• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 417
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Acil tedavide yapılması gereken tüm işlemler, endodontik tedavinin uzun süreli başarısını etkileyen faktörler konusunda gerekli altyapıyı oluşturmak.
Dersin İçeriği: 

periapikal dokuların anlaşılması, histolojisi, hastalıklarının sınıflandırılması ve tedavisi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme çıktıları Program öğrenme çıktıları Eğitim methodu Değerlendirme methodu
dersin sonunda öğrencinin hakim oldukları      
Acil endodontik ziyaretler sırasında protokolü tanımlayın ve yönetin.   

       PLO3,

PLO10,PLO14

1,2,3,4,5 A,B,C,D
Periapikal doku hastalıklarının sınıflandırılmasını, etiyolojisini, histolojisini ve tedavisini açıklar ve klinik uygulamada karşılaşıldığında bu vakaları planlar ve yönetir.  
       PLO3,

PLO10,PLO14

1,2,3,4,5 A,B,C,D
Apeksifikasyon ve apeksogenez prosedürleri ve resorpsiyonlar ve yeniden tedavi gibi zorlu vakaları yönetin.       

      PLO3,

PLO10,PLO14

1,2,3,4,5 A,B,C,D
Endodontik tedavinin başarısına katkıda bulunan tüm faktörleri açıklar.       

      PLO3,

PLO10,PLO14

1,2,3,4,5 A,B,C,D
Endodontik ve periapikal enfeksiyonların mikrobiyolojik yönlerini tanımlayın       

      PLO3,

PLO10,PLO14

1,2,3,4,5 A,B,C,D
Endodontik alevlenmeleri ve bunların oluşumunu önleme yöntemlerini açıklayın.       

      PLO3,

PLO10,PLO14

1,2,3,4,5 A,B,C,D
Cansız dişlerin beyazlatılmasını açıklar ve bu tür durumlarla karşılaşıldığında gerekli tedaviyi planlar.       PLO3,

PLO10,PLO14

1,2,3,4,5 A,B,C,D
Diş hekiminin yasal ve etik sorumlulukları açısından güçlü bir temel oluşturun.       PLO3,

PLO10,PLO14

1,2,3,4,5 A,B,C,D

Dersin Akışı

 

Ders akışı (1.semester) 
  Hafta Teorik başlıklar Çalışma Materyalleri
1 Acil endodontik tedavi (+problem temelli öğrenme) Önerilen kaynaklar
2 Periapikal dokuların yapısı ve periapikal hastalıklar
  Önerilen kaynaklar
3 Periapikal hastalıklar 
  Önerilen kaynaklar
4 Periapikal hastalıklar (problem esaslı öğrenme)
  Önerilen kaynaklar
5 Periapikal lezyonların diğer lezyonlardan ayrımı ( Küçük grup tartışması 
  Önerilen kaynaklar
6 Periapikal lezyonların diğer lezyonlardan ayrımı  ( + küçük grup tartışmaları)
  Önerilen kaynaklar
7 İç ve dış kök rezorpsiyonu ve tedavisi (+ vaka bazlı tartışma)
  Önerilen kaynaklar
8 Kök oluşumunun uyarılması (Apeksogenez ve apeksifikasyon)
  Önerilen kaynaklar
9 Sistemik hastalıklar ve endodonti

( Probleme dayalı öğrenme)

  Önerilen kaynaklar
10 Endodontik kayıtlar ve yasal sorumluluklar                              
  Önerilen kaynaklar
11 Çağdaş kök dolgu metodolojileri
  Önerilen kaynaklar
12 MTA ve MTA benzeri malzemeler
  Önerilen kaynaklar
13 MTA ve MTA benzeri malzemeler
  Önerilen kaynaklar
14 Diş anomalilerinde endodontik tedavi
  Önerilen kaynaklar

 

 

Kaynaklar

 

Önerilen kaynaklar
Textbook Mahmoud Torabinejad, Richard E Walton. Endodontics: Princible and practice, 2009.

            Philip Lumley, Nick Adams, Philip Tomson. Practical Clinical Endodontics, 2006.

            Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves. Pathways of the pulp, 2010. 

Additional Resources  

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dosyalar Güncel literatürler
Ödev Evde pratik ödevler ve çalışmalar
Sınavlar 3 Teorik ve pratik sınav

<

Değerlendirme Sistemi

 

Değerlendirme

IDönem içi çaılşmalar sayı Yüzdeler
Mid-terms 2 50%
Quizler    
Final 1 50%
Total    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Total   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Yok Katkı
1 2 3 4 5  
1
Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.  
           
2  
Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek  
           
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.       x    
4 Diş hekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak. ...       x    
11
Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak. ...  
           
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.       x    
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERSİN ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE ALAN AKTS AÇIKLAMAS
Aktiviteler Miktar
Süre (Saat)  

 

 
Toplam
İş gücü(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: (28x Toplam kurs saati 14

14

4

3

56

42

Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama)  
5 1 5
       
Ev ödevi5 2 10
Final sınavı 2 5       10
Total iş gücü     123
Total iş gücü  / 25 (s)      6.1
Dersin AKTS Kredisi     6