• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
DENT 474
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
1,5
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu, çocuklar için pulpa tedavilerinin temel anlayışını sağlamayı amaçlayan iki dönemlik bir derstir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste pulpa tedavisi ve diş ağrısı, süt ve immatür daimi dişlerde indirekt ve direkt pulpa tedavisi, süt dişlerinde pulpotomi işlemleri ve pulpa tedavisi, süt dişlerinde direkt pulpa tedavisi ve pulpotomide kullanılan materyaller, apeksogenez ve apeksifikasyon, periodontitis ve erken periodontal hastalıklar, enfekte immatür daimi dişler için yeni tedavi yöntemleri, vitaminler ve hormonlar, çocukların genel anestezi ve sedasyon altında diş rehabilitasyonu, topikal florür, fissür örtücü ve remineralizasyon ajanları, çocuğa psikolojik yaklaşım ve diş tedavisinde çocuğun davranış yönetimi anlatılacaktır. tartışıldı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: çoktan seçmeli, C:Boşluk doldurma D:Yanlış ve doğru, E:Sözlü Sınav F:Portfolyo, G:Ders etkinliklerine katkı H:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretici Methodlar  Değerlendirme Methodları
1) Pulpa canlılığını korumaya çalışan tekniklerle ve bilimsel kanıtlara dayalı uygun materyallerle çürük diş lezyonlarını ortadan kaldırabilme, önleyebilme ve tedavi edebilme. 1-15 1,2,3,4,7,8 A,B,C,F,G,H
2) Süt ve daimi dişlerde sağlıklı, hastalıklı veya hasarlı pulpa ve periradiküler dokuların tanısını ve endodontik tedavisini gösterebilme. 1-15 1,2,3,4,7,8 A,B,C,F,G,H

Dersin Akışı

 

Dersin Akışı (7.SEMESTER) (Teorik)
Hafta Başlık Çalışma Materyalleri
1 Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı prosedürü Önerilen kaynakların ön incelemesi
2 Diş ağrıları Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Pulpa tedavileri Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Süt ve olgunlaşmamış daimi dişler için indirekt pulpa tedavisi Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Süt ve olgunlaşmamış daimi dişler için direkt pulpa tedavisi Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 Süt dişlerinde pulpotomi işlemleri Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Süt dişlerinde pulpotomi işlemleri Önerilen kaynakların ön incelemesi
8 Süt dişlerinde pulpektomi işlemleri Önerilen kaynakların ön incelemesi
9
Daimi dişleri pulpektomi işlemleri  
Önerilen kaynakların ön incelemesi
10 Süt dişlerinde pulpa tedavilerinde kullanılan dental materyaller

Direkt pulpa tedavisi için kullanılan dental materyaller

Önerilen kaynakların ön incelemesi
11
 1. Pulpotomi işlemlerinde kullanılan diş materyalleri
Önerilen kaynakların ön incelemesi
12
 1. Pulpektomi prosedürleri için kullanılan diş malzemeleri
Önerilen kaynakların ön incelemesi
13 Olgunlaşmamış daimi dişlerin pulpa tedavisi

apeksogenezis

Önerilen kaynakların ön incelemesi
14
 1. Apeksifikasyon
Önerilen kaynakların ön incelemesi

 

 

 

 

 

Dersin Akışı (8.SEMESTER) (Teorik)
Hafta Başlık Çalışma Materyalleri
1 periodonsiyumun yapısı Önerilen kaynakların ön incelemesi
2 Diş eti iltihabının lokal ve genel faktörleri Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Akut ve kronik diş eti hastalıkları Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Bazı ilaçlara bağlı dişeti büyümesi Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Periodontitis ve erken periodontal hastalıklar Önerilen kaynakların ön incelemesi
6
Periodontitis ve erken periodontal hastalıklar  
Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Sistemik hastalıkların belirti ve semptomları olarak periodontal hastalıklar Önerilen kaynakların ön incelemesi
8 Enfeksiyon hastalıklarının ağız içi semptomları Önerilen kaynakların ön incelemesi
9 Periodontal dokularla ilgili kimyasal ve termal yanıklar Önerilen kaynakların ön incelemesi
10 Grup 1: Cam iyonomer simanlarda yeni gelişmeler ve yeni yaklaşımlar Önerilen kaynakların ön incelemesi
11 Grup 2: Vitaminler: Hipo ve hipervitaminozisin oro-dental sistem üzerine etkileri Önerilen kaynakların ön incelemesi
12 Grup 3: Hormonlar: Endokrin sistemin hipo ve hiperaktivitesinin oro-dental sistem üzerine etkileri Çocuklarda genel anestezi ve sedasyon altında diş rehabilitasyonu Önerilen kaynakların ön incelemesi
13 Grup 4: Çocuklarda diş çürüklerinin önlenmesi ve kontrolünde florür alternatifi yöntemler Önerilen kaynakların ön incelemesi
14 Grup 5: Enfekte immatür genç daimi dişlere çağdaş tedavi yaklaşımları Önerilen kaynakların ön incelemesi

 

 

Dersin Akışı (7.SEMESTER) (Pratik)
Hafta Başlık Çalışma Materyalleri
1-14 Pediatrik diş hastalarında klinik uygulama. Önerilen kaynakların ön incelemesi

 

 

Dersin Akışı (8.SEMESTER) (Pratik)
Hafta Başlık Çalışma Materyalleri
1-14
  Pediatrik diş hastalarında klinik uygulama.
Önerilen kaynakların ön incelemesi

Kaynaklar

 

 1. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. Jimmy R. Pinkham Saunders; 5th edition, 2012.
 2. Dentistry for the Child and Adolescent, seventh edition, Ralph E. McDonald, David R. Avery, The Mosby Co, 10th edition, 12 nov 2015. 
 3. Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, Göran Koch, Sven Poulsen, Munksgaard, Copenhagen; 2 edition, june 22, 2009.
 4. Evert van Amerongen. Case Reports in Pediatric Dentistry. Quintessence Pub Co; 2 edition, july 1, 2015.
 1. Hand-outs
 2. Clinical manual
 3. AAPD and EAPD guidelines

Materyal Paylaşımı

 

MATERIAL PAYLAŞIMI
Dosyalar Güncel literatürler
Ödevler paylaşılabilir.
Sınavlar paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
Dönem içi çalışmalar SAYI YÜZDE
Yarı yıl sınavı 2 50%
Quiz - -
Final Sınavı 1 50%
Total   100%
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
Yok Program Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.         X  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         X  
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.         X  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         X  
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.         X  
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Aktiviteler Değer Süre
(Saat)
Total
İş gücü(Saat)
Ders Süresi 1. dönem (teorik) 14 1 14
Ders Süresi 1. dönem (pratik) 14 2 28
Ders Süresi 2. dönem (teorik) 14 1 14
Ders Süresi 2. dönem (pratik) 14 2 28
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 1 28
Ara sınavlar 2 1 2
Ev ödevi 1 10 10
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5