• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 506
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ders, öğrencilere restoratif diş hekimliği kavramını tanıtmayı amaçlar ve hasta beklentilerine ve ulaşılabilir sonuca göre farklı estetik ve adeziv tedavi planlamayı vurgular.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Dersin sonunda öğrenci,      
Kompozit/porselen onleyler, inleyler, overlayler, intra/ekstrakoronal beyazlatma, kompozit/porselen kaplamalar veya kırık dişlerden önce uygun bir tedavi uygulayın.  
PLO 3,PLO 9,PLO 15
2,3,4 A,C
Hasta için uygun restoratif tedavi planını uygulayın. PLO 3,PLO 9,PLO 15 2,3,4 A,C
Multidisipliner tedavi planını planlayın. PLO 3,PLO 9,PLO 15 2,3,4 A,C
Kompozit/porselen restorasyonlar ile ön bölgede ulaşılabilir ve estetik tedaviyi gerçekleştirin. PLO 3,PLO 9,PLO 15 2,3,4 A,C
Aşırı diş sert doku kaybı için uygun dolaylı malzeme ve yöntemleri seçin. PLO 3,PLO 9,PLO 15 2,3,4 A,C
Diş ve yumuşak doku oranı oranlarını değerlendirir, vakalardaki farklılıklar için multidisipliner yaklaşımı planlar ve yönetir. PLO 3,PLO 9,PLO 15 2,3,4 A,C
Kompozit restorasyonlar kullanarak diastema kapatma, çatlak diş onarımı ve form değişikliği yapın. PLO 3,PLO 9,PLO 15 2,3,4 A,C
Hasta taleplerine göre uygun diş morfolojisini gerçekleştirin. PLO 3,PLO 9,PLO 15 2,3,4 A,C
Lisansüstü öğrenciler için seçilen tartışmalı tedavi problemlerini ve karmaşık tanı vakalarını karşılaştırın. PLO 3,PLO 9,PLO 15 2,3,4 A,C
Hasta beklentilerine ve ulaşılabilir sonuca göre farklı estetik ve adeziv tedavileri değerlendirin. PLO 3,PLO 9,PLO 15 2,3,4 A,C

Dersin Akışı

DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Çalışma Materyalleri
1 CAD_CAM sistemlerinde optik görüntüleme ve üretim Önerilen kaynaklar 
2 CAD_CAM sistemlerinde optik görüntüleme ve üretim Önerilen kaynaklar 
3 CAD-CAM uygulamalarında kullanılan materyaller Önerilen kaynaklar
4 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 
5 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 
6 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 
7 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 
8 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 
9 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 
10 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 
11 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 
12 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 
13 Probleme Dayalı Öğrenme – Vaka tartışması Önerilen kaynaklar 

 

Kaynaklar

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı 1) Vaka Fotoğrafları

2) Theodore M Roberson, Harald O Heynman Edward J Swift Türkçe Çeviri SevilGürgan.  Sturdevants Art and Science of Operative Dentistry, Güneş Tıp Yayınları,  2011.

3) Berrin Dayangaç. Kompozit Rezin Restorasyonlar Güneş Kitapevi, 2000.

4) Richard S. Schwartz, Thomas Hilton, J. William Robbins, James B. Summitt. Fundamentals of Operative Dentistry: a contemporary approach. Quintessence Publishing Co, 2006.

5) Jean-François Poulet, Nairn H. F. Wilson. Massimo Fuzi. Türkçe Çeviri: Arzu Aykor, Jale Tanalp. Operatif Dişhekimliğinde Gelişmeler Güncel pratik uygulamalar, Quintessence Yayıncılık, 2006.

6) Galip Gürel Porselen laminat veneerler (Bilim ve Sanat) Quintessence Yayıncılık, 2004.

7) Korson, David. Aesthetic design for ceramic restorations.1994

8)McLean, John W.The science and art of dental ceramics.1980

9)Akın E. Dişhekimliğinde porselen: inley, jaket kuron metal-porselen kuron ve köprüler.1990

10)Massironi, Domenico. Precision in dental esthetics : clinical and laboratory procedures.2007

11) Galip Gürel Porselen laminat veneerler (Bilim ve Sanat) Quintessence Yayıncılık, 2004.

12)Çalıkkocaoğlu S. Dişhekimliğinde maddeler bilgisi: metal olmayan maddeler. 2000

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Belgeler Literatürler
Ödevler Ev ödevi olarak manuel uygulamalar
Sınavlar 3 Teorik Sınav

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NO YÜZDE
Ara-Sınavlar 2 50%
Quizler    
Final Sınavı 1 50%
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Programın Öğrenim Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         x  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalar ile etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         x  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmak.            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini maksimum psikomotor becerilerle ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.            
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.     x      

AKTS İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Miktar Süre
(Saatler)
Toplam İş Yoğunluğu
(Saatler)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil: (28x Toplam ders saati) 14

14

3

2

42

28

Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 1 28
Ara-Sınavlar 2 4 8
Ödevler 1 5 5
Final Sınavı 1 15 15
Toplam İş Yoğunluğu     126
Toplam İş Yoğunluğu / 25 (saat)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     5