• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 542
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Amacı: 
Didaktik kurslar, klinik disiplinlerde daha derin ve daha karmaşık bir bilgi temeli sağlar. Ders, hastalıkların tanı ve cerrahi tedavisi, kemik greftleri ve rekonstrüktif cerrahi, çenelerin benign ve malign lezyonlarının tedavisi, çene eklemi cerrahisi, ortognatik cerrahi ve dentofasiyal anomalilerin düzeltilmesi, mandibular ve orta yüz travma yönetimine ayrılmıştır. Ders ayrıca öğrenciyi bir ağız ve çene cerrahına sevk gerektiren ileri ortognatik ve çene-yüz problemlerini tanımaya hazırlamaktır.
Dersin İçeriği: 

İleri oral ve maksillofasiyal cerrahi prosedürlerini tanımak.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Testing, B: Preclinical Lab Study C: Homework-CaA: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHEse study D: Clinical performance form E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme Teknikleri Değerlendirme Yöntemleri
Ağız, çene, diş ve destekleyici yapıların anatomisini ve uygun olduğunda diş oklüzyonu ile ilişkisini değerlendirir. 1,3, 10,15 1,2,3,5 A,C,D
Yaşamı tehdit eden olası yaralanmaların tanınması dahil hasta değerlendirme tekniklerini açıklar ve acil travmalarda tedavi yaklaşımlarını listeler. 1,3,5,6 1,2,3,5 A,C,D
Maksillofasiyal travmaları ve kırığı, radyografik görüntülemesini değerlendirir ve kırık tedavisini planlar. 1,3,10 1,2,3,5 A,C,D
Şok, şok ve kardiyovasküler fizyolojinin patogenezini ve yaralanmaya karşı metabolik yanıtın tanımlanması. 1,3,6,10 1,2,3,5 A,C,D
TME anatomisini, TME bozukluklarını ve TME tedavisini tanımlayın ve TME ankilozunu tanımlayın ve cerrahi yönetimi tartışır. 1,3,6,10 1,2,3,5 A,C,D
Eşzamanlı maksiller ve mandibular ortognatik cerrahi performans endikasyonlarını listeler.   1,2,3,5 A,C,D
Dentofasiyal deformitelerin düzeltilmesi için ideal bir tedavi planı dizisi oluşturur. 6,10 1,2,3,5 A,C,D
Maksillofasiyal rekonstrüksiyonda yer alan çeşitli cerrahi prensipleri tanımlar. 6,10 1,2,3,5 A,C,D
Tedavi sonrası bakım sağlayın ve ek takip tedavisi ve/veya bir uzmana sevk ihtiyacını belirler. 1,3,10,15 1,2,3,5 A,C,D

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ
1. Yarıyıl
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Maksillofasiyal yaralanmalar Önerilen kaynaklar
2 Acil durumlarda tedavi Önerilen kaynaklar
3 Baş ve boyun travmaları Önerilen kaynaklar
4 Orofasiyal kırıkların patofizyolojisi Önerilen kaynaklar
5 Zigoma kırıkları Önerilen kaynaklar
6 Blowout kırıklar Önerilen kaynaklar
7 Mandibula kırıkları Önerilen kaynaklar
8 Travmada klinik bulgular Önerilen kaynaklar
9 Maksillofasiyal kırıkların teşhisi

Maksillofasiyal kırıklarda radyografik görüntüleme

Önerilen kaynaklar
10 TME rahatsızlıkları ve tedavileri Önerilen kaynaklar
11 Ara-Sınav Önerilen kaynaklar
12 TME sublüksasyonu Önerilen kaynaklar
13 Orta yüz kırıkları I Önerilen kaynaklar
14 Orta yüz kırıkları II Önerilen kaynaklar

Kaynaklar

Her dersin sonunda öğretim üyesi tarafından çıktılar verilir.

Referans Kitaplar,

  1. Mustafa Türker, Şule Yücetaş.  Ağız Diş Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi. Atlas kitapçılık 1997
  2. Reha Kişnişçi. Hakan Tüz. Ağız Cerrahisi Renkli Atlası.
  3. Michael Miloro, G. E. Ghali, Peter E. Larsen, Peter Waite. Peterson's Principals of Oral and Maxillofacial Surgery 2 Vol. set. Second Edition

Materyal Paylaşımı

Belgeler Literatürler
Ödevler Cerrahi prosedürlerin incelenmesi ve klinik olarak uygulanması.
Sınavlar Her yarıyılda en az 1 yazılı sınav yapılır.

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMBER YÜZDE
Ara-Sınavlar 1 100%
Quizler    
Ödevler    
Toplam   100
FİNAL SINAVININ GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1.1 Sağlık hizmetlerinde ortaya çıkan eğilimleri uygun şekilde değerlendirin ve entegre eder.         X  
1.4 Hastaların tedavi planlamasında klinik akıl yürütme ve klinik karar verme kurallarını kullanır.         X  
2.2 Kendi yetki alanı dahilinde pratik yapın ve gerektiğinde profesyonel meslektaşlara danışın veya onlara başvurur.         X  
2.3 Yaşam boyu öğrenme ilkesini benimseyin ve sürekli mesleki gelişim için planlar yapma ve uygulama becerisini edinir.         X  
2.4 Hasta kayıtlarını doğru bir şekilde tutun ve koruyun ve hasta mahremiyetini göz önünde bulundurarak bilgilendirilmiş onam alır.         X  
3.1 Diş ekibi ve hastalarla uygun kişilerarası ve iletişim becerilerini uygular.         X  
4.1 Önleme, müdahale ve eğitim stratejileri sağlar.         X  
4.3 Sağlığın korunması ve geliştirilmesini esas alarak tüm diş hekimliği uygulamalarında tüm önleyici tedbirleri içeren bir planlama yapar.         X  
4.6 Ulusal ağız ve diş sağlığı sistemi ve ulusal sağlık politikaları ile ilgili önerilerde bulunur.         X  
5.1 Klinik ve uygulama yönetimi teknolojisi kaynakları dahil olmak üzere çağdaş ve ortaya çıkan bilgileri değerlendirin ve uygular.         X  
6.1 Bebek, çocuk, ergen ve yetişkinin ağız sağlığı bakımının yanı sıra kadınların, geriatrik ve özel ihtiyaçları olan hastaların benzersiz ihtiyaçlarını yönetir.         X  
6.2 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için kapsamlı bir hasta öyküsü alın, doğru bir muayene yapın ve gerekli yardımcı tanı araçlarını kullanın ve hastaların genel sağlık durumu ile diş tedavi planlaması arasındaki ilişki hakkında yorum yapar.         X  
6.4 Kapsamlı bir ağız içi/ağız dışı muayene de dahil olmak üzere hasta/tıbbi verileri seçin, elde edin ve yorumlayın ve bu bulguları tüm hastaları doğru bir şekilde değerlendirmek ve yönetmek için kullanır.     X      
6.7 Sistemik hastalığın belirtilerini ve hastalığın ve yönetiminin diş bakımının sunumunu nasıl etkileyebileceğini tanır.   X        
6.9 Her hastaya ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak alternatif tedavi planları yapar, bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında hastaya gerekli bilgileri verir ve hasta ile birlikte nihai tedavi planına karar verir.   X        
6.16 Ortodontik anomaliler, ileri cerrahi prosedürler, periodontal cerrahi, çene kemiği rahatsızlıkları vb. gibi belirli alanlardaki sınırlamaları doğru tespit edin ve gerektiğinde bir uzmana (2. ve 3. servisler) başvurur.         X  
6.27 Oral mukozal ve osseöz hastalıkları teşhis edin, tanımlayın ve yönetir.         X  
7.3 Enfeksiyon, iltihaplanma, bağışıklık sistemi bozuklukları, dejenerasyon, neoplazi, metabolik bozukluklar ve genetik bozukluklar gibi hastalık süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Miktar Süre

(Saatler)

Toplam İş Yoğunluğu

(Saatler)

Ders Süresi-Güz (Sınav haftası dahil: 16x Toplam ders saati) 14 1 14
Ders Süresi-Bahar (Sınav haftası dahil: 16x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 1 28
Ara-Sınav 2 7 14
Quizler      
Ödevler      
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     80
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     3.2
Dersin AKTS Kredisi     3