Üçüncü Kez Joint Commission International (JCI) Akreditasyonu Aldık

Hastanemizin gönüllü olarak başvurduğu bu akreditasyonun amacı; uluslararası sağlık yönetim standartlarına sahip ve gelişimini giderek yükseltmeyi hedeflediğine dair uyum belgesidir.

Amaçları:

  • Kaliteyi iyileştirmek
  • Maliyetleri düşürmek
  • Verimliliği arttırmak
  • Kurum güvenilirliğini arttırmak ve imajını sağlamlaştırmak
  • Sağlık hizmetleri yönetimini iyileştirmek
  • Eğitim sağlamak
  • İş tatmininin artmasını sağlamak
  • Tarafsız ölçme ve değerlendirmeyi sağlamak