• Türkçe
  • English

ORAL İMPLANTOLOJİ;

Kaybedilmiş dişlerin yerine, diş kökünü taklit etmek üzere yerleştirilen dental implantlar yardımıyla hastaların protetik ihtiyaçlarına göre protetik rehabilitasyona alt yapı oluşturur.


Doç. Dr. Özkan Cem DİLEK (Ana Bilim Dalı Başkanı)