• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENTGT 450
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere ağız ve para-ağız yapılarını doğrudan etkileyen iç hastalıkları ve ayrıca yaygın tıbbi rahatsızlıkları ve yaygın karmaşık tıbbi durumları olan hastalarda diş tedavisinin nasıl değiştirileceğini anlamaları için bir temel sağlar.
Dersin İçeriği: 

Teorik ders içeriği, moleküler ve hücresel bazda hastalığın temelleri, Bulaşıcı hastalıklar, kardiyovasküler sistem hastalıkları, endokrin sistem, gastrointestinal sistem, karaciğer ve safra sistemi, hematolojik sistem, romatoid sistem, acil tıp, geriatri, akciğer sistemi hastalıkları, ve üriner sistem hastalıkları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Deney C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
  1. Solunum, gastrointestinal, kardiyovasküler, romatolojik ve endokrin hastalıkların etiyolojisi ve karakteristik özelliklerinin açıklanması.
1,2,3,4 A
  1. Böbrek hastalıkları ve hipertansiyon ile ilişkisinin özetlenmesi.
1,2,3,4 A
  1. Hematolojik hastalıkların karakteristik özelliklerini sınıflandırır ve açıklar.
1,2,3,4 A
  1. Acil müdahale gerektiren hastalıkların özetlenmesi.
1,2,3,4 A
  1. Diş enfeksiyonlarının etiyolojisini, mikrobiyolojisini, klinik belirtilerini ve tedavisini açıklar.
1,2,3,4 A
  1. Senkopun belirtilerini ve tedavisini açıklar.
1,2,3,4 A
  1. Oral tıpta yaygın olarak kullanılan ilaçları ve bunların yan etkilerini ve ilaç etkileşimlerini tanımlayın ve potansiyel avantaj ve dezavantajlarını göz önünde bulundurarak farklı müdahale seçeneklerini tanımlayın: ilaçlar; veya operatif müdahaleler.
1,2,3,4 A
  1. Bağışıklığı baskılanmış hastalarda enfeksiyonların klinik özelliklerini tanımlayın.
1,2,3,4 A
  1. Bağışıklık sistemi bozuklukları da dahil olmak üzere hastalık süreçlerini tanır.
1,2,3,4 A

Dersin Akışı

 

KURS İÇERİĞİ
Hafta Konular Çalışma Materyalleri
1 Solunum Sistemi Hastalıkları Önerilen Kaynaklar
2 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Önerilen Kaynaklar
3 Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları Önerilen Kaynaklar
4 Romatolojik Hastalıklar Önerilen Kaynaklar
5 Endokrin Hastalıkları Önerilen Kaynaklar
6 Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Önerilen Kaynaklar
7 Hematolojik Hastalıklar Önerilen Kaynaklar
8 Vize  
9 Acil Hastalıklar Önerilen Kaynaklar
10 Diş Enfeksiyonları -1 Önerilen Kaynaklar
11 Diş Enfeksiyonları -2 Önerilen Kaynaklar
12 Senkop Önerilen Kaynaklar
13 Dönem değerlendirmesi ve vaka tartışmaları Önerilen Kaynaklar
14 Yükseltme Sınavı  
15 Final Sınavı  
16 Bütünleme sınavı  

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı Eğitmen tarafından önerilen kitaplar
Ek Kaynaklar (-)  Yalnızca ders notları

Materyal Paylaşımı

 

MALZEME PAYLAŞIMI
Belgeler Paylaşılabilir broşürler, Eğitmen tarafından önerilen kitaplar.
Ödevler Hiçbiri
Sınavkar 2 (1 Ara Sınav, 1 Final), Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMBER PERCENTAGE
Vize 1 50
Quizler - -
Ödev-vaka çalışması - -
Total 1 50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI 1 50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50
Total  2 100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Contribution
1 2 3 4 5  
1 İnsan gözünün anatomik özelliklerini tanımlar.         X  
2 Böbrek hastalıklarının klinik semptomlarını ve bunların hipertansiyon ile ilişkisini tanımak.         X  
3 Hematolojik hastalıklar ve tedavileri hakkında kapsamlı bilgi sahibi olmak.         X  
4 Diş enfeksiyonlarının sistemik önemini tam olarak kavramak.         X  
5 Acil müdahale gerektiren sistemik durumları tanımak.         X  
6 Tedaviden önce hastanın fiziksel durumunun değerlendirilmesi: buna hasta öyküsü, fizik muayene, yaşamsal belirtiler, laboratuvar verileri ve görüntüleme sonuçları alınması ve hastanın tıbbi durumu arasındaki ilişkinin anlaşılması dahildir.         X  
7 Sistemik hastalığın orofasiyal belirtilerini tanımak ve bu şekilde başvuran hastaların yönetimine aşina olmak.         X  
8 Hastaların tedavi planlamasında klinik akıl yürütme ve klinik karar verme kurallarının kullanılması.         X  
9 Bebek, çocuk, ergen ve yetişkin ağız sağlığı bakımının yanı sıra kadın, geriatrik ve özel ihtiyaçları olan hastaların benzersiz ihtiyaçlarını yönetmek.         X  
10 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için kapsamlı bir hasta öyküsü alınması, doğru bir muayene yapılması ve gerekli yardımcı tanı araçlarının kullanılması ve hastaların genel sağlık durumu ile diş tedavi planlaması arasındaki ilişki hakkında yorum yapılması.         X  
11 Kapsamlı bir ağız içi/ağız dışı muayene de dahil olmak üzere hasta/tıbbi verileri seçmek, elde etmek ve yorumlamak ve bu bulguları tüm hastaları doğru bir şekilde değerlendirmek ve yönetmek için kullanmak.         X  
12 Sistemik hastalığın belirtilerini ve hastalığın ve yönetiminin diş bakımının sunumunu nasıl etkileyebileceğini tanımak.         X  
13 Hastaların yönetimi için kapsamlı bir teşhis, tedavi ve/veya sevk planı oluşturmak.         X  
14 Klinik uzmanlık, hasta değerleri, en iyi araştırma sonuçları, sistematik incelemeler ve kanıta dayalı dental uygulamaları dikkate alarak klinik kararlar vermek.         X  
15 Enfeksiyon, iltihaplanma, bağışıklık sistemi bozuklukları, dejenerasyon, neoplazi, metabolik bozukluklar ve genetik bozukluklar gibi hastalık süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.         X  
16 Klinik dişhekimliği pratiği ve bunların uygulanması ile ilgili farmakoloji ve terapötikler hakkında yeterli bilgiye sahip olmak ve genel tıpta farmakolojiye aşina olmak.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Faaliyetler Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi 12 1 12
Ders dışı çalışmalar      
Vizeler 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     14
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     0,56
Dersin AKTS Kredisi     1