• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 454
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
The aim of the course is to develop the basic knowledge, skills and awareness of students in terms of the fundamental principles of preventive dentistry for individual needs, individual risk assessment and planning specific preventive programs for risk groups.
Dersin İçeriği: 

The course includes topics such as individual risk assessment, agents used in
preventive programs,planning preventive programs using evidence based
guidelines and protocols. Furthermore; planning preventive programs on sample
cases within the framework of evidence based guidelines and protocols
comprises another portion of the course.he patient in terms of dental health (i.e. caries, periodontal disease) and provide a preventive and therapeutic care considering the specific risk group.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım 2. Örnek Olaylar 3. Problem Çözme 4. Tartışma 5. Grup Çalışmaları
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretici Methodlar  Değerlendirme Methodları
 Dersin sonunda öğrenci;   1,2,3,4,5 1,2
 Diş çürüğü açısından risk değerlendirmesi yapmak ve
periodontal hastalıklar ve uygun önleyici plan
programı
2,6,7,8,9,10,11,12 1,2,5 1,2
Önleyici olarak kullanılacak ajanları seçin ve doğru şekilde uygulayın.
programlar.
7,8   1,2,5 1,2
Bilimsel kanıt kullanarak farklı hasta gruplarında önleyici programlar planlayın.
 
1, 7,9,11, 15 1,2,5 1,2

 

 

Değerlendirme Sistemi

DERS İÇERİĞİ (1.Yarıyıl)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Bireysel koruyucu diş hekimliğinin tanımı ve temel ilkeleri
ihtiyaçlar
Önerilen kaynaklar
2 Çürük ve periodontal hastalıklar açısından risk değerlendirmesi Önerilen kaynaklar
3 Diş hekimliğinde plak kontrolü
Diyet analizi
Önerilen kaynaklar
4 Florür ve (CPP-ACP) içeren ürünlerin kullanımı
diş hekimliğinde artan remineralizasyon
Önerilen kaynaklar
5 Diş hekimliğinde diş macunları Önerilen kaynaklar
6 Diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolünde kullanılan antimikrobiyal ajanlar Önerilen kaynaklar
7 Programlar ve diğer araçlar ( Cariogram programı, CAMBRA ve CAT
) çürük riski değerlendirmesinde kullanılır
Önerilen kaynaklar
8 Hamilelik sırasında önleyici programlar Önerilen kaynaklar
9 Farklı çürük risklerinde çocuklar ve yetişkinler için önleyici programlar
gruplar.
Önerilen kaynaklar
10 Preventive programs for diabetic patients Önerilen kaynaklar
11 Diş aşınması olan hastalarda önleyici uygulamalar.
 
Önerilen kaynaklar
12 Radyoterapi alan hastalarda koruyucu uygulamalar ve
baş ve boyun bölgesinde kemoterapi
Önerilen kaynaklar
13 Yaşlılarda koruyucu uygulamalar Önerilen kaynaklar
14 Ortodontik hastalarda önleyici uygulamalar Önerilen kaynaklar

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.       X    
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.         X  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm önleyici tedbirleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         X  
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.         X  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         X  
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.         X  
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Etkinlik Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs süresi 42 1 42
Sınıf dışı çalışma süresi (Ön çalışmalar, pekiştirme) 23 1 23
ödev 10 1 10
Arasınav - - -
Final Exam 0 0 0
Toplam İş Yükü - - 75
Toplam İş Yükü / 25 (h)3  - 3
Dersin AKTS Kredisi  -  - 3