• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
DENT 550
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
1,5
AKTS: 
2
Dersin Amacı: 
Öğrenciye ortodontik terminoloji, sabit ortodontik tedavi ptotokolleri, vaka ve seminer sunumu, çıkarılabilir ortodontik apareyler konularında yeterlilik kazandırmayı amaçlayan iki dönemlik bir derstir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenciler 4 gruba ayrılır. Sabit ortodontik tedavi, çıkarılabilir ortodontik tedavi, vaka ve seminer grubu. Her konu başlığında klinik çalışma ve gözlem yaparlar ve seminer konuları tartışılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Lecture, 2: Question1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Örnek Olay-Answer, 3: Discussion, 4: Presentation, 5:Simulation, 6: Video, 7: Applications, 8:Case Study
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A:Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli , C: Boşluk doldurma D: Yanlış ve doğru, E: Sözlü Sınav F: Portfolyo, G: Ders etkinliklerine katkı H:Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Sabit Ortodontik Tedavi
1) Sabit ortodontik tedavideki süreçleri tanımlayabilme ve öğrencilerin bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirebilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
2) Temel sabit ortodontik tedaviyi öğretebilme ve bu alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirebilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
3) Öğrenciler, klinik ortodontik becerilerini geliştirmek için pHd kliniklerinde klinik gözlem yapar.      
4) Ortodontide kullanılan malzemeleri tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
5) Ayırma yapmak, ark tellerini değiştirmek, 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
5) Fonksiyonel tedavi ile sabit ortodontik tedaviyi tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
6) Dental hastayı ortognatik cerrahi ihtiyaçları açısından değerlendirebilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
7) Hastayı ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirebilme ve disiplinler arası tedavi planı yapabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
8)Ortodontik tedavi sonrası tutma protokollerini tanımlayabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C
9)Karma dişlenme durumlarında ortodontik tedavi ihtiyaçlarını anlayabilme ve tedavi planı yapabilme. 1-3, 6-12, 15 1,2,3,8 A,B,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (Teorik)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
A Sabit Ortodontik Tedavi  
1 Klinik Oryantasyon Önerilen kaynakların ön incelemesi
2 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Sözlü sınav Önerilen kaynakların ön incelemesi
  Removeable orthodontic Treatment  
1 Klinik Oryantasyon Önerilen kaynakların ön incelemesi
2 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 Klinik Çalışma ve gözlem Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Sözlü sınav Önerilen kaynakların ön incelemesi
Vaka Sunumu ve Seminerler
    1 Vaka Yönlendirme Önerilen kaynakların ön incelemesi
    2 Vaka Sunumu ve Seminer Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Vaka Sunumu ve Seminer Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Vaka Sunumu ve Seminer Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Vaka Sunumu ve Seminer Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 Vaka Sunumu ve Seminer Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Vaka Sunumu ve Seminer Önerilen kaynakların ön incelemesi

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı
 1. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. Jimmy R. Pinkham Saunders; 5th edition, 2012.
 2. Dentistry for the Child and Adolescent, seventh edition, Ralph E. McDonald, David R. Avery, The Mosby Co, 10th edition, 12 nov 2015. 
 3. Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, Göran Koch, Sven Poulsen, Munksgaard, Copenhagen; 2 edition, june 22, 2009.
 4. Evert van Amerongen. Case Reports in Pediatric Dentistry. Quintessence Pub Co; 2 edition, july 1, 2015.
 5. Prof.Dr.Mustafa Ülgen; Ortodontik Tedavi Prensipleri İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayın Yeri: İstanbul Yayın Yılı: 1993.
 6. McNamara JA, Brudon WL. Orthodontic and Orthopedic Treatment in the mixed dentition. Needham Press, Michigan, 1993
 7. Prof.Dr.Filiz Perkün; Çene ortopedisi (IV cilt) Beta Basım Yayım
 8. Erken Ortodontik Tedavi; Çeviri Editörü:Tülin Taner, Quintessence Yayınları 2008
 9. Contemporary Orthodontics. Proffit,William and Fields,Henry, The Mosby Co, 3rd edition.
 10. Laura Mitchell, An Introduction to Orthodontics (Oxford Medical Publications) (Paperback) Oxford University Press, USA; 2 edition, june 7, 2001.
 11. Ortodontik Tedavi: Kavramlar ve Stratejiler Frans P.G.M. van der Linden, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Tülin Arun.
Ek kaynaklar
 1. Hand-outs
 2. Clinical manuals
 3. AAPD and IAPD guidelines

Materyal Paylaşımı

 

MALZEME PAYLAŞIMI
Belgeler Güncel Literatür.
Ödevler Paylaşılabilir.
Sınavlar Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Vize 2 50%
Quiz - -
Final Sınavı 1 50%
Total   100%
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
Total   100

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Contribution
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         X  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         X  
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.         X  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Faaliyetler Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 28x Toplam ders saati) 28 3 84
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 2 7 14
Ara sınavlar 2 1 2
Ev ödevi      
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     101
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     4.04
Dersin AKTS Kredisi     4