• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
DENT 522
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders, öğrencilerin her disiplindeki temel bilgileri ve klinik karar verme yeteneklerini gözden geçirmeyi ve disiplinler arası korelasyonlar çizme becerisi kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Ders Dentomaksillofasiyal Radyoloji, Pediatrik Diş Hekimliği Endodonti, Restoratif Diş Hekimliği, Protez Diş ve Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı işbirliği ile yürütülmektedir. Ders, travmatize süt ve daimi dişlerin tanı, tedavi ve takip prosedürlerinde yetkinlik kazandırmayı amaçlar ve didaktik derslerin yanı sıra probleme dayalı bir yaklaşımla öğretimin yapıldığı pratik bölümlerden oluşur.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Deney C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E: AGİT sınavı

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretme teknikleri Değerlendirme yöntemleri
       
Dersin sonunda öğrenci, 4, 10, 15 1,2,3,4 A,C,E
Hastayı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek doğru ve başarılı bir teşhis koymak. 4, 10, 15 1,2,3.4 A,C,E
Radyografi ve CBCT gibi yardımcı tanı araçlarını kullanarak tanıyı desteklemek. 4, 10, 15 1,2,3.4 A,C,E
Uzmanlık alanlarını ayırt edin ve vakanın kişinin yetkinlik seviyesinin ötesinde olması durumunda bir uzmana başvurmak. 4, 10, 15 1,2,3.4 A,C,E
Oral ve Dentomaksillofasiyal Radyoloji, Endodonti, Periodontoloji, Prostodonti, Restoratif Diş Hekimliği, Pediatrik Diş Hekimliği, Ortodonti, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi ve İmplantoloji bölümleri ile bu disiplinlerin bir arada olduğu bölümleri içeren vakaları ayırt eder ve doğru sırayla tedavi planlaması yapmak. 4, 10, 15 1,2,3.4 A,C,E
Tanı ve tedavi planlamasında etik faktörleri ve diğer parametreleri göz önünde bulundurur. 4, 10, 15 1,2,3.4 A,C,E

Dersin Akışı

 

DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Çalışma Materyalleri
1 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
2 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
3 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
4 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
5 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
6 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
7 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
8 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
9 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
10 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
11 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
12 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
13 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  
14 Multidisipliner klinik vakaların tartışılması  

Kaynaklar

 

Ders Kitabı Klinik departmanlar tarafından önerilen ders kitaplarının kombinasyonu
Diğer Kaynaklar 1) Ders Notları

2) Vaka Sunumları

Materyal Paylaşımı

 

Belgeler Literatürler
Ödevler Sınıf tartışması için hazırlanmak üzere sunulan vakaların değerlendirilmesi
Sınavlar 1 Ara-Sınav, 1 Final Sınavı

Değerlendirme Sistemi

 

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NO YÜZDE
Ara-Sınavlar 1 50%
Quizler    
Final SInavı 1 50%
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4 5  
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.         x  
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek.     x      
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.         x  
4 Dişhekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.     x      
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek.            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.         x  
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.       x    
8 Alternatif tedavi seçeneklerini planlayın ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar verin.         x  
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.     x      
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda uzmana sevk etmek         x  
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.     x      

AKTS İş Yükü Tablosu

 

Aktiviteler Miktar Süre

(Saatler)

Toplam İş Yoğunluğu

(Saatler)

Ders Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama)       11 1 11
Ara-Sınavlar - - -
Ödevler      
Final Sınav      
Toplam İş Yükü     25
Toplam İş Yükü / 25 (saat)     1
Dersin AKTS Kredisi     1