• Türkçe
  • English

Restoratif Diş Tedavisi, ağız diş sert dokularını ilgilendiren hastalıkların teşhis, tedavi ve takibiyle ilgilenen bilim dalıdır. Çürük, abrazyon, erezyon, atrizyon, abfraksiyon, anomaliler, mine hipoplazisi ve kanal tedavili dişlerin restorasyonu gibi diş sert dokularında meydana gelen hastalıkların sebepleri, patolojileri, önleme yöntemleri, teşhiş ve tedavileri bu bilim dalının ana konularıdır. CAD/CAM materyalleri ve adeziv diş hekimliğini kullanarak hastaların estetik, fonetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılar. Fizyolojik ve patalojik diş renklenmelerini öncelikle diş beyazlatması gibi konservatif tedavilerle ele alır. Estetik Diş hekimliği de bu anabilim dalının uygulama alanıdır. Dişlerin diziliminde olan problemler, şekli, pozisyon anomalileri, dieatama kapatılması (diş arası boşluklar) kırık dişler ve gülüş tasarımı minival invaziv tedavi yaklaşımlarıyla uzun süreli restorasyonlar elde etmeyi amaçlayan kompozit veya porselen laminalarla tedavi edilebilir. Restoratif Diş Tedavisi Bilim dalı ayrıca çürük riskini en aza indirmek ve mine kaybını önlemek amacıyla florür uygulamasını içeren koruyucu yaklaşımları da içermektedir. 

Prof. Dr. Esra CAN (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Mübin SOYMAN  

Prof. Dr. Haktan YURDAGÜVEN

Doç. Dr. Ali Kağan GÖKÇE

Dr. Öğr. Üyesi  Mustafa ERSOY

Dr. Öğr. Üyesi Burcu DİKİCİ 

Dr. Öğr. Üyesi Nazlı ŞİRİNSÜKAN

Dr. Öğr. Üyesi Elif TÜRKEŞ BAŞARAN

Öğr. Gör. Dr. Zeynep BATU