• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 400
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrenciyi diş hekimliği mesleğinin tarihçesi ve gelişmeleri hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Ders, diş hekimliğinin farklı coğrafi bölgelerdeki kökenleri, diş hekimliği mesleğinin kuruluşunda öne çıkan isimler ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarihi gibi konuları kapsamaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları

Dersin sonunda öğrenci,

Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Dişhekimliği mesleğinin farklı coğrafi bölgelerdeki gelişimini özetler. PLO 1 1, 2, 3 A
Dünyada diş hekimliği mesleğinin gelişimine katkıda bulunan önemli ve öne çıkan isimleri tanımlar. PLO 1 1, 2, 3 A
Ülkemizde modern diş hekimliğinin kuruluş sürecini anlatınız. PLO 1 1, 2, 3 A
Anestezinin tarihçesini ve gelişimini açıklar PLO 1 1, 2, 3 A
İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarihini özetler PLO 1 1, 2, 3 A
Dünyadaki çağdaş diş hekimliğinin mevcut durumunu açıklayın PLO 1 1, 2, 3, 4, A

Dersin Akışı

TEORİK DERS İÇERİĞİ  *GÜZ 

DERS İÇERİĞİ (1.dönem)  
Hafta Teorik Konular Çalışma materyalleri
1 Mısır ve Mezopotamya Önerilen kaynaklar
2 Filistin ve Suriye Önerilen kaynaklar
3 Hindistan, Çin ve Japonya Önerilen kaynaklar
4 Amerika, Aztekler, Mayalar ve İnkalar Önerilen kaynaklar
5 Yunanistan, Etrüskler ve Romalılar Önerilen kaynaklar
6 7-15 yüzyıllarda diş hekimliği. İslami dönem: İbni Sina, Şerafettin Sabuncuoğlu, Önerilen kaynaklar
7 İslami dönem: İbni Sina, Şerafettin Sabuncuoğlu, Önerilen kaynaklar
8 Orta Çağda Avrupa (Bölüm 1) Cerrah Guy de Chaulia, Giovanni d'Arcoli, Dioscorides Önerilen kaynaklar
9 Ortaçağ döneminde Avrupa: (bölüm 2) Cerrah Guy de Chaulia, Giovanni d'Arcoli, Dioscorides Önerilen kaynaklar
10 16. yüzyılda diş hekimliği:  Avrupa

Leonardo'da Vinci, Andreas Vesailus, Fabrizzi, Ambroise Pare

Önerilen kaynaklar
11 16. yüzyılda diş hekimliği: Avrupa

Leonardo'da Vinci, Andreas Vesailus, Fabrizzi, Ambroise Pare

16. yüzyılda diş hekimliği: : Türk diş hekimleri (Nidai)

Önerilen kaynaklar
12 17. yüzyılda diş hekimliği

Giovannid'Arcoli, Charles Bell, Edward Maynard, Edward Hudson,

Önerilen kaynaklar
13 17. yüzyılda diş hekimliği, John Greenwood, John Riggs

Genel anestezi ve ilk diş anestezisi :Horace Wells (1815-1848)

Önerilen kaynaklar
14 Cumhuriyet dönemi

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Tarihçesi; 140 izinli diş hekimi ve çağdaş diş hekimliği

 

Önerilen kaynaklar
       

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı Dişhekimliği Tarihi, Prof. Dr. Gönül Alpaslan, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, ISBN 9754911886.
Ek kaynaklar

- Ders Notları 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler Fotokopi paylaşılabilir.
Ödevler Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Vize 1 50
Quiz - -
Ev ödevi - -
Total   50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

COURSE'S CONTRIBUTION TO PROGRAM
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5  
1 Adopting  a lifelong learning concept, making necessary planning  and practice for continuous professional development.         X  

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Aktivite NUMARA Süre
(Saatler )
Toplam iş yükü
(Saatler)
Kurs süresi  1. dönem  ( teorik) 14 1 14
Ders dışı çalışmalar ( 1. dönem ) 14 1 14
TOTAL      28
Toplam iş yükü /25     1.12
Dersin AKTS kredisi     1