• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 415
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
2,5
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, kısmi dişsiz hastaları sınıflandırmayı, Hareketli Kısmi Protezlerin (RPD) bileşenlerini ve RPD'lerin klinik ve laboratuvar prosedürlerini listelemeyi ve 7. yarıyılda RPD'lerin planlanmasını tartışmayı amaçlamaktadır. 8. yarıyıl dersin amacı, farklı restorasyon türleri ve restoratif materyallerin çeşitli uygulamalarını yönetmek; Sert doku kaybına göre farklı tipte restoratif ve protetik tekniklerin prensiplerini öğretmek. Yoğun diş sert doku kaybı olan klinik vakaların değerlendirilmesi ve teşhis edilmesi, diş yapısı kaybına göre restorasyon türlerinin planlanması ve endodontik tedavili dişlerin tedavi prosedürlerinin değerlendirilmesi de detaylı olarak anlatılmaktadır. RPD'lerin klinik ve laboratuvar prosedürleri de klinik bölümde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Ders, Protetik Diş Tedavisi bölümü öğretim üyeleri tarafından belirlenen saatlerde verilen dersleri içerir ve ayrıca öğrencilerin pratik becerilerini geliştirmek için klinikte çalıştıkları klinik bölüm ile desteklenir. Klinik bölüm de didaktik bölüme benzer şekilde Protez bölümü öğretim üyeleri tarafından farklı klinik saatlerde yürütülmektedir.
Dersin İçeriği: 

Hareketli bölümlü protezler, sabit bölümlü protezler ve kor sonrası restorasyonların klinik ve laboratuvar işlemleri de klinik bölümde detaylı olarak anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap 3: Tartışma 4: Vaka Çalışması 5: Alıştırma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretici Method  Değerlendirme yöntemleri 
Kısmi dişsiz arkları değerlendirin ve diş kaybıyla ilgili işlevi değerlendirin PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Klinik işlemleri gerçekleştiren hareketli bölümlü protez tasarlayın ve kısmi dişsizlik ile ilgili sorunları çözün. PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Kısmi dişsiz arklar için alternatif yöntemler tasarlayın. PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Diş dokusu destekli hareketli bölümlü protezler için uygun ölçü materyalini seçin. PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Diş dokusu destekli hareketli bölümlü protez problemlerinin çözümüne yönelik alternatifler geliştirmek PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Diş dokusu destekli hareketli bölümlü protezler için uygun tıkanıklık tipini seçin. PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Sert doku kaybını değerlendirin, kayıp diş maddesine göre restorasyon tipini planlayın ve vaka farklılıkları için multidisipliner yaklaşımı yönetin PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Aşırı diş sert doku kaybı için uygun restoratif materyal ve yöntemi seçin. PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Kron restorasyonları için farklı dişeti retraksiyonu ve ölçü teknikleri uygulayın.

Endodontik olarak tedavi edilmiş dişlerde post-kor restorasyonları gerçekleştirin ve uygun post materyalini seçin.

PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Sabit restorasyonlar için uygun diş rengini ve rengini seçin PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Porselen laminate veneerleri, inleyleri, onleyleri ve overlayleri yapın ve endikasyonlarını öğrenin. PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D
Estetik restorasyonların sorunlarını tespit eder ve bu sorunları çözer. PLO 1,PLO 2,

PLO 6, PLO 11

1,2,3,5 A,C,D

Dersin Akışı

 

Dersin Akışı
(7. Semester)
Hafta Başlık Çalışma Materyalleri
1 Kısmen dişsiz kemerlerin sınıflandırılması  Kennedy sınıflandırması, Applegate kuralları Önerilen kaynaklar
2 Hareketli bölümlü protez Tasarımı I (soruna dayalı) Önerilen kaynaklar
3 Hareketli bölümlü protez Tasarımı II (soruna dayalı) Önerilen kaynaklar
4 Kısmi dişsizliğin oral muayenesi, protez öncesi rehabilitasyon Önerilen kaynaklar
5 Diş dokusu destekli RPD için ölçü materyalleri ve prosedürleri Önerilen kaynaklar
6 Diş dokusu destekli RPD'nin sorunları ve çözümlenmesi Önerilen kaynaklar
7 Anket süreci, oyuncu kadrosunda anket kaydı Önerilen kaynaklar
8 Klipslerin genel özellikleri Önerilen kaynaklar
9 Bar ve çevresel kroşelerin özellikleri, göstergeler ve RPI kroşeler Önerilen kaynaklar
10 Dinlenme ve dinlenme koltukları, göstergeler, yapım teknikleri Önerilen kaynaklar
11 RPD ile ilgili genel hususlar Önerilen kaynaklar
12 RPD'ye göre yeniden sıralama ve yeniden temellendirme, işlevsel izlenim Önerilen kaynaklar
13 RPD için Oklüzyon Önerilen kaynaklar
14 Hassas ataşmanlar I-II Önerilen kaynaklar

 

Dersin Akışı

(8. Semester)
Hafta Başlık Çalışma Materyalleri
1 Preperasyon tipleri Önerilen kaynaklar
2 Dişeti retraksiyonu ve izlenimi Önerilen kaynaklar
3 Porselen türleri, CAD/CAM malzemeleri Önerilen kaynaklar
4 Porselen inlayler, onlayler, overlayler Önerilen kaynaklar
5 Digital izlenim Önerilen kaynaklar
6 Post tipleri Önerilen kaynaklar
7 Kron restorasyonu Önerilen kaynaklar
8 yapıştırma simantasyon Önerilen kaynaklar
9 Diş rengi ve renk seçimi Önerilen kaynaklar
10 Porselen laminate veneerler Önerilen kaynaklar
11 Porselen laminate veneerler Önerilen kaynaklar
12 Sabit protezlerle ilgili genel hususlar Önerilen kaynaklar
13 Tüm seramik kuronlar ve köprüler Önerilen kaynaklar
14 Oklüzyon, restorasyon sorunları Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

 

Textbook 1. Hand-outs

2. Prosthetic Dentistry Clinical Manual

3. Çalıkkocaoğlu, Senih. Parsiyel protezlerin laboratuvar işlemleri, 2005 

4. Çalıkkocaoğlu,Senih. Bölümlü protezler, 1996 

5. Kursoğlu, Pınar. Hareketli Bölümlü Protezler, 2011 

6. Jepson, Nicholas J. A. Hareketli bölümlü protezler, 2010

7. Grant, Alan A. Removable denture prosthodontics, 1992 

8. McCracken, William L. McCracken's Removable partial prosthodontics, 1985

9. Galip Gürel Porselen Laminate Veneerler, 2004

10. Kemal Ünsal,. Sabit protezin temelleri, 2010.

11. McLean, John W. The science and art of dental ceramics, 1980

12. Shillinburg, Herbert T. Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 1997

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dosyalar Güncel literatürler
Ödevler  
Sınavlar 2 teorik sınav

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
Dönem içi çalışmalar SAYI YÜZDESİ
Yarı-yıl 2 50%
Quizler    
Final 1 50%
Total    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Total   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
Yok PROGRAMA KATKILARI Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek       X    
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.            
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.       X    
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmak            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.     X      
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Aktiviteler Miktar Süre
(Saat)
Total
İş yükü

(Saat)

Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14 x Toplam ders saati) 14

14

4

5

56

70

Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 15 2 30
Yarı-yıl 2 1 2
Ev Ödevi 10 1 10
Final sınavı 1 1 1
Total iş gücü     166
Total iş gücü / 25 (s)     6,64
Dersin AKTS Kredisi     7