• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 507
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Yaşlı hastalarda endodontik tedavi görmüş dişlerin endodontik tedavi yaklaşımının restorasyonu, endodonti ve periodontoloji arasındaki ilişki, endodontide kullanılan ilaçlar ve endodontik cerrahinin temelleri gibi endodontolojinin daha spesifik yönlerini tanıtmak.
Dersin İçeriği: 

Endodonti ile restoratif, ortodontik prosedürlerin ilişkisini açıklamak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme Teknikleri Değerlendirme Yöntemleri
Dersin sonunda öğrenci,      
Endodontik tedavili dişlerin restorasyonunun prensiplerini açıklayın ve bu vakalarla baş etmede kendilerini bekleyen zorlukların farkında olarak bu işlemleri klinik pratikte uygulayın. PLO 2,PLO 8,

  PLO11,

1,2,3,4,5 A,B,C,D,E
Endodontik ve periodontal lezyonları ve her iki yapıyla ilgili olanları ayırt eder. PLO 2,PLO 8,

PLO 11

1,2,3,4,5 A,B,C,D,E
Endodontik cerrahinin temellerini ve endikasyonlarını açıklar. PLO 2,PLO 8,

PLO 11

1,2,3,4,5 A,B,C,D,E
Bireyin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yaşlı veya risk altındaki hastalarla karşılaştığınızda tedavi yaklaşımını gösterir. PLO 2,PLO 8,

PLO 11

1,2,3,4,5 A,B,C,D,E
Endodontide kullanılan sistemik ilaçları belirtir ve gerektiğinde reçete yazabilecek temel bilgiye sahip olur. PLO 2,PLO 8,

PLO 11

1,2,3,4,5 A,B,C,D,E

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (1.Yarıyıl)
Hafta Teorik Konular Çalışma Materyalleri
1 Dersin konusu Önerilen kaynaklar 
2 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu Önerilen kaynaklar
3 Yaşlı hastalarda endodontik tedavi Önerilen kaynaklar 
4 Endodontide kullanılan ilaçlar. Önerilen kaynaklar
5 Endodontik-periodontal tedavi. Önerilen kaynaklar 
6 Endodontik-periodontal tedavi. Önerilen kaynaklar 
7 Endodontide kullanılan ilaçlar. Önerilen kaynaklar
8 Endodontik cerrahi. Önerilen kaynaklar 
9              Öğrenci sunumları Önerilen kaynaklar 
10 Öğrenci sunumları Önerilen kaynaklar 
11 Öğrenci sunumları Önerilen kaynaklar
12 Öğrenci sunumları Önerilen kaynaklar
13 Öğrenci sunumları Önerilen kaynaklar
14          Öğrenci sunumları   Önerilen kaynaklar

 

DERS İÇERİĞİ (1.ve 2. Yarıyıl)

Pratik Konular

12 endodontik tedavinin tamamlanması.

Kaynaklar

 

Ders Kitabı Mahmoud Torabinejad, Richard E Walton. Endodontics: Princible and practice, 2009.

            Philip Lumley, Nick Adams, Philip Tomson. Practical Clinical Endodontics, 2006.

            Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves. Pathways of the pulp, 2010.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler Literatürler
Ödevler Ev ödevi olarak manuel uygulamalar
Sınavlar 3 Teorik ve Pratik sınavlar

Değerlendirme Sistemi

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NO YÜZDE
Ara-Sınavlar 2 50%
Quizler    
Final Sınavı 1 50%
Toplam    
FİNAL SINAVININ GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek       x    
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.            
4 Diş hekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.       x    
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurarak            
11 Hastanın ilk basamak sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         x  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.            

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Aktiviteler Miktar Süre

(Saatler)

Toplam İş Yoğunluğu

(Saatler)

Ders Süresi (Sınav haftası dahil: 28x Toplam ders saati) 14

14

4

2

56

28

Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 5 1 5
       
Ödevler 5 1       5
Final Sınavı 2 5 10
Toplam İş Yükü     104
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     5,1
Dersin AKTS Kredisi     5