• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 318
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
1,5
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Dersin amacı, iyonlaştırıcı radyasyonun tehlikelerini yönetmek ve bunlardan kaçınmak da dahil olmak üzere, görüntüleri yorumlamak, diş hekimliği uygulamalarıyla ilgili radyografların kullanımını açıklamaktır. Dersin uygulamalı kısmı güz yarıyılında hayali bir çalışma olarak yürütülürken, bahar yarıyılı klinik uygulamadan oluşmaktadır.
Dersin İçeriği: 

Radyasyon fiziği, radyobiyoloji, radyasyondan korunma ve güvenlik, dental radyoloji, projeksiyon geometrisi ve radyografik teknikler hakkında genel bilgiler, intraoral radyografik teknikler, nesne lokalizasyonu, filmlerin işlenmesi, çenelerin radyografik görünümünü etkileyen faktörler, radyograflarda anatomik işaretler, eserler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek olay, 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik öncesi laboratuvar çalışması, C: Ödev-Vaka çalışması, D: Klinik performans değerlendirme formları, E: AGİT

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program öğrenme çıktıları  Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
1) Radyasyon fiziği, diş ekipmanının çalışması ve ayrıca diş radyograflarının açığa çıkarılması, işlenmesi ve montajı hakkında bilgi sahibi olmak. PLO 6 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
2) İyonlaştırıcı radyasyon, radyasyon, koruma ve doz azaltma tehlikelerinin değerlendirilmesi. PLO 2, PLO 6, PLO 7 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
3)Dental radyografik tekniklerin ilkelerini listeler. PLO 6 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
4) Dentomaksillofasiyal bölgenin normal radyo-anatomik yapılarını ve çene lezyonlarının radyografik görünümünü tanır. PLO 6 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E
5) Öykü, klinik ve radyografik muayeneden elde edilen bulguları yorumlayarak ve ilişkilendirerek geçici veya kesin bir tanı geliştirmek için karar verin. PLO 6, PLO 8 1, 2, 3, 4, 5 A, B, C, D, E

Dersin Akışı

TEORİK DERS İÇERİĞİ  *GÜZ

DERS İÇERİĞİ (5.yarıyıl)  
Hafta Teorik Konular                                     Çalışma materyalleri
1 radyasyon fiziği Kaynakları inceleyin.
2 Radyobiyoloji Kaynakları inceleyin.
3 Radyasyondan korunma ve güvenlik Kaynakları inceleyin.
4 Filmlerin işlenmesi Kaynakları inceleyin.
5 Projeksiyon geometrisi Kaynakları inceleyin.
6 Ağız İçi Radyografik Teknikler Kaynakları inceleyin.
7 İntraoral Radyografik Teknikler: Paralelleme Kaynakları inceleyin.
8 İntraoral Radyografik Teknikler: Isırma/oklüzal Kaynakları inceleyin.
9 Projeksiyon geometrisi / Nesne Yerelleştirme Kaynakları inceleyin.
10 Panoramik radyografi, Sefalometrik radyografi Kaynakları inceleyin.
11 Ekstraoral radyografi Kaynakları inceleyin.
12 Vaka tartışması Kaynakları inceleyin.
13 Anatomik noktalar* intraoral radyografi Kaynakları inceleyin.
14 Anatomik noktalar* ekstraoral radyografi Kaynakları inceleyin.

 

   TEORİK DERS İÇERİĞİ *BAHAR

DERS İÇERİĞİ  (6. dönem)  
Hafta  Teorik Konular                                     Çalışma materyalleri
1 Temporomandibular Eklemin Radyografik Teknikleri Kaynakları inceleyin.
2 Dijital radyografi Kaynakları inceleyin.
3 Diş anomalilerinin radyografik görünümü I Kaynakları inceleyin.
4 Diş anomalilerinin radyografik görünümü II Kaynakları inceleyin.
5 Tomografi Kaynakları inceleyin.
6 Radyografik Yorum I Kaynakları inceleyin.
7 Radyografik Yorum II Kaynakları inceleyin.
8 Radioluscent lesions of Jaws Kaynakları inceleyin.
9 Çenelerin radyoopak lezyonları Kaynakları inceleyin.
10 Vaka tartışması Kaynakları inceleyin.
11 Çenelerin radyografik görünümünü etkileyen faktörler Kaynakları inceleyin.
12 Radyografilerde çürük ve periodontal hastalık Kaynakları inceleyin.
13 Çene enfeksiyonlarının radyografik görünümü Kaynakları inceleyin.
14 Kist ve tümörlerin radyografik özellikleri Kaynakları inceleyin.

 

 

 PRATİK DERS İÇERİĞİ  * GÜZ

DERS İÇERİĞİ (5.yarıyıl)  
Hafta  Teorik Konular                                   Çalışma materyalleri
1 Radyografik ekipmanın tanıtımı Kaynakları inceleyin.
2 Ağız içi radyografik teknikler * Bisecting Kaynakları inceleyin.
3 Ağız içi radyografik teknikler * Paralelleme Kaynakları inceleyin.
4 Ağız içi radyografik teknikler * Isırma Kaynakları inceleyin.
5 Ağız içi radyografik teknikler * Oklüzal Kaynakları inceleyin.
6 İşleme*Analog Kaynakları inceleyin.
7 İşleme*Dijital Kaynakları inceleyin.
8 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
9 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
10 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
11 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
12 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
13 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
14 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji  Kaynakları inceleyin.

 

    PRATİK DERS İÇERİĞİ  * BAHAR

DERS İÇERİĞİ (6.yarıyıl)  
Hafta  Teorik Konular                               Çalışma materyalleri
1 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
2 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
3 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
4 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
5 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
6 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
7 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
8 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
9 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
10 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
11 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
12 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
13 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.
14 Pratik çalışmalar* Dentomaksillofasiyal radyoloji Kaynakları inceleyin.

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders kitabı  
- Ders Notları

Her dersin sonunda öğretim üyesi tarafından çıktılar verilir.

- Dentomaksillofasiyal Radyoloji Klinik El Kitabı

Ek kaynaklar  
Gündüz Bayırlı. Kitabın adı: Röntgen Işınları ve Dişhekimliğinde Uygulamalar, İstanbul Üniversitesi Basımevi ve Film Merkezi, Taş Matbaası, 1994. ISBN: 975-404-384-1

Abubekir Harorlı, Murat Akgül, Saadettin Dağistan. Dişhekimliği Radyolojisi, Enser Ofset Matbaacılık, 2006. ISBN: 975-442-120-X

Eric Whites. Dental Radyografi ve Radyolojinin Temelleri, Churchill Livingston, 2007. ISBN: 044310168X

White SC, Pharoah MJ, (2009) Oral Radyoloji İlkeleri ve Yorumu , Mosby Elsevier

 

 

Materyal Paylaşımı

MALZEME PAYLAŞIMI
Belgeler Fotokopi paylaşılabilir.
Ödev Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Ara sınav 2 50
Quiz - -
Ev ödevi - -
Toplam   50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.         X  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.     X      
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.            

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Etkinlik Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil: 28 x Toplam ders saati) 28 2 56
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 1 28
Ara sınav 2 10 10
Ev ödevi - - -
Final  1 10 15
Toplam İş Yükü     109
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     4,36
Dersin AKTS Kredisi     4