• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 444
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı travmatize süt ve daimi dişlerin tanı, tedavi ve takip işlemlerinde yetkinlik kazandırmaktır. Multidisipliner bir yaklaşımla dental travma kavramı farklı açılardan tanıtılmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders Dentomaksillofasiyal Radyoloji, Pediatrik Diş Hekimliği Endodonti, Restoratif Diş Hekimliği, Protez Diş ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı işbirliği ile yürütülmektedir. Ders, travmatize süt ve daimi dişlerin tanı, tedavi ve takip prosedürlerinde yetkinlik kazandırmayı amaçlar ve didaktik derslerin yanı sıra probleme dayalı bir yaklaşımla öğretimin yapıldığı pratik bölümlerden oluşur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C: Boşluk doldurma D: Yanlış ve doğru, E: Sözlü Sınav F: Portfolyo, G: Ders etkinliklerine katkı H:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları Program  Öğrenme Çıktıları Öğretici Methodlar  Değerlendirme Methodları
1) Maksillofasiyal travmanın değerlendirilmesi ve yönetimi ilkelerini tanımlar. 1-4,8-11 1,2,3,8 A,B,H
2) Travmatik dental yaralanmalarda radyolojik bulguları yorumlar. 1-4,8-11 1,2,3,8 A,B,H
3) Travmanın diş sert dokuları ve ağız yumuşak dokuları üzerindeki etkilerini tanımlar. 1-4,8-11 1,2,3,8 A,B,H
4) Travmatize olmuş dişlere her iki dişte de acil tedavi uygulamak ve uygun tedavi stratejisini planlamak ve bir uzmana sevk ihtiyacını değerlendirmek 1-4,8-11 1,2,3,8 A,B,H
5) Bir travma olgusunu birden fazla disiplin açısından değerlendirir ve buna göre bir tedavi stratejisi çizer. 1-4,8-11 1,2,3,8 A,B,H
6) Diş dokularında travmatik bir yaralanmanın tedavisinden sonraki takipler için makul bir zaman çizelgesi çizin. 1-4,8-11 1,2,3,8 A,B,H

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (8.YARIYIL) (Teorik)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Dental travmalarda tanı, tedavi planlaması ve radyolojik yöntemler Önerilen kaynakların ön incelemesi
2  

Diş travmasının etiyolojisi ve epidemiyolojisi

Travma geçiren hastaların vaka öyküsü ve klinik muayenesi

Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Süt dişlerinde travmatik yaralanmalar, tanı ve çağdaş tedavi yaklaşımları Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Daimi dişlerde kırık ve lüksasyon yaralanmaları, tanı ve çağdaş tedavi yaklaşımları Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Daimi dişlerde avulsiyon, tanı ve çağdaş tedavi yaklaşımları Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 Daimi dişlerde avulsiyon, tanı ve çağdaş tedavi yaklaşımları Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Kron-kök ve kök kırıklarında pulpa ve endodontik tedavi Önerilen kaynakların ön incelemesi
8 Dental travmanın periodontal yönleri ve uygulamaları Önerilen kaynakların ön incelemesi
9 Kırık ön dişlerin restoratif tedavisi Önerilen kaynakların ön incelemesi
10 Kırık ön dişlerde fiber post uygulamaları Önerilen kaynakların ön incelemesi
11 Kron kırıklarında restorasyon sonrası Önerilen kaynakların ön incelemesi
12 Travma ve tedavi sonrası yumuşak doku yaralanmaları ve alveol kırıkları Önerilen kaynakların ön incelemesi

Kaynaklar

 

  1. Theodore M Roberson, Harald O Heynman Edward J Swift Türkçe Çeviri Sevil Gürgan.  Sturdevants Art and Science of Operative Dentistry , Güneş Tıp Yayınları,  2011.
  2. Andreasen JO, Bakland LK, Flores MT, Andreasen FM, Andersson L. Wiley; Traumatic Dental Injuries 2011: A Manual (Paperback) 
  3. Endodontik Tedavi 2 . Prof. Dr. Gündüz Bayırlı. İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1999.

 

  1. Hand-outs 
  2. Clinical Manuals 
  3. IADT Trauma Guidelines

Materyal Paylaşımı

MATERIAL PAYLAŞIMI
Dosyalar Güncel literatürler
Ödevler paylaşılabilir.
Sınavlar paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
Dönem içi çalışmalar SAYI YÜZDE
Yarı yıl sınavı 2 50%
Quiz - -
Final Sınavı 1 50%
Total   100%
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

Yok Program Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1
Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.  
        X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.         X  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Aktiviteler  
Değer  
Süre
(Saat)
Total
İş gücü
(Saat)
Course Duration (Including the exam week: 14x Total course hours)  
14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 14 1 14
Ara sınavlar 1 1 1
Ev ödevi      
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     30
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1.2
Dersin AKTS Kredisi     1