Diş Hekimliği Radyolojisinde ne gibi yöntemler kullanılmaktadır?

Panoramik Radyografi: Üst ve alt diş kavislerinin ve komşu doku ve oluşumların tek bir film üzerinde görüntülendiği film çekim tekniğidir. Tedavi planlamasında, verdiği genel görünüm ve detaylarla diş hekimine dişler ve çeneler hakkında genel bir bilgi verir. Daha detaylı görüntülemenin gerektiği durumlarda ek radyografiler alınması gerekebilir.

Periapikal Radyografi nedir?

Dişlerin birebir boyuta en yakın görüntüsünü veren küçük film çeşididir.
İlgili diş grubu ve etrafındaki çene kemiğinin detaylı bir görüntüsünü verir.
İleri derecede dişeti rahatsızlığı olan veya yaygın dental problemleri olan hastalarda tüm ağızdan bu detaylı radyografilerden almak gerekebilir.

Bite-Wing Radyografi (Isırma radyografisi)

Özellikle dişlerin komşu dişlerle aralarında oluşmuş çürüklerin tespiti için kullanılır.

Oklüaz Radyografi

Dişlerin yatay yöndeki pozisyonlarının tespiti, çene kemiği içindeki oluşumların incelenmesi veya tükürük bezi hastalıklarının incelenmesi için kullanılır.

El-Bilek Radyografisi

Ortodontik tedavi planlamasında çocuk hastaların kemik yaşını tespit etmek için kullanılır.

Sefalometrik Radyografi

Özellikle ortodontik tedavi planlamasında kullanılır, alt ve üst çenelerin ve dişlerin kafa tabanı ve diğer oluşumlarla ilişkisini gösterir.

TME (Çene Eklemi)Radyografisi

Temporomandibular eklem (çene eklemi) hareketlerinin ve buna bağlı sorunların tespiti için kullanılır.

Dental Radyoloji konusunda gelişmeler var mı?

Günümüze kadar kullanılan analog yöntemler artık yerini dijital yöntemlere bırakmaktadır. Hastanın radyografik değerlendirmeleri dijital görüntüleme sistemleri ile yapıldığı için hasta takibi en mükemmel ortamda yapılabilmektedir. Ayrıca bu yöntemle hastalara verilen radyasyon dozu da geleneksel yöntemlere nazaran daha az olmaktadır.

Ayrıca çenenin kist ve tümörü gibi oluşumların ve implant planlamalarının son yıllarda diş hekimliğine özel olarak üretilmiş ve diğer tomografilerden çok daha az radyasyon yayan 3 boyutlu bir sistem olan Dental Volümetrik Tomografi ile alınması giderek yaygınlaşmaktadır.

Dental Volumetrik Tomografi

Baş-boyun bölgesi için özel olarak hazırlanmış yeni bir tomografi cihazıdır. Hasta daha az radyasyona maruz kalacak şekilde istenilen bölge tomografik olarak 3 boyutlu olarak görülebilir. Bu yöntemle hastalarımızda incelenebilecek durumlar arasında;

  • baş boyun bölgesi travmaları
  • çene-yüz bölgesi tümörleri
  • gelişim anomalileri
  • implant planlaması yer almaktadır.

Dişhekimliğinde kullanılan X-ray (X-ışını) zararlı mıdır?

Bir panoromik radyografi çekimi sırasında alacağınız radyasyon miktarı, 4 saat bilgisayar karşısında oturmak, güneşli bir günde dışarıda dolaşmakla alacağınız miktara eşittir.
Radyografi alınırken giyilmesi gereken kurşun yelek diğer organ ve dokuların gereksiz x-ışını almasını engeller. Bu önlem genel bir radyoloji kuralıdır.

Radyoloji kliniklerinde radyasyondan korunma ile ilgili en güncel yenilikler ve standartlar uygulanmaktadır. Bu sayede hasta hastalığının teşhisinin konulabilmesi için gereken en az dozda radyasyona maruz kalmaktadır.

Radyografi alınırken çok radyasyona maruz kalınır mı?

Radyoloji kliniğimizde hastalarımıza Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) standartlarına uygun korunma yöntemleri uygulanır. Tüm Radyografi cihazlarımız bu kurumlardan ruhsatlandırılmıştır ve rutin kontrolleri yapılmaktadır.

(Detaylı bilgi için lütfen Dişhekiminize başvurunuz.)

Radyografi çektirirken nelere dikkat edilmelidir?

Radyografi çekimi öncesi baş ve boyun bölgesindeki tüm metal takılar (gözlük, işitme cihazı, toka, küpe, kolye, hızma, piercing v.b.) çıkartılır.
Varsa ağızda takıp çıkartılabilen (hareketli) tüm protezler çıkarılmalıdır.
Aksi takdirde radyografinin yeniden çekilmesi ve daha fazla radyasyona maruz kalması söz konusu olabilir.

(Detaylı bilgi için lütfen Dişhekiminize başvurunuz.)

Hamileyken radyografi çektirebilir miyim?

Diş hekimliğinde kullanılan radyografi cihazlarının yaydığı radyasyon miktarı çok düşük olup insan sağlığını tehdit edecek seviyede olmamasına karşın, özellikle hamileler veya hamilelik şüphesi olanlardan, acil tıbbi endikasyon ve doktor talebi dışında radyografi alınmaz.

Prof. Dr. Dilhan İLGÜY (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Erdoğan FİŞEKCİOĞLU
Doç. Dr. Zehra Semanur DÖLEKOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer ERSAN