• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 582
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, periodontolojinin periodontoloji ile protez ve ortodontik tedavi arasındaki ilişkisini daha spesifik yönleriyle tanıtmak ve periodontal hastalıkların sistemik sağlık üzerindeki etkisi ve destekleyici periodontal tedavi, periodontoloji bağlamında uygulanması amaçlanan diğer konuları içermektedir. Kurs, furkasyon tutulumu ve periimplant hastalığın mukogingival, rejeneratif periodontal cerrahi tedavisinin mantığını, amaçlarını ve ilkelerini sağlar. Ders, periodontoloji öğretim üyeleri tarafından belirlenen saatlerde verilen dersleri içerir ve ayrıca klinik kısım ile desteklenir.
Dersin İçeriği: 

Öğrencilerimizin hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilgi ve beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Dersin sonunda öğrenci,      
Endodontik tedavili dişlerin restorasyonunun prensiplerini açıklayın ve bu vakalarla baş etmede kendilerini bekleyen zorlukların farkında olarak bu işlemleri klinik pratikte uygulayın. PLO 2,6,8,10 1,2,3,5 A,B,C,D
Endodontik ve periodontal lezyonları ve her iki yapıyla ilgili olanları ayırt eder. PLO 2,6,8,10 1,2,3,5 A,B,C,D
Bireyin özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yaşlı veya risk altındaki hastalarla karşılaştığınızda tedavi yaklaşımını gösterin. PLO 2,6,10 1,2,3,5 A,B,C,D
İleri periodontal vakaların yönetimini planlayın ve hastanın periodontal ihtiyaçları ile ilgili diğer disiplinlerle konsültasyon yapın. PLO 2,6,7 1,2,3,5 A,B,C,D
Hastanın genel sağlığının vazgeçilmez bir unsuru olarak ağız ve diş eti sağlığını analiz eder, önerilerde bulunur ve buna göre tedavi uygular. PLO 2,9,10  1,2,3,5 A,B,C,D
Kendi tedavisinin sonuçlarını açıklayın ve tedaviyi tekrarlamak veya bir uzmana sevk etmek için vakayı sürdürmek için gereken diğer prosedürleri uygulayın. PLO 6,7,8,10 1,2,3,5 A,B,C,D
Perimukozit ve periimplantitis tanısını açıklayın ve her iki durum için tedavi gerekçesini açıklayın PLO 8,10 1,2,3,5 C,D

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (9.yarıyıl)
Hafta Teorik Konular Çalışma materyalleri
1 Rezektif kemik cerrahisi  
2 Rezektif kemik cerrahisi (vaka tartışması)  
3 Rezektif kemik cerrahisi (vaka tartışması)  
4 Mekanik Rejenerasyon  
5 Biyolojik Rejenerasyon  
6 Mukogingival problemler ve plastik periodontal cerrahi  
7-8 Plastik periodontal cerrahi teknikler  
9 Furkasyon defektlerinde tedavi mantığı  
10-14 Karmaşık periodontal vakaların tartışılması  

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı
  1. Hand-outs
  2. Clinical Manuals
  3. Ingle’s Endodontics  6th edition 2008, John I. Ingle , Leif K. Bakland, J. Craig Baumgartner
  4. Problem Solving in Endodontics: Prevention, Identification and Management, 5 th Edition 2011 James L. Gutmann , Paul E. Lovdahl 
  5. Pathways of the Pulp, 10 th edition 2010 Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves
  6. Endodontic Therapy , 6th edition 2004, Franklin S. Weine, Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold, Fermin A. Carranza
  7. Carranza's Clinical Periodontology  11th Edition,Elsevier Saunders .Jan Lindhe, Thorkild Karring, Niklaus P. Lang ,
  8. Clinical Periodontology and Implant Dentistry,  5th  Edition,Blackwell Munksgaard

Materyal Paylaşımı

 

MALZEME PAYLAŞIMI
Belgeler Güncel Literatür
Ödevler Ev ödevi olarak manuel uygulamalar
Sınavlar 2 Teorik ve pratik sınavlar

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Vizeler 2 50%
Quizler    
Final 1 50%
Total    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Total   100%

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Contribution
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak. x          
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek         x  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak. x          
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         x  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek x          
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         x  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak. x          
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.         x  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         x  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurarak         x  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         x  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması. x          
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi. x          
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak. x          
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu. x          

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Faaliyetler Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 28x Toplam ders saati) 28 3 84
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 2 56
       
Ev ödevi 0 0 0
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     141
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     5
Dersin AKTS Kredisi     5