• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 482
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin sonunda öğrenciler; periodontal hastalıkların sınıflandırılması, hastalıkların radyografik ve klinik özellikleri, ileri periodontal müdahale gerektiren durumlar ve periodontal tedavi gerektiren durumlar tartışılacaktır. Ameliyatsız ve cerrahi periodontal tedavilerin amacı ve mantığı da derste anlatılacaktır.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Dersin sonunda öğrenci,      
Diş hekiminin yasal ve etik sorumlulukları açısından güçlü bir temel oluşturun. PLO 3 1,2,3,5 A,C,D
Kronik, agresif periodontitis, periodontal apsenin klinik belirti ve semptomlarını tanımlayın. PLO 7,8,10 1,2,3,5 A,C,D
Klinik bir durumda, tedaviden önce ve sonra herhangi bir periodontal hastalığın kapsamı ve ciddiyeti dahil olmak üzere bir hastanın periodontal durumunu doğru bir şekilde tanımlamak için periodontal değerlendirmelerin kullanılması. PLO 6,7,8,10 1,2,3,5 A,C,D
Bir tedavi dizisi geliştirmenin gerekçesini tanımlayın ve belirli tedavi hedeflerinin tedavi planlamasını nasıl etkilediğini açıklayın PLO 6,7,8,10 1,2,3,5 A,C,D
Toplanan verileri yorumlayın ve ardından farklı periodontal hastalık formlarını teşhis edin (kronik, agresif periodontitis ve çocuklarda periodontal hastalık) PLO 1,2,3,5,6,7,8,9,10 1,2,3,5 A,C,D
Klinik bir durumda talimat, izleme plak kontrol prosedürleri ve profesyonel mekanik enstrümantasyonu içerecek şekilde cerrahi olmayan periodontal enstrümantasyon ilkelerini açıklayın. PLO 6,7 1,2,3,5 A,C,D
Gingivektomi, periodontal flep, rezektif cerrahi prosedürlerinin kavramlarını, amaçlarını, endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını ve tekniklerini tartışın. PLO 7,8 1,2,3,5 A,C,D

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (7.yarıyıl)
Hafta Teorik Konular Çalışma materyalleri
1 Klinik Bilime Giriş  
2-3 Periodontitis (iltihap yolları, periodontal ceplerin patolojisi ve aktivite)  
4-6 Periodontitis (Sulkus ve Patogenez)  
7 Periodontolojide kemik yıkımı paterni  
8 Kronik Periodontitis  
9 Agresif Periodontitis  
10 Periodontal apsis  
11-12 İlaç alımı ve dişeti büyümesi  
13 Dişeti Çekilmesi  

 

 

DERS İÇERİĞİ (8.yarıyıl)
Hafta Teorik Konular Çalışma materyalleri
1 Diş muayenesi ve tıbbi öykü  
2 Periodontal tedavide teşhis  
3 Periodontal tedavide prognoz  
4 Periodontolojide tedavi planı  
7 Ameliyatsız periodontal tedavi  
8 Dişeti debridmanı  
9 Gingivektomi  
10 Kanat operasyonu  
11 Vaka Tartışması  
12 Sütür Teknikleri  
13-15 Periodontal tedavide antimikrobiyaller ve diğer kemoterapötik ajanlar  

 

Kaynaklar

 

Kaynaklar
Ders Kitabı ​     

Dağıtılanlar

Klinik Kılavuzlar

Carranza's Clinical Periodontology  11. Baskı,Elsevier Saunders .Jan Lindhe, Thorkild Karring, Niklaus P. Lang,

Klinik Periodontoloji ve İmplant Diş Hekimliği,  5. Baskı, Blackwell Munksgaard

Ek Kaynaklar
 
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
BELGELER ÇAĞDAŞ EDEBİYAT
ÖDEVLER Ev ödevi olarak manuel uygulamalar
SINAVLAR 3 Teorik ve pratik sınavlar

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınavlar: 2 x (teorik + pratik) 2 50%
Quiz    
Final: 1 x (teorik + pratik) 1 50%
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         x  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek         x  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         x  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi. x          
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek         x  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         x  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         x  
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.         x  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         x  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda uzmana sevk etmek         x  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.            x          
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması. x          
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. x          
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak. x          
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu. x          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Etkinlik Miktar Süre
(saat)
Toplam İş Yükü
(saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 28x Toplam ders saati) 28 3 84
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 2 56
       
Evödevi 0 0 0
Final sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     141
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     5
Dersin AKTS Kredisi     5