• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PHIL 341
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı diş eti etiğinin temel kaynaklarını belirlemek ve diş eti etiğinin ilkelerini farklı kodlarla tanımaktır.
Dersin İçeriği: 

Ders, etik ve etik kuralların tanımlanması, etik karar verme, hasta sorumlulukları, bilgilendirilmiş onam ve hasta mahremiyeti gibi etik ile ilgili konuların yanı sıra vaka senaryoları ve tartışma yoluyla yetkinliklerin uygulanmasını kapsar.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program öğrenme çıktıları Öğretme teknikleri  Değerlendirme yöntemleri 
Diş hekimliğinde etiğin anlamını değerlendirin ve “meslek” terimini tanıyın ve

hukuk açısından diş hekimliğinde etik ile nasıl ilişkilidir

PLO 9,15 1, 2, 3 A
Hasta ilişkileri veya hasta ilişkileri ile ilgili olarak meslek olmanın etik kurallarını tanır.

kuruluşlar

PLO 9,15 1, 2, 3 A
Normatif etik teorilerini tanımlayın ve bunları araştırmadaki etik konulara uygulayın

uygulama

PLO 9,15 1, 2, 3 A
Dişhekimliği etiğinin ana kaynaklarını tanımlayın ve farklı yaklaşımları tanıyın.

etik karar verme, etik karar verme çerçevesinin adımlarına uyma

PLO 9,15 1, 2, 3 A
Diş hekimi hastasının mahremiyetini ve gizliliğini tanıyın ve bunları

deontoloji ile ilgili mesleki sorumluluk

PLO 9,15 1, 2, 3 A
Diğer departmanlarla danışma kurallarını listeleyin ve farklı rapor türlerini tanımlayın PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A
Etik ilkeler açısından ötenazinin gerekçelerini belirlemek ve savaş suçlarını tanımak PLO 9,15 1, 2, 3, 4, A

Dersin Akışı

TEORİK DERS İÇERİĞİ  *GÜZ

COURSE CONTENT (1.semester)  
Hafta Teorik Konular                                     Çalışma materyalleri
1 Etik ve etik kavramların tanımı Önerilen kaynaklar 
2 Diş eti etiğinin tanımı Önerilen kaynaklar
3 Etik kurallar ve vaka değerlendirmesi Önerilen kaynaklar 
4 Ahlaki karar verme Önerilen kaynaklar
5 Araştırma etiği Önerilen kaynaklar 
6 Tıbbi deontolojinin tanımı ve tarihçesi Önerilen kaynaklar 
7 Bir uygulayıcının görevleri Önerilen kaynaklar 
8 Bir uygulayıcının sorumlulukları Önerilen kaynaklar 
9 İnsanlarda doku ve organ nakli Önerilen kaynaklar
10 Hazırda bekletme, huzurlu ölüm (ötenazi)  Önerilen kaynaklar
11 tıbbi gizlilik Önerilen kaynaklar 
12 danışma Önerilen kaynaklar
13 Tıbbi ve savaş suçları

şarlatanlık

Önerilen kaynaklar 
14 pratisyen hekim yemini Önerilen kaynaklar 

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders kitabı Ayşegül Demirhan Erdemir, Tıpta etik ve deontoloji, Nobel Tıp Kitabevleri

2011

Ek Kaynaklar - Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Belgeler fotokopi paylaşılabilir.
Ödev Paylaşılabilir.
Sınav Paylaşılamaz.

 

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA YÜZDE
Arasınav 1 50
Quiz    
Final sınavı    
Toplam   50
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI   50
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI   50
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak         X  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.         X  
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik NUMARA  Süre
(Saatler )
Toplam iş yükü
(Saatler )
Kurs süresi  1. dönem  ( teorik) 14 2 28
Ders dışı çalışmalar ( 1. dönem )  14 3 42
TOPLAM     70
Toplam iş yükü /25     2.8
Dersin AKTS kredisi     3