• Türkçe
 • English
Ders Kodu: 
DENT 505
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Eksik dişlerin yerine konmasını analiz edin Sabit ve hareketli protezlerin klinik prosedürlerini planlayın
Dersin İçeriği: 

Tüm protez bilgilerinin yardımıyla hastaların (vaka) değerlendirilmesi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Örnek Olay 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Test, B: Klinik Öncesi Laboratuvar Çalışması C: Ödev-Vaka çalışması D: Klinik performans formu E:OSCHE

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Öğrenme Sonuçları Program Öğrenme Çıktıları  Öğretme Teknikleri   Değerlendirme Yöntemleri 
Farklı protez hastalarını etkileyen anatomik yapıları içeren ağız içi muayeneyi tanımlar. PLO 2,PLO 3,
PLO 4, PLO15
1,2,3,5 A,C,D
Ölçü materyallerini, artikülatörleri ve yüz yaylarını, inter-oklüzal kayıtları tanımlar. PLO 2,PLO 3,
PLO 4, PLO15
1,2,3,5 A,C,D
Klinik prosedürleri, yani tedavi planlamasını, tam protezin ölçü alma konfigürasyonunu ve diş düzenlemesi ve protez bitirme ilkelerini analiz edin. PLO 2,PLO 3,
PLO 4, PLO15
1,2,3,5 A,C,D
Sabit ve hareketli protezlerin laboratuvar prosedürlerini ve gerekirse klinik düzeltmelerini analiz eder ve protezlerin doğumundan sonraki sorunları çözer. PLO 2,PLO 3,
PLO 4, PLO15
1,2,3,5 A,C,D
Sabit ve hareketli protezlerin endikasyonlarını belirtir. PLO 2,PLO 3,
PLO 4, PLO15
1,2,3,5 A,C,D
Eksik dişlerin yerine konmasını analiz eder. PLO 2,PLO 3,
PLO 4, PLO15
1,2,3,5 A,C,D
Sabit ve hareketli protezlerin klinik prosedürlerini planlar. PLO 2,PLO 3,
PLO 4, PLO15
1,2,3,5 A,C,D
Ölçü malzemelerinin sınıflandırılması ve özellikleri, döner aletler ve frezlerin kullanımı, artikülatörler ve yüz yayları, inter-oklüzal kayıtlar, geçici restorasyonlar, bitirme ve simantasyon analiz eder. PLO 2,PLO 3,
PLO 4, PLO15
1,2,3,5 A,C,D
Sabit restorasyonların laboratuvar prosedürlerini ve klinik düzeltmelerini tanımlar. PLO 2,PLO 3,
PLO 4, PLO15
1,2,3,5 A,C,D

Dersin Akışı

DERS İÇERİĞİ (10. Yarıyıl)
Hafta Konular Çalışma Materyalleri
1 Nötral Bölge Önerilen kaynaklar 
2 DUS sınavında vaka sunumları ve sorular Önerilen kaynaklar 
3 Diş hekimliğinde zirkonyum Önerilen kaynaklar
4 DUS sınavında vaka sunumları ve sorular Önerilen kaynaklar 
5 DUS sınavında vaka sunumları ve sorular Önerilen kaynaklar 
6 DUS sınavında vaka sunumları ve sorular Önerilen kaynaklar 
7 DUS sınavında vaka sunumları ve sorularn Önerilen kaynaklar 
8 DUS sınavında vaka sunumları ve sorular Önerilen kaynaklar 
9 Ara-Sınav  
10 Sabit Protezler Önerilen kaynaklar 
11 DUS sınavında vaka sunumları ve sorular Önerilen kaynaklar 
12 DUS sınavında vaka sunumları ve sorular Önerilen kaynaklar 
13 DUS sınavında vaka sunumları ve sorular Önerilen kaynaklar
14 DUS sınavında vaka sunumları ve sorular Önerilen kaynaklar
 

 

Kaynaklar

Ders Kitabı
 1. Ders Notları
 2. Protez Klinik El Kitabı
 3. Senih Çalıkkocaoğlu, Pınar Kursoğlu, Nuray Çapa. Total Protezlerin Laboratuvar İşlemleri, 2007 
 4. Senih Çalıkkocaoğlu, Pınar Kursoğlu, Nuray Çapa. Parsiyel Protezlerin Laboratuvar şlemleri, 2005 
 5. İdil Dikbaş, Temel Köksal (Turkish editors). Bir Bakışta Protez, 2015. Original: Prosthodontics at a Glance, Irfan Ahmad. Wiley-Blackwell.
 6. Pınar Kursoğlu (Turkish editor). Hareketli Bölümlü Protezler, 2011. Original: Nicholas J A Jepson, Quintessence. 
 7. Senih Çalıkkocaoğlu. Dişsiz hastaların protetik tedavisi: Klasik tam protezler, 2010 
 8. Ender Kazazoğlu (Turkish editor). Total Protezlerin Temel İlkeleri ve Pratiği, 2007. Original: Iwao Hayakawa. Quintessence.
 9. Allen, P. Finbarr. Complete Dentures: from planning to problem solving, 2003
 10. Senih Çalıkkocaoğlu. Bölümlü protezler, 1996 
 11. Shillinburg, Herbert T. Fundamentals of Fixed Prosthodontics, 1997
 12. George A. Zarb. Boucher's prosthodontic treatment for edentulous patients, 1997
 13. Lamb, D. J. Problems and solutions in complete denture prosthodontics, 1993 
 14. Grant, Alan A. Removable denture prosthodontics, 1992 
 15. Kratochvil, F. James. Partial removable prosthodontics, 1988
 16. McCracken, William L. McCracken's Removable partial prosthodontics, 1985
 17. McLean, John W. The science and art of dental ceramics, 1980
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

Belgeler Literatürler
Ödevler  
Sınavlar 3 Teorik Sınav

Değerlendirme Sistemi

DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALAR NO YÜZDE
Ara-Sınavlar 2 %50
Quizler    
Final Sınavı 1 %50
Toplam    
FİNAL SINAVIN GENEL NOTA KATKILARI    
DÖNEM İÇİ ÇALIŞMALARIN GENEL NOTA KATKILARI    
Toplam   100%

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı
1 2 3 4    
1 Yaşam boyu öğrenme anlayışını benimsemek, sürekli mesleki gelişim için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak.            
2 Hasta güvenliği ve klinik risk yönetimini göz önünde bulundurarak, uygulamada ekip çalışmasını planlamak ve yönetmek            
3 Etik ilkeleri tüm hastalarda uygulamak ve etik sorunların çözümünde etik karar verme ilkelerini kullanmak.     X      
4 Diş hekimliği personeli ve hastalarla etkili bir iletişimin sürdürülmesi.     X      
5 Hasta bilgilerinin gizliliğine özen göstermek ve hasta kayıtlarını eksiksiz bir şekilde tutmak ve muhafaza etmek            
6 Ağız ve diş hastalıklarının teşhisi için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerinin kullanılması ve hastanın genel sağlık durumu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkinin yorumlanması.            
7 Tüm diş hekimliği uygulamalarında sağlığın korunması ve sürdürülmesini öncelik olarak alarak, tüm koruyucu önlemleri içeren kapsamlı bir tedavi planlaması yapmak.            
8 Alternatif tedavi seçeneklerinin planlanması ve planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi verilerek nihai tedavi planlaması konusunda hasta ile ortak karar alınması.            
9 Temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle bütünleştirmek ve bu bilgileri hastanın tüm işlemlerinde kullanmak.            
10 Hastanın ağız sağlığı risklerini göz önünde bulundurarak tedavi planlaması yapmak ve uzmanlık alanı dışındaki durumlarda bir uzmana başvurmak            
11 Hastanın ilk adım sağlık hizmetlerini psikomotor becerileri maksimum düzeyde ve kanıta dayalı diş hekimliği ilkelerini kullanarak gerçekleştirmek.                         
12 Pediatrik hastalarla zihinsel gelişim aşamaları dikkate alınarak iletişim kurulması ve davranışsal yönetimin sağlanması.            
13 Özel gruplara odaklanan topluluk temelli programların planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi.            
14 Ulusal sağlık politikalarının yeniden düzenlenmesi ve alanlarında gerekli önerilerde bulunmak.            
15 Uluslararası literatürü takip etmek, yayınları eleştirel olarak değerlendirmek ve uygulama sırasında araştırma sonuçları ile kanıta dayalı diş hekimliği entegrasyonu.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Miktar Süre
(Saatler)
Toplam İş Yoğunluğu
(Saatler)
Ders Süresi (Sınav haftası dahil: 14x Toplam ders saati) 14
14
5
5
70
70
Sınıf dışı çalışma saatleri (Ön çalışma, uygulama) 10 2 20
Ara Sınavlar 2 1 2
Ödevler 9 2 18
Final Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yoğunluğu     180
Toplam İş Yoğunluğu / 25 (saat)     7,2
Dersin AKTS Kredisi     7