• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 519
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
1
Kredi: 
1,5
AKTS: 
2
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, acil olarak kliniklere başvuran ve acil müdahale için sevk edilen hastalara triyaj planına göre tedavi yaklaşımını anlatmaktır. Kurs, birden fazla disiplinin işbirliği ile yürütülür, böylece acil tedavi kavramı multidisipliner bir formatta aşılanır. Ayrıca ağrı kavramı, mekanizması, TME rahatsızlıkları ve ağrı, ayırıcı tanı ve yansıyan ağrı gibi konular da derste yer almaktadır. Ders, ağrı fizyolojisi, temporomandibular disfonksiyon ağrısı gibi konuların yanı sıra endodonti, oral ve maksillofasiyal cerrahi, restoratif tedavi ve protez gibi klinik derslerin pratiğinde acil müdahaleleri içerir. Öğrencilerin acil durum kabin rotasyonları dersin uygulamalı kısmını oluşturmaktadır. Bu süreçte kliniklere acil olarak başvuran öğrenciler, acil ilk yardım müdahalelerini yapmakla yükümlüdürler.
Dersin İçeriği: 

Ağrı fizyolojisi ve ağrının tanımı,  Diş hekimliğinde ağrı yönetimi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
Ağrı fenomenini ve fizyolojisini tanımlayın PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
Yansıyan ağrının oluşumunu, diş hekimliğindeki etkilerini ve nasıl ayırt edilebileceğini açıklayın. PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
Orofasiyal ağrı türlerini sınıflandırır. PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
Temporomandibular eklemin anatomisini ve klinik muayenesini tanımlar. PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
Endodontik acil müdahalenin ana adımlarını açıklayın. PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
Temporomandibular eklemin anatomisini ve klinik muayenesini tanımlar.  PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ(10.yarıyıl)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Ağrı fizyolojisi ve ağrının tanımı  
2 Diş hekimliğinde ağrı tedavisi  
3 Temporomandibular eklem bozukluklarının etiyolojisi  
4 Periodontolojide ağrı yönetimi ve acil periodontal müdahaleler.  
5 Endodontide ağrı yönetimi  
6 Acil protez uygulamaları  
7 Endodontik acil durumlar  
8 Ağız cerrahisinde ameliyat sonrası ağrı yönetimi  
9 Ara-Sınav  
10 Diş hekimliğinde yansıyan ağrı  
11 Temporomandibular eklem bozukluklarının teşhisi  
12 Orofasiyal ağrının ayırıcı tanısı  
13 Temporomandibular eklem bozukluklarının tedavisi  
14 Temporomandibular bozukluklarda cerrahi işlemler  
15 Yükseltme Sınavı  
16 Final Sınavı  

Kaynaklar

 

Ders Kitabı Jeffrey P. Okeson, Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion; 2007.

Jeffrey P. OkesonWelden E. Bell, Bell's orofacial pains: the clinical management of orofacial pain; 2005.

.

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler Literatürler
Ödevler  
Sınavlar 2 Teorik Sınav

Değerlendirme Sistemi

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NO YÜZDE
Ara-Sınav 1 50%
Final Sınavı 1 50%
     
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         x  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.            
4 Diş hekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.     X      
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar vermek.     X      
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda uzmana sevk etmek.            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.                X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.            

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Aktiviteler Miktar Süre

(Saatler)

Toplam İş Yoğunluğu

(Saatler)

Ders Süresi (Sınav haftası dahil: 16x Toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 10 2 20
Ara-Sınavlar      
Ödevler 7 2 14
Final Sınavı 10 1 12
Toplam İş Yükü     60
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     2.4
Dersin AKTS Kredisi     2