• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
DENT 574
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
3
Kredi: 
2,5
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu, öğrencilere çocuklara yönelik ağız sağlığı bakımına ilişkin temel anlayış sağlamayı amaçlayan bir dönemlik bir derstir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste vitaminler ve hormonlar ve ağız sağlığı ile ilişkisi, kronik sağlık sorunları olan çocuklar ve ağız sağlığına etkileri, çocuk diş hekimliğinde Tip I diyabetli çocukların yönetimi, çocuk diş hekimliğinde kanserli çocukların yönetimi, konjenital çocukların yönetimi. çocuk diş hekimliğinde kalp hastalıkları, çocuk diş hekimliğinde kronik solunum yolu hastalığı olan çocukların yönetimi ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5:Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8:Örnek Olay
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: çoktan seçmeli, C: Boşluk doldurma, D: Yanlış ve doğru, E: Sözlü Sınav, F: Portfolyo, G: Ders etkinliklerine katkı, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
 1. Çocuklarda kapsamlı bir diş muayenesi yapabilme.
1-15 1-4,7,8 A,B,C,F,G,H
 1. Farklı ağız rahatsızlıkları olan hastalar için doğru tedavi planını ve tedavi planını çocukların ebeveynlerine veya yasal vasilerine gösterebilme.
1-15 1-4,7,8 A,B,C,F,G,H
 1. Çocukların ebeveynlerinden veya yasal vasilerinden uygun bir bilgilendirilmiş onam ile diş rehabilitasyonu için genel anestezi ve sedasyon endikasyonlarını belirleyebilme.
1-15 1-4,7,8 A,B,C,F,G,H

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ (9. YARIYIL) (Teorik)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Gruplar ve vakalar hakkında bilgi verilmesi Önerilen kaynakların ön incelemesi
2 Vitaminler ve ağız sağlığı ile ilişkisi Önerilen kaynakların ön incelemesi
3 Hormonlar ve ağız sağlığı ile ilişkisi Önerilen kaynakların ön incelemesi
4 Kronik sağlık sorunları olan çocuklar:

Ağız sağlığı için etkileri

 

Önerilen kaynakların ön incelemesi
5 Grup 1 – Tip I Diyabetli çocukların çocuk diş hekimliğinde yönetimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
6 Grup 2 – Pediatrik diş hekimliğinde kanserli çocukların yönetimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
7 Olgular (Grup 1, Grup 2) Önerilen kaynakların ön incelemesi
8 Grup 3 – Doğumsal kalp hastalığı olan çocukların çocuk diş hekimliğinde yönetimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
9 Grup 4 – Çocuk diş hekimliğinde kronik solunum yolu hastalığı olan çocukların yönetimi Önerilen kaynakların ön incelemesi
10 Olgular (Grup 3, Grup 4) Önerilen kaynakların ön incelemesi

 

 

DERS İÇERİĞİ (9. YARIYIL) (Uygulama)
Haftalar Konular Çalışma materyalleri
1-14 Pediatrik diş hastalarında klinik uygulama. Önerilen kaynakların ön incelemesi

Kaynaklar

 

Textbook
 1. Jimmy R. Pinkham. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence. Saunders, 2012.
 2. Ralph E. McDonald, David R. Avery. Dentistry for the Child and Adolescent, The Mosby Co, 2015. 
 3. Göran Koch, Sven Poulsen. Pediatric Dentistry: A Clinical Approach, Munksgaard, Copenhagen, 2009.
 4. Evert van Amerongen. Case Reports in Pediatric Dentistry. Quintessence Pub Co, 2015.
Ek kaynaklar
 1. Hand-outs
 2. Clinical manuals
 3. AAPD and IAPD guidelines

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler Güncel literatürler.
Ödevler Paylaşılabilir.
Sınav Paylaşılamaz.

Değerlendirme Sistemi

 

Değerlendirme
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR SAYI YÜZDE
Ara sınav 2 50%
Quiz - -
Final sınavı 1 50%
Total   100
SON SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI  1 50%
Total   100

 

KURS KATEGORİ Zorunlu

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı
Yok  Program Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         X  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar ve verme ilkelerini kullanmak.         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.         X  
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.         X  
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.         X  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.         X  
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planı yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmaktır.         X  
11 Hastanın ilk basamak sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.         X  
13 Özel gruplara odaklanan toplum temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.         X  
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.         X  
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Aktiviteler Değer Süre
(Saat)
Total
iş gücü
(Saat)
Ders Süresi 1. dönem (teorik) 14 1 14
Ders Süresi 1. dönem (pratik) 14 3 42
Ders Süresi 2. dönem (pratik) 14 2 28
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 28 1 28
Ara sınavlar 2 1 2
Ev ödevi 1 10 10
Final 1 1 1
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5