Önerilen Kaynaklar
10 Şaşılık Önerilen Kaynaklar
11 nöro-oftalmoloji Önerilen Kaynaklar
12 Göz Kapakları, orbita Önerilen Kaynaklar
13 Gözyaşı Filmi, Lakrimal Sistem Önerilen Kaynaklar
14 Göz Acil ve Travma Önerilen Kaynaklar
15 Final Sınavı  
16 Bütünleme sınavı  

Kaynaklar

Eğitmen tarafından önerilen kitaplar

Materyal Paylaşımı

 

 

Materyal Paylaşımı

Dosyalar Paylaşılabilir notlar, Eğitmen tarafından önerilen kitaplar.
Ödevler -
Sınavlar 2 (1 Ara Sınav, 1 Final), Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR SAYO YÜZDE
ARA SINAV 1 50
Quiz - -
Ödev-vaka çalışması - -
Total 1 50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI 1 50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50
Total  2 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Yok Program Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 İnsan gözünün anatomik özelliklerini tanımlar.         X  
2 Kornea, konjonktiva, uvea, sklera, vitreus ve retina gibi yapıların genel tanımını yapar.         X  
3 Göz kırma bozukluklarını sınıflandırır ve karakteristik özelliklerini açıklar.         X  
4 Kontakt lens, gözlük ve büyüteçlerin temel özelliklerini tanımlar.         X  
5 Şaşılığın karakteristik özelliklerini açıklar.         X  
6 Nöro-oftalmolojinin temel ilkelerini tanımlar.         X  
7 Göz kapaklarının ve yörüngenin işlevlerini açıklar.         X  
8 Gözyaşı filminin ve gözyaşı sisteminin işlevlerini açıklar.         X  
9 Gözle ilgili acil durumlar ve travmalarda ilk yardım ilkelerini açıklar.         X  
               
               

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Aktiviteler Değer Süre
(Saat)
Total
iş yükü
(Saat)
Kurs süresi 12 1 12
Ders dışı çalışmalar      
Ara sınav 1 1 1
Final sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     14
Toplam İş Yükü / 25 (s)     0,56
Dersin AKTS Kredisi     1