• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 500
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bir diş hekimliği muayenehanesinin yönetiminin gerekliliğinin belirlenmesi ve hastayla ilgilenirken profesyonel davranış hakkında bir anlayış geliştirmek.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Konferans 2. Örnek vakalar 3. Problem çözme 4. Tartışma 5. Sunum 6. Grup çalışmaları 5. Presentation 6. Group studies
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1.Sunum 2.Ödev 3.Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Öğrenme Sonuçları Program Öğrenme Çıktıları  Öğretme Teknikleri  Değerlendirme Yöntemleri 
Bu dersin sonunda öğrenci;      
Bir diş hekimliği ofisinin kurulmasındaki temel adımları açıklar. 1,3,14 1,2,3 3
Diş hekimliği mesleği ile ilgili riskleri tanımlar. 1,3,14 1,2,3 3
Diş hekimliği ofisinde mali işlerin yönetimini açıklar. 1,3,14 1,2,3 3
Klinik uygulamada karşılaşılan farklı vaka senaryolarında doğru tutum ve yaklaşımı tanımlar.  1,3,14 1,2,3 3

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta  Konular Ön Çalışmalar
1 Klinik yerinin belirlenmesi Önerilen kaynaklar
2 Dekorasyonda kullanılacak malzemelerin seçimi Önerilen kaynaklar 
3 Klinik ekipmanın seçimi, markaların nasıl seçileceği vb. Önerilen kaynaklar 
4 Klinikte bekleme alanı tasarımı ve yerleşimi, dikkat edilmesi gereken noktalar... Önerilen kaynaklar 
5 Diş hekimliği ekibinin oluşturulması ve seçilmesi Önerilen kaynaklar 
6 Hasta-Diş Hekimi İlişkisi Önerilen kaynaklar
7 Diş hekimi olmanın riskleri; tıbbi olarak, sosyal olarak... Önerilen kaynaklar 
8 Diş kliniğinde finansman; bütçe, sermaye, işletme maliyetleri, sabit maliyet, vb. Önerilen kaynaklar 
9 Diş kliniğinde finans. Bölüm II Önerilen kaynaklar 
10 Konuk konuşmacı; Yeditepe mezunları arasında başarılı diş hekimi nasıl başarılı diş hekimi olunur Önerilen kaynaklar 
11 Farklı büyüklüklerde yeni bir diş kliniği açma bütçesinin hesaplanması Önerilen kaynaklar 
12 Etkileşimli atölye; diş kliniğindeki senaryolar Önerilen kaynaklar 
13 Etkileşimli atölye; diş kliniğindeki senaryolar Önerilen kaynaklar 
14 Genel inceleme Önerilen kaynaklar 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders notları Eğitmen tarafından sağlanır.
Diğer kaynaklar  Eğitmen tarafından önerilen diğer kaynaklar

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler  Eğitmen tarafından sağlanan vakalar
Ödevler  Gerektiğinde öğrencilere verilecek konular 
Sınavlar  1 ara sınav + 1 final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
ARA DÖNEM ÇALIŞMALARI NO  KATKI YÜZDESİ 
Sınavlar - -
Ara Sınavlar 1 %50
Fİnal 1 %50
Total  2 %100
Finallerin genel başarıya katkısı 1 %50
Ara sınavların genel başarıya katkısı  1 %50
Total  2 %100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÖĞRENİM ÇIKTILARINA KATKILARI
No Program öğrenme çıktıları Katkı düzeyi 
1 2 3 4 5  
1 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.         x  
2 Tüm hastalarda tıbbi etik ilkelerini kullanmak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         x  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak         x  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS  / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Aktivite NO Süre
(Saatler)
Total İşgücü
(Saatler)
Ders süresi 14 14 14
Ders dışı çalışmaların süresi (Ön çalışmalar/İyileştirme) 4 1 4
Sınavlar 3 1 3
Ara-Sınav 2 1 2
Final 2 1 2
       
Total İşgücü     25
Total İşgücü  / 25 (saat)     1
Dersin AKTS Kredisi     1