• Türkçe
  • English

Diş Hekimliği Bölümü Nedir?

Diş hekimliği bölümü, ağız boşluğu ve diş sağlığının etkin şekilde korunması, diş ve diş eti hastalıklarının tedavi edilmesi, diş çene bölgesine cerrahi müdahaleler ile ağız içine protez yapılması konularında hekimler yetiştirir.

Diş hekimliği bölümlerinin ilk iki yılında Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik temel dersleri öğrencilere verilir. Sonraki yıllarda ise lisans alanına uygun derslerin alımına devam edilir. Diş hekimliği bölümünün özellikle son 3 yılında öğrencilere uygulamalı dersler verilerek pratik kazanmaları sağlanır. 5 yıllık diş hekimliği fakültesini başarı ile bitiren üniversite öğrencileri bu zorlu maratonun sonunda “diş hekimi” unvanını alır.

ANABİLİM DALLARI

Ağız, Diş, ve Çene Cerrahisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Çocuk Diş Hekimliği

Endodonti

Oral İmplantoloji

Ortodonti

Periodontoloji

Protetik Diş Tedavisi

Restoratif Diş Tedavisi

Temel Tıp Bilimleri

Genel Bilgi

KALİTESİ VE BAŞARISI ULUSLARARASI DÜZEYDE BELGELENMİŞ DİŞ HEKİMLİĞİ EĞİTİMİ VE HASTA TEDAVİSİ

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiyenin ilk Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'dir. Kuruluş amacı, Atatürkçü düşlüncelerin ışığında O'nun ilke ve inkılaplarına tam bağlı, laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi diş hekimleri yetiştirebilmek olan fakültemiz, bünyesindeki Diş Hastanesi ile birlikte Türkiye'nin en modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumu olduğu gibi, kendi alanında da dünyadaki sayılı örneklerden biridir. Öğrenci eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitim ve doktora çalışmalarına da ağırlık vermekte olan Fakültemizde, dünya standartlarına paralel çalışabilmek için çok yönlü bilimsel araştırmalara da hız kazandırılmıştır. Sonuçları, hasta tedavilerinde en yüksek düzeyi sürdürmeye katkıda bulunacak olan bu çalışmalar, Kayışdağı 26 Ağustos Yerleşiminde yer alan Temel Bilimler Araştırma Laboratuvarında sürdürülmektedir. Hastalarımıza kesintisiz en iyi hizmeti vermenin yanı sıra, dünya standartlarına uygun çalışabilecek düzeyde diş hekimleri yetiştirmek, bilim dünyasına genç bilim adamlarımızı hazırlayabilmek yolundaki çalışmalarımızda en büyük dayanağımız ve övüncümüz öğrencilerimizin başarıları ve hastalarımızın mutluluğu olmaktadır. Diş Hekimliği Fakültemizde eğitim dili ingilizce ve Türkçe’dir. Öğrencilerimiz, çağdaş tıp ve diş hekimliğinin gerektirdiği en yeni teknik alet ve ekipmanlarla donatılmış klinik ve laboratuvarlardan yararlanmaktadırlar. Öğrenciler, klinik öncesi eğitimlerini Türkiye'de ilk kez diş hekimliği eğitiminde kullanılan “Simulator Laboratuvarlarında” robot hastalar üzerinde yapmaktadırlar. Klinik eğitimlerini gerçek hastalar üzerinde alan öğrenciler, fiziksel olanakları bakımından son derece gelişmiş olan öğrenci kliniğinde muayenehane şartlarında ve tam steril koşlullarda çalışlmaktadırlar. Fakülte içerisinde lokal ve genel anestezi altında ameliyat yapılan 4 ameliyathane mevcuttur. Ayrıca 2 yataklı hasta derlenme ve post-operatif bakım ünitesi de bulunmaktadır. Ameliyathanede gerçekleştirilen operasyonları öğrenciler, intra-oral (ağız içi) ve extra-oral (ağız dışı) kameralar aracılığı ile konferans salonundan ve dersliklerinden canlı olarak izleyebilmekte ve operatöre soru yöneltebilmektedirler. Fakültemizde, dünya standartlar›na uygun 2010 / 2011 Akademik Kadro çalışan ve enfeksiyon kontrol birimi tarafından denetlenen çok gelişmiş bir merkezi sterilizasyon ünitesi bulunmaktadır. Tanı ve tedavi işlemleri bilgisayar donanımlı ünitelerde yapılmakta ve hastalar diş hekimliği teknolojisinin en son gelişmelerinden yararlanmaktadır. 

Vizyon Misyon

Misyonumuz;

Yeditepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesi’nin misyonu, öğretim, toplumun ağız ve diş sağlığı, araştırma ve hizmet odaklı yüksek kaliteli diş hekimliği eğitimine odaklanarak, hasta, öğrenci ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak, kaliteli hizmet sunmak ve hasta ihtiyaçlarını karşılamak için çağdaş olanaklarla donanmış etik, insancıl ve çeşitlilik içeren bir ortamda tüm politikalarda sürekli iyileştirme ile mükemmelliğe ulaşmaktır.

Vizyonumuz;
Eğitim ve araştırma çalışmalarıyla ağız ve diş sağlığı uygulamalarının gelişimine katkıda bulunan,
Modern diş hekimliğinin tüm olanaklarını kullanarak ağız ve diş hastalıklarının tanı ve tedavilerini en iyi şekilde sağlayan,
Hastalarımıza etik ilkelerden ödün vermeden, hasta haklarına saygı duyarak, kaliteli ağız ve diş bakımı sunan,
Tüm çalışanlarına sürekli gelişim fırsatları sunarak aynı zamanda konusunda uzman diş hekimleri yetiştiren,
Çevre sağlığını gözeten ve koruyucu sağlık hizmetlerini ön planda tutan, hümanistik bir çalışma ortamı sağlayan,
Ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmaktır.

Kalite politikamız;
Sağlık hizmetlerine bakış açısı, hizmeti sunuş şekli ve sürekli kalite iyileştirme faaliyetleriyle alanında örnek gösterilen bir Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak kalite politikamızdır.

Diş Hekimliği Eğitiminin Amacı 

Ağız diş sağlığının korunması ve hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgili gerekli güncel bilgi, beceri ve tutuma sahip, eleştirel düşünce ile problem çözme yetisi edinmiş, etik ve hukuki kurallara uyan, mesleki sorumluluklarını etkili ve güvenli bir şekilde yerine getiren, bağımsız çalışma pratiğinde başarılı ve sürekli eğitimin önemine inanan diş hekimleri yetiştirmektir.

Temel değerler 

Gayret, bağlılık, işbirliği, profesyonellik, etik, hizmet odaklılığı, araştırmaya yönelik yaklaşım, meslektaşlara saygı, dostluk.

Tarihçe

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye'nin ilk Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'dir. Fakültemiz 1996 yılında kurulmuş, 1996-1997 Akademik Yılı’nda ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamıştır. Kuruluş amacı, Atatürkçü düşüncelerin ışığında O'nun ilke ve inkılaplarına tam bağlı, laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi diş hekimleri yetiştirebilmektir.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; çağdaş bir yaklaşımla, öğrencilerine ve çalışanlarına, değişen ve gelişen çevreye, teknolojiye, tedavi yöntemlerine uyum sağlamaları ve katkıda bulunmaları için gerekli tüm öğrenim ve becerileri kazandıracak en ileri fiziksel, teknolojik ve diğer eğitim imkânlarını sağlamaktadır. Çağdaş eğitim uygulamaları ile ağız ve diş sağlığı tedavileri konusunda topluma en iyi hizmeti vermek, en yüksek nitelikte donatılmış kliniklerde en iyi materyalleri kullanarak, verilen hizmetlerin tümünde sürekli gelişmeyi sağlayacak ortamı yaratmak, meslektaşlarımızın da mesleki gelişmelerine olanak sağlamak üzere, kazanılan deneyimleri paylaşmak amaçlarını esas olarak benimsemiştir.

Fiziksel olanaklar bakımından son derece gelişmiş olan öğrenci kliniğinde, muayenehane şartlarında ve tam steril koşullarda çalışmaktadırlar. Öğrencilerimiz; ameliyathanede gerçekleştirilen operasyonları, kameralar aracılığı ile izleyebilmekte ve operatöre soru yöneltebilmektedirler.

Öğrenci eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitim ve doktora çalışmalarına da ağırlık vermekte olan Fakültemizde, dünya standartlarına paralel çalışabilmek için çok yönlü bilimsel araştırmalara da hız kazandırılmıştır. Fakültemizin lisans eğitimine ve Anabilim Dallarımızın master ve doktora eğitimleri için akreditasyon çalışmalarımız sürdürülmektedir.

2001 yılında ilk mezunlarını veren Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesindeki Diş Hastanesi ile birlikte Türkiye'nin en modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumu olduğu gibi, kendi alanında dünyadaki sayılı örneklerden biridir.

Akreditasyonlarımız

1. ISO-9001 / ISO-9002- Uluslararası Standart Organizasyon

2. JCI - Joint Commition International

3. ADEE - Association of Dental Education in Europe

4. EFP - European Federation of Periodontology / PST Graduate Program
 

 

Diş Hekimliği Fakültesi Dekan

Prof. Dr. Bahar KURU

Diş Hekimliği Taban Puanları ve Sıralama

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, muadil diş hekimliği bölümü sıralama listesi incelendiğinde üst sıralarda yer aldığı görülür.

Üniversite Adı

Bölüm

Puan Türü

Kont.

Taban Puanı

Başarı Sırası

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği (İngilizce)(Burslu)

SAY

7

513,64832

3586

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ

Diş Hekimliği (İngilizce)(Ücretli)

SAY

60

409,51461

57494

Diş Hekimliği Bölümü Ücretleri ve Fiyatları

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ücretleri için bu sayfadan yararlanabilirsiniz.

Diş Hekimliği Burs İmkânları

Yeditepe Üniversitesi öğrencilerine eğitim öğretim faaliyetlerinin maddi anlamda daha kolay geçmesi maksadıyla çeşitli niteliklerde burs imkânları sunar. Diş Hekimliği Fakültesi Burs İmkânları sayfasını inceleyip burs olanakları ile ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Buradan ilgili sayfaya ulaşabilir, bölümleri ve burs imkânlarını inceleyebilirsiniz.

Yeditepe Üniversitesi'nde Diş Hekimliği Okumak

Neden Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercih edilmelidir? Bunun birçok sebebi vardır. Yeditepe Üniversitesi bünyesindeki diş hekimliği fakültesi Türkiye’nin en iyi fakültelerinden birisidir. Ayrıca söz konusu fakülte Avrupa Birliği ve diğer gelişmiş ülkelerin diş hekimliği fakülteleri ile de yarışabilecek donanıma sahip bir bölümdür. Fakültenin hastanesi, kliniği ve öğrencilerin bu bölümde aldığı üstün eğitim bunun kanıtıdır. Bölüm öğrencileri 1. Sınıftan itibaren klinik gözlemlerine başlar. Bu uygulama sadece Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde uygulanan bir yöntemdir. Öğrenciler 3. Sınıftan itibaren kendi hastalarını almaya başlar ve aldıkları eğitimin canlı hasta üzerinde pratiğini yaparlar. Ayrıca fakülte, Avrupa Diş Hekimleri Öğrenci Birliği’nin Türkiye’deki tek temsilcisidir. 2013-2014 eğitim öğretim yılı Avrupa Diş Hekimliği Öğrenci Birliği’nin bilimsel sorumlusu Yeditepe Üniversitesi 5. Sınıf öğrencisi idi. Yeditepe Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği platformlarında öncülük yapma yeterliliğine sahip öğrencileri yetiştirir.

Öğrenciler fakültede aldıkları eğitimle hem kampüs ortamını hem de Bağdat Caddesinde bulunan hastanemizin imkânlarından istifade ile hastane ortamını yaşarlar. Öğrenciler ilk 2 yıldaki derslerini ağırlıklı olarak kampüs ortamında, 3-4-5. Sınıftaki derslerini hastane ortamında alırlar. Fakülte sınıflarında bulunan öğrenci sayısı öğretim elemanı ve asistanların öğrenci ile bire bir ilgilenebileceği kapasitededir. 

Bu sebeplerin yanında Yeditepe Üniversitesi yükseköğretim sektöründe marka değeri yüksek olan öncü kuruluşlar arasında yer alır. Bu üniversitenin diplomasına sahip olmak özellikle özel sektör alanında kabul görecek ve mezun olan öğrencilere kariyer kapılarını sonuna kadar açacak nitelikte bir evraktır. Bu sebep de Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde okumanın büyük bir avantajıdır.

Diş Hekimliği Mezunu Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Diş hekimliği fakültesinden mezun olan diş hekimleri devlet hastanelerinin diş kliniklerinde görev yapabileceği gibi özel hastane ve kliniklerde de çalışabilirler. Ayrıca diş hekimleri genç girişimci destek kredilerinden istifade edilerek mezun olur olmaz kendi muayenehanelerini açabilirler. Hangi alanda çalışacağını bir nevi kişinin özgüveni belirler. Diş hekimleri arzu ederlerse uzmanlık alanlarında da kendilerini geliştirip kariyerlerine devam edebilirler. Diş hekimliğinin doktordan farkı; doktorlar uzmanlık alanında eğitim almadan özel muayenehane açamazken diş hekimleri okuldan mezun olur olmaz bu imkâna sahip olurlar.

Öğrenci Değişim Programları

Yeditepe Üniversitesi; Avrupa, Kanada, Güney Amerika, Rusya, Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın önde gelen birçok üniversitesi ile işbirliği sağlar ve bu işbirliğini öğrenci değişim programı kapsamında genişletir. Eczacılık, Diş, Tıp, Sağlık Bilimleri fakültelerini kapsayan Houston Methodist Global ile yapılan akademik işbirliği anlaşmasını her geçen gün daha da büyütüp, eğitim faaliyetlerini daha kaliteli bir düzeye getirmeye çalışır.

Bologna Süreci

Bologna Süreci; birbiriyle uyum sağlayacak nitelikte Avrupa’nın belirlemiş olduğu standartlarda eğitim programını el birliği ile oluşturma platformudur. Bu süreç sayesinde yükseköğretim kurumları arasında belli bir standart yakalanır. Bu kapsamda üniversiteler elde ettikleri tecrübeleri birbirlerine aktarır ve eğitim çıtasını her daim daha yukarılara taşımayı hedefler. Bu sistemin temelinde üniversite öğrencisi vardır. Bologna Bilgi Paketini görmek için tıklayınız.