• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 591
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
1
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Lazer uygulamaları hakkında bilgi vermek Temporomandibular bozukluklar ve diğer stomatognatik özelliklerin farkında olmak Maksillofasiyal defektlere bağlı ağız içi değişiklikleri araştırmak
Dersin İçeriği: 

Diş sert ve yumuşak dokularına lazer uygulamaları , Diş hekimliğinde ağrı yönetimi, TMD etiyolojisi, tanı ve tedavisi,  Çene protezi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
  1. Endodontik tedavi öncesi ve sonrasında oluşan ağrıyı sağlamak

 

PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
  1. Yumuşak doku uygulamalarında periodontal lazerleri tanımlayın ve tanımlayın.
PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
  1. Lazerlerle yumuşak doku uygulamalarını listeleyin
PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
  1. Lazerlerle ilgili güncel bilgileri tanımlayabilir ve tartışabilir.
PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
  1. Lazer türlerini belirleyin ve diş hekimliğinde Er:YAG lazerin kullanımını karşılaştırın
PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
  1. Oral cerrahi işlemlerde postoperatif ağrı etiyolojisini değerlendirir
PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
  1. Ağrı yönetimi için tedaviye karar verin
PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
  1. Çene yüz protezini tanımlayın
PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C
  1. Temporomandibular bozuklukları tespit edin
PLO 6,PLO 7,

PLO 8, PLO 11

1,2,3 A,C

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ(10.yarıyıl)
Hafta Konular Çalışma materyalleri
1 Pedodontide lazer uygulaması  
2 Diş sert dokuları için lazer uygulamaları  
3 Lazerlerin güvenlik ve bilimsel temelleri  
4 Yumuşak dokular için lazer uygulamaları  
5 Diş hekimliğinde ağrı tedavisi  
6 Endodontide ağrı yönetimi  
7 Ameliyat sonrası ağrı yönetimi  
8 Diş hekimliğinde başvurulan ağrı  
9 TMD etiyolojisi  
10 TMD teşhisi  
11 TMD tedavisi  
12 Orofasiyal ağrı bozukluklarının ayırıcı tanısı  
13 Çene yüz protezi I  
14 Maksillofasiyal protez II  

Kaynaklar

 

ÖNERİLEN KAYNAKLAR
Ders Kitabı 1. Thomas Dean Taylor, Clinical maxillofacial prosthetics, 2000.

2. Jeffrey P. Okeson, Management of Temporomandibular Disorders and Occlusion, 2007.

3. Jeffrey P. OkesonWelden E. Bell, Bell's orofacial pains: the clinical management of orofacial pain, 2005.

4. Coluzzi DJ, Atlas of Laser Applications in dentistry, 2007.

5. Miseredino LJ, Pick RM, Lasers in Dentistry, 1995.

Materyal Paylaşımı

 

MALZEME PAYLAŞIMI
Belgeler Güncel Literatürler
Ödevler  
Sınavlar 2 Teorik sınav

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NUMARA PERCENTAGE
Vizeler 1 50%
Final Sınavı 1 50%
     
Total    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Total   100%

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAMA KATKILARI
No Program Öğrenme Çıktıları Contribution
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         X  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.            
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.            
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         X  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.     X      
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.     X      
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmak            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.         X  
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.            

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

DERS İÇERİĞİNE GÖRE ÖĞRENCİ İŞ YÜKÜNE GÖRE AYRILAN AKTS
Faaliyetler Miktar Süre
(Saat)
Toplam
İş yoğunluğu
(Saat)
Kurs Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 2 1 2
Vize 1 1 1
Ev ödevi 7 1 7
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü     25
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     1
Dersin AKTS Kredisi     1